အိႏိၵယ၌ ၁၅ မိနစ္တုိင္း ကေလးငယ္တစ္ဦး လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏုိင္က်င့္ခံေနရ

0
211

နယူးေဒလီ ဒီဇင္ဘာ ၂

အိႏိၵယႏုိင္ငံ၌ ၁၅ မိနစ္တိုင္း ကေလးငယ္တစ္ဦး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏုိင္က်င့္ခံေနရေၾကာင္း အစိုးရ၏စာရင္းအင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသားရာဇဝတ္မႈမွတ္တမ္းျဗဴ႐ို၏အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏုိင္က်င့္ခံရၿပီးေနာက္ ကိုယ္ဝန္ရွိကာ ကေလးေမြးခဲ့သည့္ သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ အိႏိၵယ၌ ကေလးငယ္မ်ား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အနုိင္က်င့္ခံေနရမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ကေလးငယ္၏ဦးေလးႏွစ္ဦးသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏုိင္က်င့္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အိႏိၵယ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားစာရင္းအရ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္မႈ ၁၀၆၉၅၈ မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း အိႏိၵယျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ရာဇနတ္ဆင္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အိႏိၵယသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ကေလးငယ္မ်ား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း ကေလးငယ္အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေလ့လာမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စစ္တမ္းေျဖဆိုခဲ့သည့္ ကေလး ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၎တို႔သည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏုိင္က်င့္မႈတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အႏုိင္က်င့္သူအမ်ားစုသည္ ၎တို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ မိဘမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း စစ္တမ္းေျဖဆိုသည့္ ကေလးမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Leave a Reply