ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ အခ်င္းခ်င္း ဖိနွိပ္ခဲ့မႈကို အဆင့္ဆင့္ အေရးယူမည္

0
164

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄) ရဲစခန္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္း ဖိႏွိပ္မႈမ်ား နွင့္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးအပါအဝင္ စခန္းမွဴး ၊ ရဲအုပ္နွင့္ ရဲတပ္သားတို႔ကို အဆင့္ဆင့္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး က သိရသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ ည ၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က အမွတ္ (၄) ရဲစခန္းမွ ရဲတပ္သား သန္းၿဖိဳးေအာင္မွာ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ဇနီးျဖစ္သူ မပြင့္ျဖဴခိုင္ကို ရဲအုပ္ ရဲေက်ာ္သူ ႏွင့္ ဇနီး ၊ ရဲတပ္သား စိုင္းအာကာၿဖိဳး နွင့္ ဇနီး တို႔က ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ထိုးႀကိတ္ ကန္ေၾကာက္မႈမ်ား ၊ ဆဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုျဖစ္စဥ္ကို ရဲတပ္သား သန္းၿဖိဳးေအာင္နွင့္ ဇနီးျဖစ္သူတို႔က မီဒီယာမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။ ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးနွင့္ စခန္းမွဴးကို စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းသည့္ အတြက္ အေရးယူမည္ျဖစ္ကာ ရဲအုပ္ ရဲေက်ာ္သူ ႏွင့္ ၊ ရဲတပ္သား စိုင္းအာကာၿဖိဳး တို႔ကို တပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္းခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ထံက သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ရဲတပ္သားသန္းၿဖိဳးေအာင္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္ျခင္း ၊ တာဝန္ပ်က္ကြက္ျခင္း နွင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေရးယူမ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄) ရဲစခန္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္း ဖိႏွိပ္မႈမ်ား နွင့္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးအပါအဝင္ စခန္းမွဴး ၊ ရဲအုပ္နွင့္ ရဲတပ္သားတို႔ကို အဆင့္ဆင့္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး က သိရသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ ည ၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က အမွတ္ (၄) ရဲစခန္းမွ ရဲတပ္သား သန္းၿဖိဳးေအာင္မွာ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ဇနီးျဖစ္သူ မပြင့္ျဖဴခိုင္ကို ရဲအုပ္ ရဲေက်ာ္သူ ႏွင့္ ဇနီး ၊ ရဲတပ္သား စိုင္းအာကာၿဖိဳး နွင့္ ဇနီး တို႔က ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ထိုးႀကိတ္ ကန္ေၾကာက္မႈမ်ား ၊ ဆဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုျဖစ္စဥ္ကို ရဲတပ္သား သန္းၿဖိဳးေအာင္နွင့္ ဇနီးျဖစ္သူတို႔က မီဒီယာမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။ ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးနွင့္ စခန္းမွဴးကို စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းသည့္ အတြက္ အေရးယူမည္ျဖစ္ကာ ရဲအုပ္ ရဲေက်ာ္သူ ႏွင့္ ၊ ရဲတပ္သား စိုင္းအာကာၿဖိဳး တို႔ကို တပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္းခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ထံက သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ရဲတပ္သားသန္းၿဖိဳးေအာင္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္ျခင္း ၊ တာဝန္ပ်က္ကြက္ျခင္း နွင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေရးယူမ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply