အင္အားျပင္းငလ်င္ေၾကာင့္ ထုိင္ဝမ္၌ ေသဆံုးသူ ၁၀ ဦးအထိ ရွိသြားၿပီျဖစ္

0
184

ဟြာလီယန္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈

ထုိင္ဝမ္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ ဒသမ ၄ ပမာဏရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္အထိ ေသဆံုးသူ ၁၀ ဦးအထိရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး လူဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိုင္ဝမ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ ဟြာလီယန္းၿမိဳ႕၌ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ အင္အားျပင္းငလ်င္ေၾကာင့္ အေဆာက္ အအံုတခ်ိဳ႕ အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး တခ်ိဳ႕သည္ နံေဘးသို႔ ေစာင္းသြားခဲ့သည္။ ယြန္ဆီအေဆာက္အအံုတစ္ခုတည္းမွာပင္ လူေျခာက္ဦးေသဆံုးၿပီး ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္မႈမ်ားကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေနရသည္။

အထပ္ ၁၂ ထပ္ရွိ ယင္းအေဆာက္အအံု၏ေအာက္ဆံုးထပ္မ်ား အမ်ားဆံုးထိခိုက္ခဲ့ၿပီး အေဆာက္အအံုသည္ ၅၀ ဒီဂရီအထိ ေစာင္းသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ မၾကာမီတြင္ ၿပိဳက်ေတာ့မည္ဟု စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

ထိုင္ဝမ္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ေနာက္ဆက္တဲြငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားသည္ ကယ္ဆယ္မႈမ်ားကုိ အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္ေနရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာညတြင္ ႐ုပ္အေလာင္းႏွစ္ေလာင္းကို ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဟြာလီယန္း မီးသတ္ဌာနမွ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ခ်ဴခ်ီမင္းက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပထမထပ္မွ တတိယထပ္အထိ ဖိႀကိတ္ခံရမႈေၾကာင့္ အထပ္ခ်င္းထပ္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္လူမ်ားရွိေနသည္မရွိေနသည္ကို သိရွိရန္ပင္ခက္ခဲသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕ဝင္ တစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွသံုးဦးအပါအဝင္ လူ ၁၀ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မီးသတ္ဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူ ၆၆ ဦးခန္႔ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း မီးသတ္ဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေစာင္းသြားခဲ့သည့္ တိုက္ခန္းတဲြရွိ လူ ၃၇ ဦးႏွင့္ တိုက္ခန္းတဲြရွိ ဟိုတယ္တြင္တည္းခိုေနသူ ၁၀ ဦးခန္႔ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္သည္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ လူ ၂၅၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ဟြာလီယန္းသည္ ကၽြန္းအေရွ႕ပိုင္း ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ တည္ရွိေသာ
ေၾကာင့္ ႐ႈခင္းမ်ားလွပသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား အမ်ားဆံုး လာေရာက္တတ္သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ခန္႔တြင္ ကၽြန္းအေနာက္ပိုင္း တိုင္နန္ၿမိဳ႕၌ အင္အားျပင္းငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူ ၁၁၇ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

AFP

႐ိုးေျမ

ဟြာလီယန္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈

ထုိင္ဝမ္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ ဒသမ ၄ ပမာဏရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္အထိ ေသဆံုးသူ ၁၀ ဦးအထိရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး လူဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိုင္ဝမ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ ဟြာလီယန္းၿမိဳ႕၌ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ အင္အားျပင္းငလ်င္ေၾကာင့္ အေဆာက္ အအံုတခ်ိဳ႕ အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး တခ်ိဳ႕သည္ နံေဘးသို႔ ေစာင္းသြားခဲ့သည္။ ယြန္ဆီအေဆာက္အအံုတစ္ခုတည္းမွာပင္ လူေျခာက္ဦးေသဆံုးၿပီး ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္မႈမ်ားကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေနရသည္။

အထပ္ ၁၂ ထပ္ရွိ ယင္းအေဆာက္အအံု၏ေအာက္ဆံုးထပ္မ်ား အမ်ားဆံုးထိခိုက္ခဲ့ၿပီး အေဆာက္အအံုသည္ ၅၀ ဒီဂရီအထိ ေစာင္းသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ မၾကာမီတြင္ ၿပိဳက်ေတာ့မည္ဟု စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

ထိုင္ဝမ္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ေနာက္ဆက္တဲြငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားသည္ ကယ္ဆယ္မႈမ်ားကုိ အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္ေနရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာညတြင္ ႐ုပ္အေလာင္းႏွစ္ေလာင္းကို ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဟြာလီယန္း မီးသတ္ဌာနမွ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ခ်ဴခ်ီမင္းက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပထမထပ္မွ တတိယထပ္အထိ ဖိႀကိတ္ခံရမႈေၾကာင့္ အထပ္ခ်င္းထပ္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္လူမ်ားရွိေနသည္မရွိေနသည္ကို သိရွိရန္ပင္ခက္ခဲသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕ဝင္ တစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွသံုးဦးအပါအဝင္ လူ ၁၀ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မီးသတ္ဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူ ၆၆ ဦးခန္႔ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း မီးသတ္ဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေစာင္းသြားခဲ့သည့္ တိုက္ခန္းတဲြရွိ လူ ၃၇ ဦးႏွင့္ တိုက္ခန္းတဲြရွိ ဟိုတယ္တြင္တည္းခိုေနသူ ၁၀ ဦးခန္႔ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္သည္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ လူ ၂၅၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ဟြာလီယန္းသည္ ကၽြန္းအေရွ႕ပိုင္း ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ တည္ရွိေသာ
ေၾကာင့္ ႐ႈခင္းမ်ားလွပသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား အမ်ားဆံုး လာေရာက္တတ္သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ခန္႔တြင္ ကၽြန္းအေနာက္ပိုင္း တိုင္နန္ၿမိဳ႕၌ အင္အားျပင္းငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူ ၁၁၇ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply