အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ၾကြက္ႏွင့္ ပိုးဟပ္မ်ားေသာင္းက်န္းေနဟု ဆို

0
190

ဝါရွင္တန္ ဒီဇင္ဘာ ၂

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ ႐ုံးစိုက္သည့္ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ၾကြက္မ်ား၊ ပိုးဟပ္မ်ားေသာင္းက်န္းေနၿပီး အိမ္သာကမုတ္မ်ား ပ်က္စီးေနေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားက ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိေနသည္။

ထရမ့္အစိုးရလက္ထက္တြင္သာမက ဘားရက္အုိဘားမား သမၼတအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ျပဳစုခဲ့သည့္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအလုပ္အစီအစဥ္စာရင္းကို အင္န္ဘီစီသတင္းဌာနက ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ စားေသာက္ခန္းႏွင့္ အစည္းအေဝးခန္းတို႔၌ ၾကြက္မ်ားကို မၾကာခဏျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း စာရင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ၾကြက္မ်ားကိုရွင္းလင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈရာေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။

“အိမ္ျဖဴေတာ္ဆုိတာ အေဆာက္အအံုေဟာင္း၊ အိမ္ေဟာင္းေတြမွာ ၾကြက္ေတြ၊ ျပင္ဆင္စရာရွိတာေတြရွိတယ္ဆုိတာ လူတုိင္းသိပါတယ္” ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္၏ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးကိုတာဝန္ယူရသည့္ အေမရိကန္အေထြလုပ္ငန္းေဆာင္တာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕( ဂ်ီအက္စ္ေအ)၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးေဟာင္း ဘ႐ိုင္ယန္မီလာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ဝန္ထမ္းေရးရာဦးစီးမွဴးႏွင့္ဆုိင္ရာအခန္းမ်ားတြင္သာမက စားေသာက္ခန္းမ်ားတြင္ပါ ပိုးဟတ္မ်ားႏွင့္ ပုရြက္ဆိတ္မ်ားကိုေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း စာရင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။အိမ္ျဖဴေတာ္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၾကြက္ႏွင့္ ပိုးဟတ္ႏွိမ္နင္းေရးကိုသာမက ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ အစုိးရသစ္တက္လာမႈေၾကာင့္ အျခားတာဝန္မ်ားကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ျပန္ၾကားေရးအတြင္းဝန္ေဟာင္း ေရွာင္စပို္က္ဆာသည္ ရာထူးရယူၿပီးမၾကာမီတြင္ ပရိေဘာဂမ်ားကို ေရႊ႕ပစ္ၿပီး အေၾကြ႕ေစ့ေဟာင္းမ်ားကို ျပသည့္ ဖန္ေသတၱာတစ္ခုကိုထားရွိေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ဒုတိယသမၼတမိုက္ခ္ပန္႔စ္ကလည္း ၎၏႐ုံးခန္းထဲရွိ ထုိင္ခံုႏွစ္လံုး၏ေျခေထာက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္သည္ သမုိင္းဝင္ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎ကုိထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ အင္အားစိုက္ထုတ္ကာ ဂ႐ုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မီလာကေျပာဆိုခဲ့သည္။

Leave a Reply