ပညာသင္ခြင့္ရပ္စဲလိုက္သည့္ ေက်ာင္းသား (၅၆) ဦးကို ခံဝန္မလိုပဲ ေက်ာင္းျပန္တတ္ခြင့္ျပဳမည္

0
162

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၈

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရပ္စဲခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ (၅၆) ဦးကို မည္သည့္ ခံဝန္မွ မလိုပဲ ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲ ေကာ္မတီ က သိရသည္။

ထိုသို႔ ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရံုးတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္း ၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္း နွင့္ ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“ဒီေန႔ေဆြးေႏြးမႈမွာ ပညာသင္ခြင့္ရပ္စဲလိုက္တဲ့သူေတြကို ဘာခံဝန္ကတိမွ မလိုပဲနဲ႔ ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ကတိရတယ္ ။ ဒါကိုလည္း မနက္ျဖန္မွာ စာထုတ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္ ။ ဒါဟာ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အမွန္တရားတစ္ခုပါ ။ ေဆြးေႏြးလို႔ရေအာင္ စီစဥ္ေပးတဲ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲ ေကာ္မတီဝင္ ကိုရာဇာထြန္း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္နိုင္ေရး ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ား က ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ထိုေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ (၁၂) ဦး ၊ ရမည္းသင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ (၁၁) ဦး ၊ မိတၳီလာနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ (၁) ဦး ၊ မိတၳီလာ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ (၆)ဦး၊ မိုးညွင္းဒီဂရီေကာလိပ္မွ (၄) ဦး ၊ စစ္ကိုင္းပညာေရးေကာလိပ္ မွ (၃) ဦး ႏွင့္ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ မွ (၉) ဦး၊ ကန္႔ဘလူ စက္မႈလက္မႈ သိပၸံမွ (၇) ဦး၊ ေက်ာက္ဆည္ တကၠသိုလ္မွ (၁) ဦး အျပင္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းမအပ္ရေသးသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ(၂) ဦးကိုလည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရပ္စဲခဲ့သည့္အတြက္ စုစုေပါင္း (၅၆) ဦး ကို ပညာသင္ခြင့္ရပ္စဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၈

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရပ္စဲခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ (၅၆) ဦးကို မည္သည့္ ခံဝန္မွ မလိုပဲ ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲ ေကာ္မတီ က သိရသည္။

ထိုသို႔ ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရံုးတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္း ၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္း နွင့္ ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“ဒီေန႔ေဆြးေႏြးမႈမွာ ပညာသင္ခြင့္ရပ္စဲလိုက္တဲ့သူေတြကို ဘာခံဝန္ကတိမွ မလိုပဲနဲ႔ ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ကတိရတယ္ ။ ဒါကိုလည္း မနက္ျဖန္မွာ စာထုတ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္ ။ ဒါဟာ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အမွန္တရားတစ္ခုပါ ။ ေဆြးေႏြးလို႔ရေအာင္ စီစဥ္ေပးတဲ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲ ေကာ္မတီဝင္ ကိုရာဇာထြန္း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္နိုင္ေရး ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ား က ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ထိုေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ (၁၂) ဦး ၊ ရမည္းသင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ (၁၁) ဦး ၊ မိတၳီလာနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ (၁) ဦး ၊ မိတၳီလာ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ (၆)ဦး၊ မိုးညွင္းဒီဂရီေကာလိပ္မွ (၄) ဦး ၊ စစ္ကိုင္းပညာေရးေကာလိပ္ မွ (၃) ဦး ႏွင့္ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ မွ (၉) ဦး၊ ကန္႔ဘလူ စက္မႈလက္မႈ သိပၸံမွ (၇) ဦး၊ ေက်ာက္ဆည္ တကၠသိုလ္မွ (၁) ဦး အျပင္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းမအပ္ရေသးသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ(၂) ဦးကိုလည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရပ္စဲခဲ့သည့္အတြက္ စုစုေပါင္း (၅၆) ဦး ကို ပညာသင္ခြင့္ရပ္စဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply