လူမႈမီဒီယာမ်ား၌ မေရးသားမီတြင္ ဦးစြာစဥ္းစားသင့္ဟု သမၼတေဟာင္း ဘားရက္အုိဘားမား သတိေပး

0
196

နယူးေဒလီ ဒီဇင္ဘာ ၂

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ တြစ္တာႏွင့္ ဝွက္စ္အပ္ကဲ့သို႔ လူမႈမီဒီယာမ်ား၌ ပို႔စ္မလုပ္မီတြင္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတေဟာင္းဘားရက္အုိဘားမားက နယူးေဒလီ၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံုပဲြတစ္ခု၌ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လူမႈမီဒီယာမ်ားေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးသိမ္ေမြ႕သည္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလ်င္စလိုမွတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ားရွိလာေသာေၾကာင့္ အုိဘားမားက ယခုလိုသတိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူမႈမီဒီယာမ်ား၏စြမ္းအားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္တုုိ႔ကိုနားလည္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အုိဘားမားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ တြစ္တာ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ ဝွက္စ္အပ္တုိ႔သည္ ထိေရာက္ေသာ အသံုးခ်စရာပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ကုိ ေကာင္းသည့္ေနရာတြင္သာမက ဆိုးသည့္ေနရာတြင္မွာပါ အသံုးခ်ႏိုင္ေၾကာင္း အုိဘားမားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တြစ္တာ၌ ေဖာလိုးလုပ္သူ သန္း ၁၀၀ ရွိေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းသည့္အခါတြင္ အိုဘားမားက တြစ္တာကို အျခားလူမ်ားထက္ပိုသုံးသည့္အတြက္ ေဖာလိုးလုပ္သူပိုမ်ားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အုိဘားမား၏ဇနီး မီရွဲကလည္း လူမႈမီဒီယာ၌ ပုိ႔စ္မလုပ္မီတြင္ စာလံုးေပါင္းကုိ စစ္ေဆးသင့္ၿပီး စိတ္ထဲရွိသည္အားလံုးကို တြစ္တာ၌ မေရးသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါရီရာသီဥတုသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မွ အေမရိကန္ႏုတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ၿခိမ္းေျခာက္ထားျခင္းကို အုိဘားမားက တိုက္႐ိုက္ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ ပါရီသေဘာတူညီမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားမႈကို ေခတၱအနားေပးထားေသာ္လည္း ယင္းသေဘာတူညီမႈသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သေဘာတူညီမႈပါအခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အုိဘားမားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပါရီသေဘာတူစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရးထိခိုက္ရေၾကာင္းေျပာဆုိကာ ထရမ့္သည္ သေဘာတူညီမႈမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

Leave a Reply