ကာတြန္း တြတ္တြတ္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃လျပည့္အမွတ္တရ ပန္းခ်ီနွင့္ ကာတြန္း ျပပြဲက်င္းပ

0
158

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မႏၲေလးေတာင္ေျခရွိ Mandalay Hill Art Gallery တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ကာတြန္းတြတ္တြတ္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃လျပည့္ အမွတ္တရ ပန္းခ်ီနွင့္ ကာတြန္း ျပပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

ယခုျပပြဲတြင္ ကာတြန္းတြတ္တြတ္၏ ပန္းခ်ီကားမ်ားနွင့္ ကာတြန္းမ်ာကို စုစည္းျပသခဲ့ၿပီး ကာတြန္းတြတ္တြတ္၏ လက္ရာမ်ားကို အမွတ္တရ သိမ္းဆည္းလိုသူမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျပပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ျပပြဲတြင္ ကာတြန္း ျပကြက္ (၁၁၅) ကားနွင့္ ပန္းခ်ီကား (၂၀) ခန္႔ ပါဝင္ျပသထားၿပီး ကာတြန္း ျပကြက္ တစ္ခုလွ်င္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္၊ ပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္လွ်င္ ၂သိန္းမွ ၃သိန္းအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည္။

ကာတြန္းတြတ္တြတ္သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲလးၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ပန္းခ်ီပညာကို ၁၉၆၆ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလး ပန္းခ်ီ ပန္းပုေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ကြယ္လြန္ခဲ့သည္ ။ ကာတြန္း တြတ္တြတ္ အေနျဖင့္ ကာတြန္း၊ ပန္းခ်ီ၊ အႏုပညာေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဇာတ္ၫႊန္း၊ ဇာတ္ကား႐ိုက္ကူးသူအျဖစ္ အႏွစ္ (၅၀) နီးပါးခန္႔ ျဖတ္သန္းခဲ့သည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မႏၲေလးေတာင္ေျခရွိ Mandalay Hill Art Gallery တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ကာတြန္းတြတ္တြတ္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃လျပည့္ အမွတ္တရ ပန္းခ်ီနွင့္ ကာတြန္း ျပပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

ယခုျပပြဲတြင္ ကာတြန္းတြတ္တြတ္၏ ပန္းခ်ီကားမ်ားနွင့္ ကာတြန္းမ်ာကို စုစည္းျပသခဲ့ၿပီး ကာတြန္းတြတ္တြတ္၏ လက္ရာမ်ားကို အမွတ္တရ သိမ္းဆည္းလိုသူမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျပပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ျပပြဲတြင္ ကာတြန္း ျပကြက္ (၁၁၅) ကားနွင့္ ပန္းခ်ီကား (၂၀) ခန္႔ ပါဝင္ျပသထားၿပီး ကာတြန္း ျပကြက္ တစ္ခုလွ်င္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္၊ ပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္လွ်င္ ၂သိန္းမွ ၃သိန္းအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည္။

ကာတြန္းတြတ္တြတ္သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲလးၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ပန္းခ်ီပညာကို ၁၉၆၆ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလး ပန္းခ်ီ ပန္းပုေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ကြယ္လြန္ခဲ့သည္ ။ ကာတြန္း တြတ္တြတ္ အေနျဖင့္ ကာတြန္း၊ ပန္းခ်ီ၊ အႏုပညာေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဇာတ္ၫႊန္း၊ ဇာတ္ကား႐ိုက္ကူးသူအျဖစ္ အႏွစ္ (၅၀) နီးပါးခန္႔ ျဖတ္သန္းခဲ့သည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply