ၾကည္လင္းရံုးထုတ္ လံုၿခံဳေရးပိုမိုတင္းၾကပ္လာ

0
142

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ၊၂၀၁၈

ဦးကိုနီလုပ္ၾကံမႈျဖင့္တရားစြဲဆို ရံုးတင္စစ္ေဆးခံေနရသည့္ ေသနတ္သမားၾကည္လင္းႏွင့္ အေပါင္းအပါ ေလးဦးကို ယေန႔တြင္ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုး၌ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ရံုးထုတ္စစ္ေဆးမည့္ေန႔တြင္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ရဲအင္အားကို ယခင္ရံုးထုတ္မ်ားထက္ ပိုမိုယူထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ၊၂၀၁၈

ဦးကိုနီလုပ္ၾကံမႈျဖင့္တရားစြဲဆို ရံုးတင္စစ္ေဆးခံေနရသည့္ ေသနတ္သမားၾကည္လင္းႏွင့္ အေပါင္းအပါ ေလးဦးကို ယေန႔တြင္ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုး၌ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ရံုးထုတ္စစ္ေဆးမည့္ေန႔တြင္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ရဲအင္အားကို ယခင္ရံုးထုတ္မ်ားထက္ ပိုမိုယူထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

Leave a Reply