ကန္ေတာ္ႀကီး လုထုအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္အား အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္

0
229

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖနိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ကန္ေတာ္ႀကီးလူထု အပန္းေျဖ ဥယ်ာဥ္ အား အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ယင္းကန္ေတာ္ႀကီးလူထုအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား ထပ္တိုးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း ၊ ကေလးကစားကြင္း၌ ပစၥည္းမ်ား အသစ္တိုးေပး ျခင္း နွင့္ ၾကာကန္ႏွစ္ကန္အား ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ သည္။

“အဆင့္ျမွင့္တင္မႈေတြကို တစ္နွစ္နဲ႔ တစ္နွစ္ ဘတ္ဂ်က္ရတဲ့ အေပၚ မူတည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္ ။ ဒီထဲမွာ ကေလးကစားကြင္းမွာဆို ကစားစရာပစၥည္းေတြ ထပ္တိုးဖို႔ရွိတယ္ ။ ဒီထဲက ၾကာကန္နွစ္ကန္ ကိုလည္း ျပဳျပင္ၿပီး ၾကာပင္ေတြ ထပ္စိုက္သြားဖို႔ရွိတယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပန္းဥယ်ာဥ္နွင့္ အားကစားကြင္းမ်ားဌာနမွ ဌာနခြဲမွဴး ေဒၚမိုးမိုးသန္းက ေျပာသည္။

ကန္ေတာ္ႀကီးလူထုအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္သည္ အမ်ားျပည္သူ အခမဲ့အပန္းေျဖနိုင္သည့္ေနရာျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ အမ်ားျပည္သူ အခမဲ့ အပန္းေျဖနိုင္မည့္ေနရာမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဖလား ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံပန္းမန္ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲကို ကန္ေတာ္ႀကီးလူထုအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ၊ ရွမ္းျပည္နယ္နွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွ ေတာင္သူ (၇၀၀) ေက်ာ္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖနိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ကန္ေတာ္ႀကီးလူထု အပန္းေျဖ ဥယ်ာဥ္ အား အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ယင္းကန္ေတာ္ႀကီးလူထုအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား ထပ္တိုးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း ၊ ကေလးကစားကြင္း၌ ပစၥည္းမ်ား အသစ္တိုးေပး ျခင္း နွင့္ ၾကာကန္ႏွစ္ကန္အား ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ သည္။

“အဆင့္ျမွင့္တင္မႈေတြကို တစ္နွစ္နဲ႔ တစ္နွစ္ ဘတ္ဂ်က္ရတဲ့ အေပၚ မူတည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္ ။ ဒီထဲမွာ ကေလးကစားကြင္းမွာဆို ကစားစရာပစၥည္းေတြ ထပ္တိုးဖို႔ရွိတယ္ ။ ဒီထဲက ၾကာကန္နွစ္ကန္ ကိုလည္း ျပဳျပင္ၿပီး ၾကာပင္ေတြ ထပ္စိုက္သြားဖို႔ရွိတယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပန္းဥယ်ာဥ္နွင့္ အားကစားကြင္းမ်ားဌာနမွ ဌာနခြဲမွဴး ေဒၚမိုးမိုးသန္းက ေျပာသည္။

ကန္ေတာ္ႀကီးလူထုအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္သည္ အမ်ားျပည္သူ အခမဲ့အပန္းေျဖနိုင္သည့္ေနရာျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ အမ်ားျပည္သူ အခမဲ့ အပန္းေျဖနိုင္မည့္ေနရာမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဖလား ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံပန္းမန္ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲကို ကန္ေတာ္ႀကီးလူထုအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ၊ ရွမ္းျပည္နယ္နွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွ ေတာင္သူ (၇၀၀) ေက်ာ္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply