ကေမာၻဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္ Like မ်ားစြာရရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ကယ္လီဖိုးနီးယားတရား႐ုံးသို႔ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထား

0
163

ဝါရွင္တန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉

ကေမာၻဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာသည္ Like မ်ားစြာရရွိေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဆမ္႐ိုင္ေဆက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကုမၸဏီအား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ တရား႐ံုးတစ္႐ုံးမွတစ္ဆင့္ တရားစဲြဆုိၿပီး ေတာင္းဆုိလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆန္၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာသည္ ကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္ မ်ားၾကား တတိယအမ်ားဆံုး Like ရရွိထားသည့္ အေကာင့္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူဆက္ဆံေရးကုမၸဏီ ဘာဆန္မာစတယ္လာ ၏ စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဟြန္ဆန္သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ေငြမ်ား ကုိသံုးၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ဝယ္ယူျခင္း၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ မူဝါဒမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ကာ ၎အား သတ္ျဖတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း အစရွိတုိ႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုင္ေဆက ႐ုံးေတာ္သို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆန္သည္ အတိုက္အခံပါတီဝင္ မ်ားအား ေလာင္ခ်ာျဖင့္ပစ္သတ္မည္ဟု လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ ေရးသားခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ၎တို႔၏လူမႈမီဒီယာဆိုက္ကို အာဏာရွင္မ်ားက အျမတ္ထုတ္ေနသည္ကို သည္းမခံသင့္ေၾကာင္း ႐ိုင္ေဆ၏ေရွ႕ေန ရစ္ခ်တ္ေရာ္ဂ်ာစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အမႈေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ တရားစဲြဆုိ ခံရမႈေၾကာင့္ ႐ိုင္ေဆသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာကတည္းက ပါရီသို႔ သြားေရာက္ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္သည္ အိႏိၵယႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔တြင္ ေထာက္ခံမႈရရွိထားၿပီး ယင္းႏုိင္ငံမ်ားရွိ ကုမၸဏီ တခ်ိဳ႕သည္ လူမႈမီဒီယာအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Like အတုမ်ားကို ဖန္တီးေပးေနေၾကာင္း ႐ိုင္ေဆက စြပ္စဲြထားသည္။

အေကာင့္အတုမ်ားက တရားမဝင္ Like မ်ားကိုလုပ္ေပးတတ္သလို တကယ္အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ေငြရရွိေသာေၾကာင့္ Like လုပ္ျခင္း မ်ားလည္းရွိတတ္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။ ကေမာၻဒီးယားအစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ အေကာင့္အတုမ်ားဖန္တီးၿပီး ဟြန္ဆန္၏စာမ်က္ႏွာကုိ Like လုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုင္ေဆက စြပ္စဲြခဲ့ရာ ယင္းသည္ အေသေရဖ်က္မႈေျမာက္ေၾကာင္း ကေမာၻဒီးယား တရား႐ုံး မ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဟြန္ဆန္ရရွိေသာ Like မ်ား မွန္ကန္ျခင္း ရွိမရွိကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ယမန္ႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္သူ ကမ္ေလႏွင့္ပတ္သက္၍ ဟြန္ဆန္က အျခား လူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိမရွိတုိ႔ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ကယ္လီဖိုးနီးယားခ႐ိုင္တရား႐ုံးသို႔ ႐ိုင္ေဆက ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဟြန္ဆန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိပါက ႐ိုင္ေဆသည္ အေသေရဖ်က္မႈက်ဴးလြန္္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ လူမ်ားလက္ခံေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ဟြန္ဆန္အေပၚထားရွိသည့္ ကေမာၻဒီးယားႏုိ္င္ငံသားမ်ား၏အျမင္လည္း ေျပာင္းလဲ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရာ္ဂ်ာစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉

ကေမာၻဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာသည္ Like မ်ားစြာရရွိေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဆမ္႐ိုင္ေဆက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကုမၸဏီအား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ တရား႐ံုးတစ္႐ုံးမွတစ္ဆင့္ တရားစဲြဆုိၿပီး ေတာင္းဆုိလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆန္၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာသည္ ကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္ မ်ားၾကား တတိယအမ်ားဆံုး Like ရရွိထားသည့္ အေကာင့္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူဆက္ဆံေရးကုမၸဏီ ဘာဆန္မာစတယ္လာ ၏ စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဟြန္ဆန္သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ေငြမ်ား ကုိသံုးၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ဝယ္ယူျခင္း၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ မူဝါဒမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ကာ ၎အား သတ္ျဖတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း အစရွိတုိ႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုင္ေဆက ႐ုံးေတာ္သို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆန္သည္ အတိုက္အခံပါတီဝင္ မ်ားအား ေလာင္ခ်ာျဖင့္ပစ္သတ္မည္ဟု လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ ေရးသားခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ၎တို႔၏လူမႈမီဒီယာဆိုက္ကို အာဏာရွင္မ်ားက အျမတ္ထုတ္ေနသည္ကို သည္းမခံသင့္ေၾကာင္း ႐ိုင္ေဆ၏ေရွ႕ေန ရစ္ခ်တ္ေရာ္ဂ်ာစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အမႈေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ တရားစဲြဆုိ ခံရမႈေၾကာင့္ ႐ိုင္ေဆသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာကတည္းက ပါရီသို႔ သြားေရာက္ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္သည္ အိႏိၵယႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔တြင္ ေထာက္ခံမႈရရွိထားၿပီး ယင္းႏုိင္ငံမ်ားရွိ ကုမၸဏီ တခ်ိဳ႕သည္ လူမႈမီဒီယာအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Like အတုမ်ားကို ဖန္တီးေပးေနေၾကာင္း ႐ိုင္ေဆက စြပ္စဲြထားသည္။

အေကာင့္အတုမ်ားက တရားမဝင္ Like မ်ားကိုလုပ္ေပးတတ္သလို တကယ္အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ေငြရရွိေသာေၾကာင့္ Like လုပ္ျခင္း မ်ားလည္းရွိတတ္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။ ကေမာၻဒီးယားအစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ အေကာင့္အတုမ်ားဖန္တီးၿပီး ဟြန္ဆန္၏စာမ်က္ႏွာကုိ Like လုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုင္ေဆက စြပ္စဲြခဲ့ရာ ယင္းသည္ အေသေရဖ်က္မႈေျမာက္ေၾကာင္း ကေမာၻဒီးယား တရား႐ုံး မ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဟြန္ဆန္ရရွိေသာ Like မ်ား မွန္ကန္ျခင္း ရွိမရွိကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ယမန္ႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္သူ ကမ္ေလႏွင့္ပတ္သက္၍ ဟြန္ဆန္က အျခား လူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိမရွိတုိ႔ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ကယ္လီဖိုးနီးယားခ႐ိုင္တရား႐ုံးသို႔ ႐ိုင္ေဆက ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဟြန္ဆန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိပါက ႐ိုင္ေဆသည္ အေသေရဖ်က္မႈက်ဴးလြန္္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ လူမ်ားလက္ခံေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ဟြန္ဆန္အေပၚထားရွိသည့္ ကေမာၻဒီးယားႏုိ္င္ငံသားမ်ား၏အျမင္လည္း ေျပာင္းလဲ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရာ္ဂ်ာစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply