သက္ငယ္မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံခဲ့ရေသာမိန္းကေလးအား အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္ အေရး ေကာ္မရွင္မွ အလွဴေငြလွဴဒါန္း

0
168

ရန္ကုန္ ၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈

ပန္းလိႈင္ဘူတာတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံခဲ့ရေသာ အသက္၃ႏွစ္ခြဲ အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္အား ျမန္မာနိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္ အေရး ေကာ္မရွင္မွ ရန္ကုန္ကေလးေဆးရုံႀကီးတြင္အလွဴေငြ သြားေရာက္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္နဲ႔ထိန္းသိမ္း
ေဆာင္ရြက္မွသာဒါေတြဟာေလ်ာ့က်လာမွာပါ။လုံး၀ပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ဒီအမႈကိုလည္းတို႔အေနနဲ႔အျမဲေလ့လာေစာင့္ႀကည့္ၿပီးေတာ့အျမဲသုံးသပ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ဒီအမႈ
သည္တာဝန္ရွိတဲ့ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္းအေရးတယူေဆာင္ရြက္
ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ထို႔အတူပဲသက္ဆိုင္ရာစမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔မႈခင္းျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမမွာရွိတဲ့ရထားရဲနဲ႔ပူးေပါင္းျပီးေတာ့ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ တရားခံ ရရွိလာတဲ့ အခါမွာ လည္းတရားခံကိုထိေရာက္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ေပးနိုင္ဖို႔လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္ မရွင္အေနနဲ႔အျမဲတမ္းေစာင့္ၾကည့္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု
ျမန္မာနိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴ းဦးဘုန္းၾကြယ္က ေျပာသည္။

“အခုကေတာ့တရားခံက၉၀ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္ေတာ့ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေန ပါၿပီ။ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္တို႔က တရားခံကို မဖမ္းမိေသးတဲ့အတြက္ တရားခံ ကိုေသခ်ာဖမ္းမိၿပီးမွသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိတိက်က် ေျပာနိုင္ မွာပါ။အခုဟာက ကေလးမေလး အေနနဲ႔လည္း ဘာမွမေျပာနိုင္ေသးတဲ့ အေနအထားေၾကာင့္ပါဟုစမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္စခန္းမွရဲမွဴး ဦးေအာင္လြင္ က ေျပာသည္။

ပန္းလိႈင္ဘူတာတြင္ သက္ငယ္မုဒိန္းျပဳက်င့္ခံခဲ့ရသည့္ အသက္၃ႏွစ္ခြဲ အရြယ္မိန္းကေလးငယ္အားက်ဴးလြန္ခဲ့သူကို လက္ရွိတြင္ ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိေသးဘဲဖမ္းဆီးရမိပါကပုဒ္မ၃၇၆မဒိမ္းမႈႏွင့္ပုဒ္မ၃၅၂နားက်င္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာနိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ရန္ကုန္ ကေလး ေဆးရုံႀကီးတြင္အလွဴ ေငြတစ္သိန္း သြားေရာက္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး မိန္းကေလးငယ္ေနထိုင္ရာမႈခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာသို႔သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္အတူသြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈

ပန္းလိႈင္ဘူတာတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံခဲ့ရေသာ အသက္၃ႏွစ္ခြဲ အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္အား ျမန္မာနိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္ အေရး ေကာ္မရွင္မွ ရန္ကုန္ကေလးေဆးရုံႀကီးတြင္အလွဴေငြ သြားေရာက္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္နဲ႔ထိန္းသိမ္း
ေဆာင္ရြက္မွသာဒါေတြဟာေလ်ာ့က်လာမွာပါ။လုံး၀ပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ဒီအမႈကိုလည္းတို႔အေနနဲ႔အျမဲေလ့လာေစာင့္ႀကည့္ၿပီးေတာ့အျမဲသုံးသပ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ဒီအမႈ
သည္တာဝန္ရွိတဲ့ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္းအေရးတယူေဆာင္ရြက္
ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ထို႔အတူပဲသက္ဆိုင္ရာစမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔မႈခင္းျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမမွာရွိတဲ့ရထားရဲနဲ႔ပူးေပါင္းျပီးေတာ့ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ တရားခံ ရရွိလာတဲ့ အခါမွာ လည္းတရားခံကိုထိေရာက္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ေပးနိုင္ဖို႔လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္ မရွင္အေနနဲ႔အျမဲတမ္းေစာင့္ၾကည့္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု
ျမန္မာနိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴ းဦးဘုန္းၾကြယ္က ေျပာသည္။

“အခုကေတာ့တရားခံက၉၀ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္ေတာ့ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေန ပါၿပီ။ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္တို႔က တရားခံကို မဖမ္းမိေသးတဲ့အတြက္ တရားခံ ကိုေသခ်ာဖမ္းမိၿပီးမွသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိတိက်က် ေျပာနိုင္ မွာပါ။အခုဟာက ကေလးမေလး အေနနဲ႔လည္း ဘာမွမေျပာနိုင္ေသးတဲ့ အေနအထားေၾကာင့္ပါဟုစမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္စခန္းမွရဲမွဴး ဦးေအာင္လြင္ က ေျပာသည္။

ပန္းလိႈင္ဘူတာတြင္ သက္ငယ္မုဒိန္းျပဳက်င့္ခံခဲ့ရသည့္ အသက္၃ႏွစ္ခြဲ အရြယ္မိန္းကေလးငယ္အားက်ဴးလြန္ခဲ့သူကို လက္ရွိတြင္ ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိေသးဘဲဖမ္းဆီးရမိပါကပုဒ္မ၃၇၆မဒိမ္းမႈႏွင့္ပုဒ္မ၃၅၂နားက်င္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာနိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ရန္ကုန္ ကေလး ေဆးရုံႀကီးတြင္အလွဴ ေငြတစ္သိန္း သြားေရာက္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး မိန္းကေလးငယ္ေနထိုင္ရာမႈခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာသို႔သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္အတူသြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။

ေမစု

Leave a Reply