ဘဂၤါလီမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရာတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း ေသခ်ာစြာစိစစ္၍ လက္ခံရန္ တပ္ခ်ဳပ္ေျပာ

ဓာတ္ပံု- တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး Facebook

0
178

ဒီဇင္ဘာ ၂ ။ ၂၀၁၇။

တစ္ဘက္ႏုိင္ငံသုိ႔ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရာတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း ေသခ်ာစြာစိစစ္၍ လက္ခံရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား လုိက္ပါၿပီး ယေန႔ ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္ ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္(စစ္ေတြ)သုိ႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ အေနာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ စုိးတင့္ႏုိင္က ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ေနရာျဖန္႔ခြဲထားရွိမႈအေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ ၿခံစည္႐ုိးမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ အသစ္ကာရံျခင္းအတြက္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာတုိင္းရင္းသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ မူလေနရပ္သုိ႔ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ေပးမႈ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က “ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးကုိစနစ္တက်ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈသတင္းမ်ားကုိမ်က္ေျခမျပတ္ ရယူၿပီး နယ္ေျမလုံၿခဳံေရး၊ နယ္ေျမစုိးမုိးေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔အား စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအလုပ္အကုိင္ရရွိေရးအတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ထိေရာက္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္လုိေၾကာင္း၊ တစ္ဘက္ႏုိင္ငံသုိ႔ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္လက္ခံရာတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း ေသခ်ာစြာစိစစ္၍ လက္ခံရန္ လုိၿပီး ၎င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအတုိင္း လုိက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာရင္းဇယားမ်ားတိက်မွန္ကန္မႈရွိေအာင္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံး ျပည္သူႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိၾကရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း”မွာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ယေန႔ညေနပုိင္းတြင္ စစ္ေတြတပ္နယ္ရွိ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား စစ္ေတြတပ္နယ္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံအမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္လည္း တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္၏ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး အေျခအေနမွန္မ်ားကုိသိရွိထားၾကရန္ႏွင့္ ျပည္သူက ယုံၾကည္အားကုိးရသည့္ ႏုိင္ငံကအားထားရသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ စည္းကမ္းတက် ေနထုိင္ၾကရန္ လုိေၾကာင္း၊တုိင္းရင္းသားအားလုံးအၿမဲတမ္းေသြးနီးဖုိ႔၊ ေသြးစည္းဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္နံတလ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ျပည္သူ ႏွင့္တစ္သားတည္းျဖစ္ရန္လုိၿပီး ျပည္သူ႕အက်ိဳးကုိေဖၚေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

Leave a Reply