ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ႏြားအလွၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ဆိတ္ျပပြဲ က်င္းပမည္

0
133

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ကြ်ဲဆည္ကန္ရပ္ရွိ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ေမြးျမဴေရးနွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနရံုးအတြင္း ဆ႒မအႀကိမ္ ေျမာက္ ျမန္မာ့ ႏြားသိုးအလွ ၊ နို႔စားႏြားအလွ ၊ ဆိတ္ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲကို ေဖေဖာ္ ဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း ျမန္မာ့ ႏြားသိုးအလွ ၊ နို႔စားႏြားအလွ ၊ ဆိတ္ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲ ကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန နွင့္ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ကာ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွလည္း ကူညီပံ့ပိုးေၾကာင္း သိရသည္။

“ခုလို လုပ္တာဟာ အစိုးရအေနနဲ႔ ေမြးျမဴေရးကို အေလးေပး တယ္ဆို တာ ေဖာ္ျပတဲ့အေနနဲ့ဲျဖစ္တယ္ ။ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ဆုရသြားတယ္ဆိုရင္ ေမြးျမဴ သူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ႏြားမ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန္႔ေတြ ထိန္းသိမ္း လာမွာျဖစ္တယ္”ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ထင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ ႏြားသိုးအလွ ၊ နို႔စားႏြားအလွ ၊ ဆိတ္ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းမွ ႏြားမ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန္႔မ်ား ၊ နို႔စားႏြားမ်ား ၊ ဆိတ္မ်ား အျပင္ ႏြားမ်ား ၊ စိတ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး ၊ အစားအစာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ကြ်ဲဆည္ကန္ရပ္ရွိ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ေမြးျမဴေရးနွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနရံုးအတြင္း ဆ႒မအႀကိမ္ ေျမာက္ ျမန္မာ့ ႏြားသိုးအလွ ၊ နို႔စားႏြားအလွ ၊ ဆိတ္ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲကို ေဖေဖာ္ ဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း ျမန္မာ့ ႏြားသိုးအလွ ၊ နို႔စားႏြားအလွ ၊ ဆိတ္ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲ ကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန နွင့္ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ကာ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွလည္း ကူညီပံ့ပိုးေၾကာင္း သိရသည္။

“ခုလို လုပ္တာဟာ အစိုးရအေနနဲ႔ ေမြးျမဴေရးကို အေလးေပး တယ္ဆို တာ ေဖာ္ျပတဲ့အေနနဲ့ဲျဖစ္တယ္ ။ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ဆုရသြားတယ္ဆိုရင္ ေမြးျမဴ သူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ႏြားမ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန္႔ေတြ ထိန္းသိမ္း လာမွာျဖစ္တယ္”ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ထင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ ႏြားသိုးအလွ ၊ နို႔စားႏြားအလွ ၊ ဆိတ္ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းမွ ႏြားမ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန္႔မ်ား ၊ နို႔စားႏြားမ်ား ၊ ဆိတ္မ်ား အျပင္ ႏြားမ်ား ၊ စိတ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး ၊ အစားအစာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply