ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရမႈမွ ၾကည္လင္းႏွင့္အေပါင္းပါ ေလးဦးကိုိ စြဲခ်က္တင္

0
126

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၈

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္သည့္ ဦးကိုနီလုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးတြင္ တရားစြဲဆိုရင္ဆိုင္ေနရေသာ ၾကည္လင္းႏွင့္အေပါင္းပါေလးဦးကို ယေန႔တြင္ပုဒ္မအသီးသီးျဖင့္ စြဲခ်က္တင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ၾကည္လင္းအား ဦးကိုနီကိုသတ္မႈျဖင့္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ (၁) (ခ)/၃၄ ႏွင့္ ကိုေနဝင္းကိုသတ္မႈျဖင့္ ၃၀၂ (၂)ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ဝင္းေဇာ္ကို ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ (၁)(ခ)/ ၃၄ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဇယ်ာၿဖိဳးကို ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ (၁)(ခ)/၃၄ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ဝင္းထြန္းကို ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၂ ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီးစြဲခ်က္တင္ခဲ့ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါလုပ္ၾကံမႈမွ ထြက္ေျပးလါတ္ေျမာက္ေနသည့္ ေအာင္ဝင္းခိုင္ ကို ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၈၈ အရ တရားခံေျပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေသာေၾကာင့္ ၄င္းအားမည္သည့္ေနရာတြင္ေတြ႔ရွိသည္ျဖစ္ေစ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ဖမ္းဆီးအပ္ႏွံႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

“သံုးေယာက္ကိုစြဲထားတဲ့ပုဒ္မေတြက ျပစ္မႈထင္ရွားတယ္ဆိုရင္ ေသဒဏ္ ပါပဲ။ ေအာင္ဝင္းထြန္းက ေအာင္ဝင္းေဇာ္ကို ထြက္ေျပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ကူညီၿပီးပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ၂၁၂ နဲ႔စြဲတယ္။ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္က ခုနဟာေတြနဲ႔မတူပါဘူး။ ေထာင္ဒဏ္ပဲ က်မွာပါ။ “ ဦးကိုနီေရွ႕ ဦးခင္ေမာင္ေဌး က ရံုးခ်ိန္အၿပီး သတင္းေထာက္ မ်ားကိုေျပာသည္။

စြဲခ်က္တင္ခံရသူမ်ားဖက္မွ ျပန္ေခၚသက္ေသမ်ားရွိၿပီး အမ်ားဆံုး ၃၇ ဦးရွိကာ ေနာင္လာမည့္ရံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္စစ္ေဆး သြားမည္လည္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ရံုးခ်ိန္းတြင္ စြဲခ်က္တင္ႏိုင္ေသာအဆင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမႈကိုျပစ္မႈ ထင္ရွားေၾကာင္း စစ္ေဆးၿပီးပါက တရားခံမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္အသီးသီးက်ခံရမည္လည္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၈

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္သည့္ ဦးကိုနီလုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးတြင္ တရားစြဲဆိုရင္ဆိုင္ေနရေသာ ၾကည္လင္းႏွင့္အေပါင္းပါေလးဦးကို ယေန႔တြင္ပုဒ္မအသီးသီးျဖင့္ စြဲခ်က္တင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ၾကည္လင္းအား ဦးကိုနီကိုသတ္မႈျဖင့္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ (၁) (ခ)/၃၄ ႏွင့္ ကိုေနဝင္းကိုသတ္မႈျဖင့္ ၃၀၂ (၂)ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ဝင္းေဇာ္ကို ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ (၁)(ခ)/ ၃၄ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဇယ်ာၿဖိဳးကို ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ (၁)(ခ)/၃၄ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ဝင္းထြန္းကို ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၂ ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီးစြဲခ်က္တင္ခဲ့ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါလုပ္ၾကံမႈမွ ထြက္ေျပးလါတ္ေျမာက္ေနသည့္ ေအာင္ဝင္းခိုင္ ကို ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၈၈ အရ တရားခံေျပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေသာေၾကာင့္ ၄င္းအားမည္သည့္ေနရာတြင္ေတြ႔ရွိသည္ျဖစ္ေစ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ဖမ္းဆီးအပ္ႏွံႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

“သံုးေယာက္ကိုစြဲထားတဲ့ပုဒ္မေတြက ျပစ္မႈထင္ရွားတယ္ဆိုရင္ ေသဒဏ္ ပါပဲ။ ေအာင္ဝင္းထြန္းက ေအာင္ဝင္းေဇာ္ကို ထြက္ေျပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ကူညီၿပီးပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ၂၁၂ နဲ႔စြဲတယ္။ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္က ခုနဟာေတြနဲ႔မတူပါဘူး။ ေထာင္ဒဏ္ပဲ က်မွာပါ။ “ ဦးကိုနီေရွ႕ ဦးခင္ေမာင္ေဌး က ရံုးခ်ိန္အၿပီး သတင္းေထာက္ မ်ားကိုေျပာသည္။

စြဲခ်က္တင္ခံရသူမ်ားဖက္မွ ျပန္ေခၚသက္ေသမ်ားရွိၿပီး အမ်ားဆံုး ၃၇ ဦးရွိကာ ေနာင္လာမည့္ရံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္စစ္ေဆး သြားမည္လည္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ရံုးခ်ိန္းတြင္ စြဲခ်က္တင္ႏိုင္ေသာအဆင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမႈကိုျပစ္မႈ ထင္ရွားေၾကာင္း စစ္ေဆးၿပီးပါက တရားခံမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္အသီးသီးက်ခံရမည္လည္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply