လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္မွ ေရွ႕ေနႏွင့္ဝန္းရံေက်ာင္းသား ယခုခ်ိန္အထိ အမႈရင္ဆိုင္ေနရျခင္းကို ရုတ္သိမ္းေပးရန္ေတာင္းဆို

0
142

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉။ ၂၀၁၈

ဒီမိုကေရပညာေရးအတြက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ လက္ပံတန္း ေက်ာင္း သား သပိတ္တြင္ တရားစြဲဆိုခံ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၂၀၁၅ အစိုးရ သစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေရွ႕ေနလိုက္ေပးခဲ့သည့္ ေရွ႕ေနေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့့္ ဝန္းရံေက်ာင္းသားေဟာင္း ကိုသန္းထိုက္တို႔မွာ ယေန႔ထိ အမႈရင္ဆိုင္ေနရစဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေရွ႕ေနလိုက္ေပးခဲ့ေသာ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဝန္းရံေက်ာင္းသားေဟာင္း ကိုသန္းထိုက္တို႔မွာ ရာဇဝတ္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂၈ ( တရားစီရင္မႈေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းကို တမင္ေစာ္ကား၊ ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း) ျဖင့္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရျခင္း လည္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအမႈကို ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးခ်စ္ျမတ္က တရားစြဲဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမႈကိုရုပ္သိမ္းျခင္းမျပဳခဲ့သည့္ အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ (သံုးႏွစ္ခန္႔) တရားရင္ဆိုင္ေနရ စဲျဖစ္ သည္ ဟု တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားက ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ၃ ႏွစ္ေလာက္ျဖစ္လာေတာ့ ကၽြန္မအေနနဲ႔လည္း အရမ္းပင္ပန္းပါတယ္။ စရိတ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ကုန္ပါတယ္။ တကယ္ဆိုေရွ႕ေနတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘားေကာင္စီအက္ဥပေဒနဲ႔သာ ေျဖရွင္းသင့္တယ္ ထင္တယ္။ အခုလိုရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မနဲ႔ စြဲဆိုတာက ျပင္းထန္ပါတယ္။” ဟု တရားစြဲဆို ခံထားရေသာ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္တတ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို စြဲဆိုထားေသာ အမႈမ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပးသကဲ့သို႔ ယခုအမႈမ်ားကိုလည္း ရုပ္သိမ္း ေပးသင့္ေၾကာင္း သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ထံသို႔လည္း ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔က တင္ျပ ထားေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉။ ၂၀၁၈

ဒီမိုကေရပညာေရးအတြက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ လက္ပံတန္း ေက်ာင္း သား သပိတ္တြင္ တရားစြဲဆိုခံ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၂၀၁၅ အစိုးရ သစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေရွ႕ေနလိုက္ေပးခဲ့သည့္ ေရွ႕ေနေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့့္ ဝန္းရံေက်ာင္းသားေဟာင္း ကိုသန္းထိုက္တို႔မွာ ယေန႔ထိ အမႈရင္ဆိုင္ေနရစဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေရွ႕ေနလိုက္ေပးခဲ့ေသာ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဝန္းရံေက်ာင္းသားေဟာင္း ကိုသန္းထိုက္တို႔မွာ ရာဇဝတ္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂၈ ( တရားစီရင္မႈေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းကို တမင္ေစာ္ကား၊ ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း) ျဖင့္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရျခင္း လည္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအမႈကို ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးခ်စ္ျမတ္က တရားစြဲဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမႈကိုရုပ္သိမ္းျခင္းမျပဳခဲ့သည့္ အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ (သံုးႏွစ္ခန္႔) တရားရင္ဆိုင္ေနရ စဲျဖစ္ သည္ ဟု တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားက ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ၃ ႏွစ္ေလာက္ျဖစ္လာေတာ့ ကၽြန္မအေနနဲ႔လည္း အရမ္းပင္ပန္းပါတယ္။ စရိတ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ကုန္ပါတယ္။ တကယ္ဆိုေရွ႕ေနတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘားေကာင္စီအက္ဥပေဒနဲ႔သာ ေျဖရွင္းသင့္တယ္ ထင္တယ္။ အခုလိုရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မနဲ႔ စြဲဆိုတာက ျပင္းထန္ပါတယ္။” ဟု တရားစြဲဆို ခံထားရေသာ ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္တတ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို စြဲဆိုထားေသာ အမႈမ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပးသကဲ့သို႔ ယခုအမႈမ်ားကိုလည္း ရုပ္သိမ္း ေပးသင့္ေၾကာင္း သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ထံသို႔လည္း ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔က တင္ျပ ထားေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply