ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို စစ္ေတြ တရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္၊ လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္

0
149

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈

စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို စစ္ေတြတရားရံုး၌ ယေန႔ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္။

လုံၿခံဳေရးတင္းၾကပ္ထားေသာ္လည္း မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခြင့္ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း ယင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈျဖင့္ စစ္ေတြခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရံုးမွ တရားစြဲဆိုျခင္းျဖစ္ကာ မတရားအသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ သည့္ ပုဒ္မကိုမူ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွဴး ရဲမွဴးေက်ာ္ႏုက တရားစြဲဆိုျခင္း ျဖစ္ သည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္အတြက္ ေရွ႕ေနအျဖစ္ ဦးစံေရႊေမာင္၊ ဦးခင္ႏုႏွင့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိန္၊ ဦးေက်ာ္ညြန္႔ေမာင္ တို႔က လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ၿပီး စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္ဘက္မွ ေဒၚေအးႏုစိ္န္တို႔က ေရွ႕ေနအျဖစ္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ခရိုင္ေထြအုပ္မွ တရားစြဲဆိုမႈတြင္ သံုးဦးပါၿပီး ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္ဘသန္းကိုမူ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္လာမည့္ရံုးခ်ိန္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ တရားခံေျပးအျဖစ္လုပ္ေဆာင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈႏွင့္ မတရားအသင္းႏွင့္ဆက္သြယ္မႈပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ရံုးထုတ္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုထားသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္လည္း အဆိုပါပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရာစြဲဆိုထားခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ရံုးထုတ္ျခင္းျဖစ္ကာ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ညဦးပိုင္းကတည္းကေဆာင္ရြက္ထားၿပီး တရားရံုးေရွ႕လမ္းမ်ားကို ရံုးထုတ္ခ်ိန္တြင္ ပိတ္ထားခဲ့သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈

စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို စစ္ေတြတရားရံုး၌ ယေန႔ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္။

လုံၿခံဳေရးတင္းၾကပ္ထားေသာ္လည္း မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခြင့္ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း ယင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈျဖင့္ စစ္ေတြခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရံုးမွ တရားစြဲဆိုျခင္းျဖစ္ကာ မတရားအသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ သည့္ ပုဒ္မကိုမူ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွဴး ရဲမွဴးေက်ာ္ႏုက တရားစြဲဆိုျခင္း ျဖစ္ သည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္အတြက္ ေရွ႕ေနအျဖစ္ ဦးစံေရႊေမာင္၊ ဦးခင္ႏုႏွင့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိန္၊ ဦးေက်ာ္ညြန္႔ေမာင္ တို႔က လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ၿပီး စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္ဘက္မွ ေဒၚေအးႏုစိ္န္တို႔က ေရွ႕ေနအျဖစ္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ခရိုင္ေထြအုပ္မွ တရားစြဲဆိုမႈတြင္ သံုးဦးပါၿပီး ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္ဘသန္းကိုမူ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္လာမည့္ရံုးခ်ိန္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ တရားခံေျပးအျဖစ္လုပ္ေဆာင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈႏွင့္ မတရားအသင္းႏွင့္ဆက္သြယ္မႈပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ရံုးထုတ္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုထားသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္လည္း အဆိုပါပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရာစြဲဆိုထားခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ရံုးထုတ္ျခင္းျဖစ္ကာ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ညဦးပိုင္းကတည္းကေဆာင္ရြက္ထားၿပီး တရားရံုးေရွ႕လမ္းမ်ားကို ရံုးထုတ္ခ်ိန္တြင္ ပိတ္ထားခဲ့သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply