ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးဝန္းအတြင္း ဗံုးသီးေဟာင္းမ်ားေတြ႕ရွိ

0
140

မႏၲေလး ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၈

မႏၲ​ေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၆၂ လမ္း ၃၁ လမ္း နွင့္ ၃၂ လမ္းၾကားရွိ ျပည္ႀကီးမ်က္ရွင္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးဝန္းအတြင္း၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က ဗံုးသီးေဟာင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဗံုးသီးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သားမ်ားက ႐ံုးဝန္းအတြင္းရွိ အမွိဳက္မ်ား၊ ၿခံဳႏြယ္မ်ားရွင္းလင္း၍ ေျမညိွျခင္း လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ႐ံုးဝန္းအေနာက္ေထာင့္ ေျမႀကီးအတြင္းမွ ေတြ႔ရွိခဲ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ဗံုးဆံမ်ားမွာ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ႕ သံေခ်းတက္ေနၿပီး အလ်ား (၁၆) လက္မခြဲ၊ ထိပ္ဝ အခ်င္း (၃) လက္မခြဲ၊ လံုးပတ္ (၁၁) လက္မရွိ အေျမာက္္ဆံဗံုးသီးေဟာင္း တစ္လံုး ၊ အလ်ား (၁၂) လက္မ၊ ထိပ္ဝအခ်င္း (၃) လက္မခြဲ၊ လံုးပတ္ (၁၁) လက္မခြဲရွိ ေလယာဥ္ ဗံုးသီးေဟာင္း တစ္လံုးနွင့္ အလ်ား (၅) လက္မ၊ ထိပ္ဝအခ်င္း (၁) လက္မခြဲ၊ လံုးပတ္ (၅) လက္မရွိ က်ည္ဖူးေဟာင္း တစ္ခုတို႔အား ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃) နယ္ေျမရဲစခန္းမွ တဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္းသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ပံု Ahlin Nge

မႏၲေလး ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၈

မႏၲ​ေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၆၂ လမ္း ၃၁ လမ္း နွင့္ ၃၂ လမ္းၾကားရွိ ျပည္ႀကီးမ်က္ရွင္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးဝန္းအတြင္း၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က ဗံုးသီးေဟာင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဗံုးသီးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သားမ်ားက ႐ံုးဝန္းအတြင္းရွိ အမွိဳက္မ်ား၊ ၿခံဳႏြယ္မ်ားရွင္းလင္း၍ ေျမညိွျခင္း လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ႐ံုးဝန္းအေနာက္ေထာင့္ ေျမႀကီးအတြင္းမွ ေတြ႔ရွိခဲ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ဗံုးဆံမ်ားမွာ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ႕ သံေခ်းတက္ေနၿပီး အလ်ား (၁၆) လက္မခြဲ၊ ထိပ္ဝ အခ်င္း (၃) လက္မခြဲ၊ လံုးပတ္ (၁၁) လက္မရွိ အေျမာက္္ဆံဗံုးသီးေဟာင္း တစ္လံုး ၊ အလ်ား (၁၂) လက္မ၊ ထိပ္ဝအခ်င္း (၃) လက္မခြဲ၊ လံုးပတ္ (၁၁) လက္မခြဲရွိ ေလယာဥ္ ဗံုးသီးေဟာင္း တစ္လံုးနွင့္ အလ်ား (၅) လက္မ၊ ထိပ္ဝအခ်င္း (၁) လက္မခြဲ၊ လံုးပတ္ (၅) လက္မရွိ က်ည္ဖူးေဟာင္း တစ္ခုတို႔အား ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃) နယ္ေျမရဲစခန္းမွ တဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္းသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ပံု Ahlin Nge

Leave a Reply