ေပါင္ ၁၁၀ အထိ တန္ေၾကးရွိေနတဲ့ ၂၀၁၈ အဂၤလန္ေဘာလံုးအသင္းအကၤ်ီ

0
166

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈

လာမယ့္လမွာ တရား၀င္ေရာင္းခ်မယ့္ အဂၤလန္ လက္ေရြးစင္ ေဘာလံုး အသင္းရဲ႕ အကၤ်ီတစ္ထည္ရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ ေပါင္ ၁၁၀ အထိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေစ်းႏႈန္းဟာ အဂၤလန္ေဘာလံုးေလာရဲ႕ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ႏိုက္(NIKE)ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္တဲ့ အဆိုပါ၀တ္စံုေတြဟာ ယခုတစ္ပတ္အတြင္းမွာ ပရိသတ္ေတြဆီကို အင္တာနက္မွတဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာခဲ့ၿပီး လူႀကိဳက္လည္းမ်ားေနၾကပါတယ္။ ႏိုက္(NIKE)ကုမၸဏီဟာ ၀တ္စံုေတြကို ေနာက္လအထိ ေရာင္းခ်မွာ မဟုတ္ေသးဘဲ လက္ရွိမွာ ေစ်းကြက္၌ တရားမ၀င္ အတု၀တ္စံု၀မ္းဆက္အတြက္ ၆၅ ေပါင္အထိ ေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

အဂၤလန္ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ FA က ၀တ္စံုအသစ္ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကိစၥေတြ အတြက္ ႏိုက္(NIKE)ကုမၸဏီမွသာ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်မွာျဖစ္ေၾကာင္း FA အေနနဲ႔ အမ်ားနဲ႔တန္းတူျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ရန္သာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ အကၤ်ီတြင္ ျခေသၤ့၃ ေကာင္အမွတ္တံဆိပ္ကို အျပာေရာင္ျဖင့္ ျခယ္သၿပီး အဆိုပါ သေကၤတရဲ႕ အေပၚတြင္ ကမာၻ႔ဖလားတြင္ ေအာင္ပြဲ ဆင္ႏိုင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အဂၤလန္အသင္းအား ရည္ရြယ္၍ ေငြၾကယ္တစ္လံုးကို တင္ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အကၤ်ီအသစ္ဟာ အဂၤလန္ အသင္းရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ေျခစြမ္းကို ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အထူးစီမံ ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

NN

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈

လာမယ့္လမွာ တရား၀င္ေရာင္းခ်မယ့္ အဂၤလန္ လက္ေရြးစင္ ေဘာလံုး အသင္းရဲ႕ အကၤ်ီတစ္ထည္ရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ ေပါင္ ၁၁၀ အထိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေစ်းႏႈန္းဟာ အဂၤလန္ေဘာလံုးေလာရဲ႕ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ႏိုက္(NIKE)ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္တဲ့ အဆိုပါ၀တ္စံုေတြဟာ ယခုတစ္ပတ္အတြင္းမွာ ပရိသတ္ေတြဆီကို အင္တာနက္မွတဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕လာခဲ့ၿပီး လူႀကိဳက္လည္းမ်ားေနၾကပါတယ္။ ႏိုက္(NIKE)ကုမၸဏီဟာ ၀တ္စံုေတြကို ေနာက္လအထိ ေရာင္းခ်မွာ မဟုတ္ေသးဘဲ လက္ရွိမွာ ေစ်းကြက္၌ တရားမ၀င္ အတု၀တ္စံု၀မ္းဆက္အတြက္ ၆၅ ေပါင္အထိ ေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

အဂၤလန္ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ FA က ၀တ္စံုအသစ္ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကိစၥေတြ အတြက္ ႏိုက္(NIKE)ကုမၸဏီမွသာ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်မွာျဖစ္ေၾကာင္း FA အေနနဲ႔ အမ်ားနဲ႔တန္းတူျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ရန္သာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ အကၤ်ီတြင္ ျခေသၤ့၃ ေကာင္အမွတ္တံဆိပ္ကို အျပာေရာင္ျဖင့္ ျခယ္သၿပီး အဆိုပါ သေကၤတရဲ႕ အေပၚတြင္ ကမာၻ႔ဖလားတြင္ ေအာင္ပြဲ ဆင္ႏိုင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အဂၤလန္အသင္းအား ရည္ရြယ္၍ ေငြၾကယ္တစ္လံုးကို တင္ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အကၤ်ီအသစ္ဟာ အဂၤလန္ အသင္းရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ေျခစြမ္းကို ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အထူးစီမံ ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

NN

Leave a Reply