လူထုအေျချပဳ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ ေလ်ာ့ခ်ေရးလႈပ္ရွားမႈ ကမ္ပိန္း ရက္သတၱပတ္၄ပတ္ၾကာျပဳလုပ္မည္

0
203

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ၊ ၂၀၁၈

ေလထုအတြင္းမွေရာဂါပိုးကူးစက္ပ်ံႏွံ႕ျခင္းရွိေသာတီဘီႏွင့္ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈကိုေလ်ာ့ခ်သည့္အေနျဖင့္ လူထုအေျချပဳ ကမ္ပိန္း မ်ားကိုေဖေဖာ္ဝါရီလ၉ရက္ေန႔မွ မတ္လ၈ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱပတ္ ၄ပတ္ၾကာလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တီဘီေရာဂါကကုသလို႔ရတဲ့ေရာဂါျဖစ္ပါတယ္။ေသေစနိုင္တဲ့ေရာဂါလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေရာဂါႀကီးကိုကုသမႈေသခ်ာမလုပ္ျဖစ္ရင္ပညာရွင္ေတြေျပာတာကဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္းမွာလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုေသေစနိုင္တဲ့
ေရာဂါျဖစ္တယ္လို႕ပညာရွင္ေတြေျပာထားတာရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔က်န္းမာေရးနဲ႔အားကစားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ပူးေပါင္းၿပီးလူထုအတြင္း တီဘီေရာဂါကူးစက္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈကိုလည္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။လႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ၄၅စကၠန္႔မွ၁၅စကၠန္႔ၾကာတဲ့တီဘီပညာေပးရုပ္သံမ်ားႏွင့္ေရဒီယိုေၾကာ္ျငာမ်ား
ေဆာင္ရြက္ထားရွိၿပီးထုတ္လႊင့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟုရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွလူမွုေရးဝန္ႀကီးဦးနိုင္ငံလင္းကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္တီဘီေရာဂါအျဖစ္အမ်ားဆုံးႏွင့္တီဘီအိပ္ခ်္အိုင္ဗီြေရာဂါအျဖစ္အမ်ားဆုံးနိုင္ငံေပါင္း၃၀တြင္ပါဝင္ေနၿပီးတီဘီေရာဂါကိုအမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္းတြင္ဦးစားေပးတိုက္ဖ်က္ရမည့္ေရာဂါတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ထားကာျဖစ္ပြားႏႈန္းတြင္လူဦးေရ၁သိန္းလွ်င္ရိုးရိုးတီဘီျဖစ္ေနသူ၁၃၅ေယာက္ရွိၿပီးေဆးယဥ္ပါးတီဘီ၌လူဦးေရ၁သိန္းလ်ွင္၂၅ဦးတြင္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနေႀကာင္းသိရသည္။

ေရာဂါေလ်ာ့ခ်ေရးလူထုလွုပ္ရွားမွုအေနျဖင့္တီဘီေရာဂါအေၾကာင္းအသိပညာေပးဇာတ္လမ္းေၾကာ္ျငာမ်ားကိုနိုင္ငံပိုင္ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ေရဒီယိုမ်ားမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ထုတ္လႊင့္မည္ျဖစ္ၿပီးေဆးယဥ္ပါးတီဘီဆိုင္ရာေၾကာ္ျငာမ်ားကိုျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝွမ္းၿမိဳ႕နယ္၁၀ၿမိဳ႕နယ္ရွိရုပ္ရွင္ရုံ၂၂ရုံတြင္ျပသျခင္းlျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအသီးသီးမွက်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ဆုိင္းဘုတ္ေပါင္း၃၀၀စိုက္ထူျခင္းlပိုစတာေပါင္း၃ေသာင္းႏွင့္လက္ကမ္းစာေစာင္၁သိန္းခြဲကိုျဖန္႔ေဝသြားရန္ႏွင့္ေဆးယဥ္ပါးတီဘီလူနာမ်ား၏ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကိုရိုက္ကူးထား
ေသာျပည္သူ႔အေျချပဳရုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္းျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္
သည္။

ရက္သတၱပတ္၄ပတ္ႀကာလႈပ္ရွားမႈအပါအဝင္ေရာဂါေလ်ာ့ခ်ေရးလူထုလႈံ႕
ေဆာ္မႈမ်ားကိုက်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊အမ်ိဳးသားတီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းမွေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီးနည္းပညာဆိုင္ရာႏွင့္ရန္ပုံ
ေငြကိုINGOအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာFHI 360အဖြဲ႕မွေဆာင္ရြက္လ်ွက္ ရွိသည့္USAID Challenge TBစီမံခ်က္မွပံ့ပိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ၊ ၂၀၁၈

ေလထုအတြင္းမွေရာဂါပိုးကူးစက္ပ်ံႏွံ႕ျခင္းရွိေသာတီဘီႏွင့္ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈကိုေလ်ာ့ခ်သည့္အေနျဖင့္ လူထုအေျချပဳ ကမ္ပိန္း မ်ားကိုေဖေဖာ္ဝါရီလ၉ရက္ေန႔မွ မတ္လ၈ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱပတ္ ၄ပတ္ၾကာလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တီဘီေရာဂါကကုသလို႔ရတဲ့ေရာဂါျဖစ္ပါတယ္။ေသေစနိုင္တဲ့ေရာဂါလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေရာဂါႀကီးကိုကုသမႈေသခ်ာမလုပ္ျဖစ္ရင္ပညာရွင္ေတြေျပာတာကဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္းမွာလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုေသေစနိုင္တဲ့
ေရာဂါျဖစ္တယ္လို႕ပညာရွင္ေတြေျပာထားတာရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔က်န္းမာေရးနဲ႔အားကစားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ပူးေပါင္းၿပီးလူထုအတြင္း တီဘီေရာဂါကူးစက္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈကိုလည္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။လႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ၄၅စကၠန္႔မွ၁၅စကၠန္႔ၾကာတဲ့တီဘီပညာေပးရုပ္သံမ်ားႏွင့္ေရဒီယိုေၾကာ္ျငာမ်ား
ေဆာင္ရြက္ထားရွိၿပီးထုတ္လႊင့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟုရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွလူမွုေရးဝန္ႀကီးဦးနိုင္ငံလင္းကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္တီဘီေရာဂါအျဖစ္အမ်ားဆုံးႏွင့္တီဘီအိပ္ခ်္အိုင္ဗီြေရာဂါအျဖစ္အမ်ားဆုံးနိုင္ငံေပါင္း၃၀တြင္ပါဝင္ေနၿပီးတီဘီေရာဂါကိုအမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္းတြင္ဦးစားေပးတိုက္ဖ်က္ရမည့္ေရာဂါတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ထားကာျဖစ္ပြားႏႈန္းတြင္လူဦးေရ၁သိန္းလွ်င္ရိုးရိုးတီဘီျဖစ္ေနသူ၁၃၅ေယာက္ရွိၿပီးေဆးယဥ္ပါးတီဘီ၌လူဦးေရ၁သိန္းလ်ွင္၂၅ဦးတြင္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနေႀကာင္းသိရသည္။

ေရာဂါေလ်ာ့ခ်ေရးလူထုလွုပ္ရွားမွုအေနျဖင့္တီဘီေရာဂါအေၾကာင္းအသိပညာေပးဇာတ္လမ္းေၾကာ္ျငာမ်ားကိုနိုင္ငံပိုင္ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ေရဒီယိုမ်ားမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ထုတ္လႊင့္မည္ျဖစ္ၿပီးေဆးယဥ္ပါးတီဘီဆိုင္ရာေၾကာ္ျငာမ်ားကိုျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝွမ္းၿမိဳ႕နယ္၁၀ၿမိဳ႕နယ္ရွိရုပ္ရွင္ရုံ၂၂ရုံတြင္ျပသျခင္းlျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအသီးသီးမွက်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ဆုိင္းဘုတ္ေပါင္း၃၀၀စိုက္ထူျခင္းlပိုစတာေပါင္း၃ေသာင္းႏွင့္လက္ကမ္းစာေစာင္၁သိန္းခြဲကိုျဖန္႔ေဝသြားရန္ႏွင့္ေဆးယဥ္ပါးတီဘီလူနာမ်ား၏ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကိုရိုက္ကူးထား
ေသာျပည္သူ႔အေျချပဳရုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္းျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္
သည္။

ရက္သတၱပတ္၄ပတ္ႀကာလႈပ္ရွားမႈအပါအဝင္ေရာဂါေလ်ာ့ခ်ေရးလူထုလႈံ႕
ေဆာ္မႈမ်ားကိုက်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊အမ်ိဳးသားတီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းမွေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီးနည္းပညာဆိုင္ရာႏွင့္ရန္ပုံ
ေငြကိုINGOအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာFHI 360အဖြဲ႕မွေဆာင္ရြက္လ်ွက္ ရွိသည့္USAID Challenge TBစီမံခ်က္မွပံ့ပိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply