ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနား က်င္းပစဥ္ လမ္းေခတၱပိတ္ မည္

0
188

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ၊ ၂၀၁၈

၇၁ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အေ႐ွ႕႐ွိ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အခမ္းနားက်င္းပစဥ္ မနက္ ၄ နာရီမွ အခမ္းအနားၿပီးဆံုးခ်ိန္ မနက္ ၇ နာရီအထိ မဟာဗႏၶဳလလမ္းအား ဆူးေလ ဘုရားလမ္းမွ ပန္းဆိုးတန္း လမ္းအထိ လည္းေကာင္း ၊
ဘဏ္လမ္းအား ဆူးေလ ဘုရားလမ္းမွ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း အထိလည္းေကာင္း ၊ ကုန္သည္လမ္းအား ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမွ ဆူးေလ ဘုရားလမ္းအထိ လည္းေကာင္း လမ္းပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမွလာေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ား အေနျဖင့္ ဆူးေလဘုရားလမ္း ၊ ကမ္းနားလမ္း ၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမွ လည္းေကာင္း ၊ ကုန္သည္လမ္းမွ လာေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ား အေနျဖင့္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း ၊ ကမ္းနားလမ္း ၊ ဆူးေလ ဘုရားလမ္း ၊ ကုန္သည္လမ္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္ၾကပါရန္ ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီက အသိေပးထားသည္။

အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္သည္ေတာ္မ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ ဆူးေလ ဘုရားလမ္း ၾကား႐ွိ ကုန္သည္လမ္းမေပၚတြင္ လည္းေကာင္း ၊ ဘဏ္လမ္းေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ပန္းဆိုးတန္း လမ္းေပၚ႐ွိ ယာဥ္ပါကင္ မ်ားေပၚတြင္ လည္းေကာင္း ရပ္တန္႔ နားႏိုင္ပါေၾကာင္းသတင္းရ႐ွိသည္။

MM

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ၊ ၂၀၁၈

၇၁ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အေ႐ွ႕႐ွိ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အခမ္းနားက်င္းပစဥ္ မနက္ ၄ နာရီမွ အခမ္းအနားၿပီးဆံုးခ်ိန္ မနက္ ၇ နာရီအထိ မဟာဗႏၶဳလလမ္းအား ဆူးေလ ဘုရားလမ္းမွ ပန္းဆိုးတန္း လမ္းအထိ လည္းေကာင္း ၊
ဘဏ္လမ္းအား ဆူးေလ ဘုရားလမ္းမွ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း အထိလည္းေကာင္း ၊ ကုန္သည္လမ္းအား ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမွ ဆူးေလ ဘုရားလမ္းအထိ လည္းေကာင္း လမ္းပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမွလာေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ား အေနျဖင့္ ဆူးေလဘုရားလမ္း ၊ ကမ္းနားလမ္း ၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမွ လည္းေကာင္း ၊ ကုန္သည္လမ္းမွ လာေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ား အေနျဖင့္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း ၊ ကမ္းနားလမ္း ၊ ဆူးေလ ဘုရားလမ္း ၊ ကုန္သည္လမ္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္ၾကပါရန္ ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီက အသိေပးထားသည္။

အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္သည္ေတာ္မ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ ဆူးေလ ဘုရားလမ္း ၾကား႐ွိ ကုန္သည္လမ္းမေပၚတြင္ လည္းေကာင္း ၊ ဘဏ္လမ္းေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ပန္းဆိုးတန္း လမ္းေပၚ႐ွိ ယာဥ္ပါကင္ မ်ားေပၚတြင္ လည္းေကာင္း ရပ္တန္႔ နားႏိုင္ပါေၾကာင္းသတင္းရ႐ွိသည္။

MM

Leave a Reply