ပရဟိတအဖဲြ႕ Oxfam မွ အဆင့္ျမင့္ဝန္ထမ္းမ်ား ငလ်င္ဒဏ္ခံ ေဟတီ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးခဲ့

0
167

လန္ဒန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဟတီ၌ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ပရဟိတအဖဲြ႕ ေအာက္စ္ဖမ္(Oxfam)မွ ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕သည္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားငွားရမ္းၿပီး ေပ်ာ္ပါးခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိခဲ့ရာ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္အစိုးရက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ေအာက္စ္ဖမ္အဖဲြ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယင္းျဖစ္ရပ္ကို စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္အစိုးရႏွင့္ ပရဟိတအဖဲြ႕မ်ားကုိ စည္းၾကပ္သည့္ ပရဟိတေကာ္မရွင္တို႔ကုိ အသိမေပးဘဲ ဖံုးဖိ ထားခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန( ဒီအက္ဖ္အုိင္ဒီ) ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ငလ်င္ေဘးေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ဆက္ဆံပံုသည္ စက္ဆုတ္ရြံရွာဖြယ္ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ေအာက္စ္ဖမ္ သည္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာဆုိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီအက္ဖ္အိုင္ဒီ၏ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆိုခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ေဟတီရွိ ေအာက္စ္ဖမ္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕သည္ လိင္အလုပ္သမမ်ားကို ငွားရမ္းၿပီး လိင္ေပ်ာ္ပဲြႀကီးက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သည္တုိင္းမ္စ္သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ပရဟိတအဖဲြ႕အား ဖိအားေပးမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ငယ္ရြယ္ေသာ ျပည့္တန္ဆာေလးမ်ားကုိ ငွားရမ္းၿပီး ပရဟိတအဖဲြ႕က ငွားရမ္းထားသည့္ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ လိင္ေပ်ာ္ပဲြႀကီး ဆင္ႏဲြခဲ့ပံုႏွင့္ ယင္းေပ်ာ္ပဲြဆင္ႏဲြေနသူမ်ားက ေအာက္စ္ဖ္ တီရွပ္ အက်ႌမ်ားဝတ္ဆင္ထားပံုတုိ႔ကုိ သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေအာက္စ္ဖမ္သည္ မမွန္ေသာ လုပ္ရပ္က်ဴးလြန္ခဲ့မိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ အလုပ္မွႏုတ္ထြက္ခဲ့ရသည့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား အျခားပရဟိတအဖဲြ႕မ်ားတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ေအာက္စ္ဖမ္ သည္ ယင္းအရာရွိေဟာင္းမ်ား၏မေကာင္းေသာ အတိတ္ကို အျခား ပရဟိတအဖဲြ႕မ်ားအား အသိေပးျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ထပ္မံေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အသက္ ၆၈ ႏွစ္အရြယ္ ႐ိုလန္ဖန္ေဟာက္ဗာမုိင္ရန္သည္ ေအာက္စ္ဖမ္၏ ေဟတီဆုိင္ရာ ဌာနခဲြအႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ျပည့္တန္ဆာ မ်ားငွားရမ္းခဲ့မႈျဖင့္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္သစ္အေျခစိုက္ အငတ္ေဘးတုိက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႕၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။

႐ိုလန္ဖန္ေဟာက္ဗာမုိင္ရန္၏ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ကို အလုပ္မခန္႔အပ္မီတြင္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္စ္ဖမ္သည္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ေၾကာင္းေျပာဆုိၿပီး အတိတ္ဆိုးကုိ ထည့္သြင္းသတိေပးျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပင္သစ္ အေျခစိုက္ပရဟတိအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေအာက္စ္ဖမ္အေနျဖင့္ ၎တို႔အဖဲြ႕အတြင္း စစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကိုလဲႊေျပာင္းေပးၿပီး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပရဟိတေကာ္မရွင္သို႔အပ္ႏွံရန္ ၿဗိတိန္အစိုးရက ေအာက္စ္ဖမ္အား ညႊန္ၾကားထားသည္။

AFP

႐ိုးေျမ

လန္ဒန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဟတီ၌ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ပရဟိတအဖဲြ႕ ေအာက္စ္ဖမ္(Oxfam)မွ ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕သည္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားငွားရမ္းၿပီး ေပ်ာ္ပါးခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိခဲ့ရာ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္အစိုးရက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ေအာက္စ္ဖမ္အဖဲြ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယင္းျဖစ္ရပ္ကို စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္အစိုးရႏွင့္ ပရဟိတအဖဲြ႕မ်ားကုိ စည္းၾကပ္သည့္ ပရဟိတေကာ္မရွင္တို႔ကုိ အသိမေပးဘဲ ဖံုးဖိ ထားခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန( ဒီအက္ဖ္အုိင္ဒီ) ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ငလ်င္ေဘးေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ဆက္ဆံပံုသည္ စက္ဆုတ္ရြံရွာဖြယ္ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ေအာက္စ္ဖမ္ သည္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာဆုိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီအက္ဖ္အိုင္ဒီ၏ေျပာခြင့္ရွိသူကေျပာဆိုခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ေဟတီရွိ ေအာက္စ္ဖမ္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕သည္ လိင္အလုပ္သမမ်ားကို ငွားရမ္းၿပီး လိင္ေပ်ာ္ပဲြႀကီးက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သည္တုိင္းမ္စ္သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ပရဟိတအဖဲြ႕အား ဖိအားေပးမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ငယ္ရြယ္ေသာ ျပည့္တန္ဆာေလးမ်ားကုိ ငွားရမ္းၿပီး ပရဟိတအဖဲြ႕က ငွားရမ္းထားသည့္ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ လိင္ေပ်ာ္ပဲြႀကီး ဆင္ႏဲြခဲ့ပံုႏွင့္ ယင္းေပ်ာ္ပဲြဆင္ႏဲြေနသူမ်ားက ေအာက္စ္ဖ္ တီရွပ္ အက်ႌမ်ားဝတ္ဆင္ထားပံုတုိ႔ကုိ သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေအာက္စ္ဖမ္သည္ မမွန္ေသာ လုပ္ရပ္က်ဴးလြန္ခဲ့မိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ အလုပ္မွႏုတ္ထြက္ခဲ့ရသည့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား အျခားပရဟိတအဖဲြ႕မ်ားတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ေအာက္စ္ဖမ္ သည္ ယင္းအရာရွိေဟာင္းမ်ား၏မေကာင္းေသာ အတိတ္ကို အျခား ပရဟိတအဖဲြ႕မ်ားအား အသိေပးျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ထပ္မံေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အသက္ ၆၈ ႏွစ္အရြယ္ ႐ိုလန္ဖန္ေဟာက္ဗာမုိင္ရန္သည္ ေအာက္စ္ဖမ္၏ ေဟတီဆုိင္ရာ ဌာနခဲြအႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ျပည့္တန္ဆာ မ်ားငွားရမ္းခဲ့မႈျဖင့္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္သစ္အေျခစိုက္ အငတ္ေဘးတုိက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႕၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။

႐ိုလန္ဖန္ေဟာက္ဗာမုိင္ရန္၏ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ကို အလုပ္မခန္႔အပ္မီတြင္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္စ္ဖမ္သည္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ေၾကာင္းေျပာဆုိၿပီး အတိတ္ဆိုးကုိ ထည့္သြင္းသတိေပးျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပင္သစ္ အေျခစိုက္ပရဟတိအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေအာက္စ္ဖမ္အေနျဖင့္ ၎တို႔အဖဲြ႕အတြင္း စစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကိုလဲႊေျပာင္းေပးၿပီး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပရဟိတေကာ္မရွင္သို႔အပ္ႏွံရန္ ၿဗိတိန္အစိုးရက ေအာက္စ္ဖမ္အား ညႊန္ၾကားထားသည္။

AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply