ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား အဆင့္ျမင့္တန္း ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

0
154

ဆိုးလ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းေဂ်အင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအကဲ ကင္ယံုနမ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္၏ ညီမ ကင္ယုိဂ်ံဳတို႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကုိျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မြန္းသည္ ကင္ယုံနမ္ႏွင့္ ကင္ယုိဂ်ံဳတို႔အား သမၼတ႐ုံးစိုက္ရာ အိမ္ျပာေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မြန္းသည္ ေဆြးေႏြးပဲြမျပဳလုပ္မီတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားမဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ကင္ယုိဂ်ံဳသည္ ဆီးလ္တံဆိပ္ ခတ္ႏွိပ္ထားသည့္ အျပာေရာင္အိတ္တစ္လံုးကိုကိုင္ေဆာင္ထား ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ မြန္းအား ယခုႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ ၿပံဳယမ္းသုိ႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚဖြယ္ရွိေနသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ အေႏွာင္း ပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အုိလံပစ္ပဲြေတာ္ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားတြင္ မြန္းသည္ ကင္ယုိဂ်ံဳ၊ ယင္ယုံနမ္တို႔ႏွင့္ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔မွ အားကစားသမားမ်ားသည္ ညီညြတ္ေသာ ကိုရီးယား အလံကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီး အားကစား႐ုံထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားတက္ေရာက္ေသာ အေမရိကန္ ဒုတိယ သမၼတ မိုက္ခ္ပန္႔စ္သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေျပာဆုိျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။ အခမ္းအနားတက္ေရာက္သည့္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးမွာမူ ေျမာက္ကိုရီးယား ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ သာေၾကာင္းမာေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိုလံပစ္ပဲြေတာ္ေနာက္ခံရွိေနေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမွန္တရားကို တစ္ကမာၻလံုးသိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိေနေၾကာင္း ပန္႔စ္က တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

AFP

႐ိုးေျမ

ဆိုးလ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းေဂ်အင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအကဲ ကင္ယံုနမ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္၏ ညီမ ကင္ယုိဂ်ံဳတို႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကုိျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မြန္းသည္ ကင္ယုံနမ္ႏွင့္ ကင္ယုိဂ်ံဳတို႔အား သမၼတ႐ုံးစိုက္ရာ အိမ္ျပာေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မြန္းသည္ ေဆြးေႏြးပဲြမျပဳလုပ္မီတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားမဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ကင္ယုိဂ်ံဳသည္ ဆီးလ္တံဆိပ္ ခတ္ႏွိပ္ထားသည့္ အျပာေရာင္အိတ္တစ္လံုးကိုကိုင္ေဆာင္ထား ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ မြန္းအား ယခုႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ ၿပံဳယမ္းသုိ႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚဖြယ္ရွိေနသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ အေႏွာင္း ပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အုိလံပစ္ပဲြေတာ္ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားတြင္ မြန္းသည္ ကင္ယုိဂ်ံဳ၊ ယင္ယုံနမ္တို႔ႏွင့္ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔မွ အားကစားသမားမ်ားသည္ ညီညြတ္ေသာ ကိုရီးယား အလံကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီး အားကစား႐ုံထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားတက္ေရာက္ေသာ အေမရိကန္ ဒုတိယ သမၼတ မိုက္ခ္ပန္႔စ္သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေျပာဆုိျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။ အခမ္းအနားတက္ေရာက္သည့္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးမွာမူ ေျမာက္ကိုရီးယား ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ သာေၾကာင္းမာေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိုလံပစ္ပဲြေတာ္ေနာက္ခံရွိေနေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမွန္တရားကို တစ္ကမာၻလံုးသိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိေနေၾကာင္း ပန္႔စ္က တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply