မႏၲေလးၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္႐ွိ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ရက္လုပ္ခ ၅၆၀၀ က်ပ္အထက္ ရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆို

ဓာတ္ပံု - ႏိုင္လင္းဦး (The Fifth Wave News)

0
181

ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္႐ွိ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ရက္လုပ္ခ ၅၆၀၀ က်ပ္အထက္ ရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနမႈကို သတင္းဓာတ္ပံုအျဖစ္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

Leave a Reply