တရုတ္နွစ္ကူးျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္ရွားေနေသာေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ေအး

0
187

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈

တရုတ္နွစ္သစ္ကူးကာလျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္ရွားေနေသာေၾကာင့္ မဟာေအာင္ေျမေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးစခန္းအတြင္း အေရာင္းအဝယ္ေအးေနေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားထံက သိရသည္။

တရုတ္နွစ္သစ္ကူးကာလေၾကာင့္ တရုတ္ကုန္သည္မ်ားသည္ တရုတ္ျပည္သို႔ ျပန္ကာ နွစ္ကူးပြဲေတာ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဝယ္လက္ နည္းေနကာ ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ မွာလည္း ရပ္နားထားရေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေက်ာက္ ေရာက္ရွိမႈ နည္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ေက်ာက္စိမ္းဆိုတာ တရုတ္ကပဲအဝယ္မ်ားတာ ခုခ်ိန္တရုတ္ နွစ္သစ္ ကူးဆိုေတာ့ တရုတ္ကုန္သည္ေတြ ျပန္ကုန္ၿပီ တခ်ိဳ႕ကလည္း ေပါေခ်ာင္ ေကာင္း လာရွာေနတာရွိတယ္ ။ ေက်ာက္ရွားတာကေတာ့ ဖားကန္႔ ဘက္မွာ တခ်ိဳ႕ကုမၼဏီေတြ သက္တမ္းကုန္လို႔ ရပ္ထားရတယ္။ ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒအတည္ျဖစ္မွ လုပ္ကြက္အသစ္ေတြ ထပ္ခ်ေပးမယ္ ထင္တယ္”ဟု ပြင့္ေကာင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း မွ ဦးသန္းဝင္း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္ က မူဆယ္ ၊ ေရႊလီစသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တရုတ္ျပည္သို႔သြားေရာက္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေက်ာက္စိမ္း အေခ်ာ ထည္နွင့္ အပြင့္မ်ားလည္း တရုတ္နွစ္သစ္ကူးျဖစ္သည့္အတြက္ အဝယ္နည္းေၾကာင္း သိရသည္။

“အေခ်ာထည္ကေတာ့ ျပပြဲေတြလုပ္ေပးလို႔ ကုန္ၾကမ္းမရွားပါဘူး ။ ေနာက္ၿပီး မႏၲေလးမွာက ကုမၼဏီေတြကလည္း ျပပြဲေလးေတြ လုပ္ေပး ေနတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အရည္အေသြး ေကာင္းတဲ့ ေက်ာက္ေတာ့ နည္းတယ္”ဟု ေက်ာက္စိမ္း အပြင့္ လုပ္ကိုင္သူ ဦးထူးထူးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အေရာင္းအဝယ္မေကာင္းေတာ့သည္မွာ ငါးနွစ္ခန္႔ရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ စနစ္တက် ေျဖရွင္း ေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာမူဝါဒမ်ား ခ်ေပးသင့္ေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈

တရုတ္နွစ္သစ္ကူးကာလျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္ရွားေနေသာေၾကာင့္ မဟာေအာင္ေျမေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးစခန္းအတြင္း အေရာင္းအဝယ္ေအးေနေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားထံက သိရသည္။

တရုတ္နွစ္သစ္ကူးကာလေၾကာင့္ တရုတ္ကုန္သည္မ်ားသည္ တရုတ္ျပည္သို႔ ျပန္ကာ နွစ္ကူးပြဲေတာ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဝယ္လက္ နည္းေနကာ ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ မွာလည္း ရပ္နားထားရေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေက်ာက္ ေရာက္ရွိမႈ နည္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ေက်ာက္စိမ္းဆိုတာ တရုတ္ကပဲအဝယ္မ်ားတာ ခုခ်ိန္တရုတ္ နွစ္သစ္ ကူးဆိုေတာ့ တရုတ္ကုန္သည္ေတြ ျပန္ကုန္ၿပီ တခ်ိဳ႕ကလည္း ေပါေခ်ာင္ ေကာင္း လာရွာေနတာရွိတယ္ ။ ေက်ာက္ရွားတာကေတာ့ ဖားကန္႔ ဘက္မွာ တခ်ိဳ႕ကုမၼဏီေတြ သက္တမ္းကုန္လို႔ ရပ္ထားရတယ္။ ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒအတည္ျဖစ္မွ လုပ္ကြက္အသစ္ေတြ ထပ္ခ်ေပးမယ္ ထင္တယ္”ဟု ပြင့္ေကာင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း မွ ဦးသန္းဝင္း က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္ က မူဆယ္ ၊ ေရႊလီစသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တရုတ္ျပည္သို႔သြားေရာက္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေက်ာက္စိမ္း အေခ်ာ ထည္နွင့္ အပြင့္မ်ားလည္း တရုတ္နွစ္သစ္ကူးျဖစ္သည့္အတြက္ အဝယ္နည္းေၾကာင္း သိရသည္။

“အေခ်ာထည္ကေတာ့ ျပပြဲေတြလုပ္ေပးလို႔ ကုန္ၾကမ္းမရွားပါဘူး ။ ေနာက္ၿပီး မႏၲေလးမွာက ကုမၼဏီေတြကလည္း ျပပြဲေလးေတြ လုပ္ေပး ေနတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အရည္အေသြး ေကာင္းတဲ့ ေက်ာက္ေတာ့ နည္းတယ္”ဟု ေက်ာက္စိမ္း အပြင့္ လုပ္ကိုင္သူ ဦးထူးထူးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အေရာင္းအဝယ္မေကာင္းေတာ့သည္မွာ ငါးနွစ္ခန္႔ရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ စနစ္တက် ေျဖရွင္း ေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာမူဝါဒမ်ား ခ်ေပးသင့္ေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply