တကသႏွင့္ ဗကသတို႔ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ားေတာင္းဆို

0
144

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ၊ ၂၀၁၈

တကသႏွင့္ ဗကသအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္စည္းရံုးခြင့္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္အတြက္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ထို႔ျပင္ တကသ အေဆာက္အဦေဟာင္းေနရာ တြင္ အသစ္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အဦႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလည္း ကန္႔ကြက္ခ့ဲၾကသည္။

“သမိုင္းတန္ဖိုးကို အရင္ေဖာ္ထုတ္ၿပီးမွ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ဖို႔ တိုင္းအစိုးရကိုေျပာခ်င္တယ္။ ” ဟု အေဆာက္အံုေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၁၉၇၀ ေက်ာင္းသားေဟာင္း တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ထံသို႔ စာေပးပို႔ထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းမျပန္သည့္အတြက္ ယခုက့ဲသို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

သမိုင္းတန္ဖိုးအမ်ားအျပားရွိခ့ဲေသာ တကသ အေဆာက္အဦကို ၿဖိဳခ်ဖ်က္စီးခ့ဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းခ့ဲသည္။

ဒီဇိုင္းအသစ္ျဖင့္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည့္ တကသအေဆာက္အဦကို ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကန္႔ကြက္ မႈမ်ားရွိၿပီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆို ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ၊ ၂၀၁၈

တကသႏွင့္ ဗကသအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္စည္းရံုးခြင့္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္အတြက္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ထို႔ျပင္ တကသ အေဆာက္အဦေဟာင္းေနရာ တြင္ အသစ္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အဦႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလည္း ကန္႔ကြက္ခ့ဲၾကသည္။

“သမိုင္းတန္ဖိုးကို အရင္ေဖာ္ထုတ္ၿပီးမွ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ဖို႔ တိုင္းအစိုးရကိုေျပာခ်င္တယ္။ ” ဟု အေဆာက္အံုေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၁၉၇၀ ေက်ာင္းသားေဟာင္း တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ထံသို႔ စာေပးပို႔ထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းမျပန္သည့္အတြက္ ယခုက့ဲသို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

သမိုင္းတန္ဖိုးအမ်ားအျပားရွိခ့ဲေသာ တကသ အေဆာက္အဦကို ၿဖိဳခ်ဖ်က္စီးခ့ဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းခ့ဲသည္။

ဒီဇိုင္းအသစ္ျဖင့္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည့္ တကသအေဆာက္အဦကို ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကန္႔ကြက္ မႈမ်ားရွိၿပီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆို ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

Leave a Reply