ပုဂံေေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေမရိကန္မွ လာေရာက္ေလ့လာမည္

0
161

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈

ပုဂံေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေမရိကန္မွ Getty Conservation Institute(GCI)အဖဲြ႕ လာေရာက္ေလ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္အမ်ဳိးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) က သိရသည္။

အေမရိကန္မွ Getty Conservation Institute(GCI)အဖဲြ႕သည္ ပုဂံေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင္႔ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ ကနဦးလာေရာက္ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သူတို႔ ေလ့လာလို႔ရေအာင္ စီစဥ္ေပးမယ္။ သူတို႔က ကနဦးေလ့လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာမွေတာ့ လုပ္ဦးမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ စိတ္ဝင္တစားလာေရာက္ေလ့လာတာပဲ တကယ္ေကာင္းပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း ပိုေကာင္းတဲ့ ထိန္းသိမ္းနည္း နည္းပညာေတြရလာနိုင္တယ္ “ဟု ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင္႔အမ်ဳိးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

အေမရိကန္မွ Getty Conservation Institute(GCI)အဖဲြ႕ အေနျဖင့္ ပုဂံေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား လုပ္လိုပါ လုပ္လိုသည့္အေၾကာင္းအရာ အခ်က္ အလက္မ်ားေရးသားကာ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔က်မွ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္အမ်ဳိးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) က သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈

ပုဂံေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေမရိကန္မွ Getty Conservation Institute(GCI)အဖဲြ႕ လာေရာက္ေလ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္အမ်ဳိးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) က သိရသည္။

အေမရိကန္မွ Getty Conservation Institute(GCI)အဖဲြ႕သည္ ပုဂံေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင္႔ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ ကနဦးလာေရာက္ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သူတို႔ ေလ့လာလို႔ရေအာင္ စီစဥ္ေပးမယ္။ သူတို႔က ကနဦးေလ့လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာမွေတာ့ လုပ္ဦးမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ စိတ္ဝင္တစားလာေရာက္ေလ့လာတာပဲ တကယ္ေကာင္းပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း ပိုေကာင္းတဲ့ ထိန္းသိမ္းနည္း နည္းပညာေတြရလာနိုင္တယ္ “ဟု ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင္႔အမ်ဳိးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

အေမရိကန္မွ Getty Conservation Institute(GCI)အဖဲြ႕ အေနျဖင့္ ပုဂံေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား လုပ္လိုပါ လုပ္လိုသည့္အေၾကာင္းအရာ အခ်က္ အလက္မ်ားေရးသားကာ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔က်မွ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္အမ်ဳိးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) က သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply