ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ ထိုင္းစက္ေလွမ်ား သဲ၊ေက်ာက္မ်ား စုပ္ယူေနမႈေၾကာင့္ ေသာင္းရင္းျမစ္ကမ္းပါး ၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ေပၚ

0
177

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာ – ထိုင္းနယ္စပ္အနီး ျမဝတီခရိုင္ ေသာင္းရင္းျမစ္ေပၚရွိ ျမန္မာ ဘက္ျခမ္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားက သဲႏွင့္ေက်ာက္မ်ား စုပ္ယူေနေၾကာင္း ေဒသခံကေျပာသည္။

သဲႏွင့္ေက်ာက္မ်ားကို ျမန္မာပိုင္သည့္ဘက္အျခမ္းတြင္ စုပ္ယူ ေနျခင္းေၾကာင့္ ကမ္းပါးၿပိဳသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

” ဒီလိုစုပ္ယူေနတာကို အရင္လတုန္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအခ်င္းခ်င္း ေျပာဘူးတယ္။ ရပ္သြားတယ္။ အခုတစ္ခါျပန္စ လာ တ့ဲ ပံုစံပဲ ” ဟု ျမဝတီ လူမႈကြန္ရက္အသင္းမွ ဦးဝင္းခ်ိဳက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔စုပ္ယူေနျခင္းေၾကာင့္ ေသာင္ရင္းျမစ္ ကမ္းပါးသည္ တစ္ေန႔ လ်ွင္ႏွစ္ေပခန္႔ၿပိဳက်ေနၿပီး လေပါင္းမ်ားစြာၾကာပါက ျမန္မာပိုင္နက္ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆက္လကေျ္ပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမဝတီခရိုင္ႏွင့္ ထိုင္ႏိုင္ငံ တာ့ခ္ရိုင္တို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ထား သည့္ အဆိုပါေနရာတြင္ သဲႏွင့္ေက်ာက္ထုတ္ယူျခင္းကို တားျမစ္ ထားသည္။

ယခုထုတ္ယူေနေသာေနရာသည္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားႏွင့္နီးေသာ္ လည္း လူေနအိမ္မရွိသည့္ေနရာတြင္ ထုတ္ယူေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လံုၿခံဳေရး အရ အားနည္းသည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – Win Cho

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာ – ထိုင္းနယ္စပ္အနီး ျမဝတီခရိုင္ ေသာင္းရင္းျမစ္ေပၚရွိ ျမန္မာ ဘက္ျခမ္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားက သဲႏွင့္ေက်ာက္မ်ား စုပ္ယူေနေၾကာင္း ေဒသခံကေျပာသည္။

သဲႏွင့္ေက်ာက္မ်ားကို ျမန္မာပိုင္သည့္ဘက္အျခမ္းတြင္ စုပ္ယူ ေနျခင္းေၾကာင့္ ကမ္းပါးၿပိဳသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

” ဒီလိုစုပ္ယူေနတာကို အရင္လတုန္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအခ်င္းခ်င္း ေျပာဘူးတယ္။ ရပ္သြားတယ္။ အခုတစ္ခါျပန္စ လာ တ့ဲ ပံုစံပဲ ” ဟု ျမဝတီ လူမႈကြန္ရက္အသင္းမွ ဦးဝင္းခ်ိဳက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔စုပ္ယူေနျခင္းေၾကာင့္ ေသာင္ရင္းျမစ္ ကမ္းပါးသည္ တစ္ေန႔ လ်ွင္ႏွစ္ေပခန္႔ၿပိဳက်ေနၿပီး လေပါင္းမ်ားစြာၾကာပါက ျမန္မာပိုင္နက္ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆက္လကေျ္ပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမဝတီခရိုင္ႏွင့္ ထိုင္ႏိုင္ငံ တာ့ခ္ရိုင္တို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ထား သည့္ အဆိုပါေနရာတြင္ သဲႏွင့္ေက်ာက္ထုတ္ယူျခင္းကို တားျမစ္ ထားသည္။

ယခုထုတ္ယူေနေသာေနရာသည္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားႏွင့္နီးေသာ္ လည္း လူေနအိမ္မရွိသည့္ေနရာတြင္ ထုတ္ယူေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လံုၿခံဳေရး အရ အားနည္းသည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – Win Cho

Leave a Reply