ခရီးသြားျမွင္႔တင္ေရးရန္ပုံေငြေကာက္ခံရန္ညိွုႏွုိင္းေန

0
157

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၁၀။၂၀၁၈

ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင္႔တင္ေရးတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပုံေငြကို အိပ္ယာခြန္ဆိုသည့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ခရီးသြားျမွင္႔တင္ေရးရန္ပုံေငြ အျဖစ္ေကာက္ခံသြားရန္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ညိွုႏႈိင္းလွ်က္သာ ရွိေနေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ခရီးသြားျမွင့္တင္ေရး ဌာနခြဲမွသိရသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင္႔တင္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားမ်ား အေပၚ အိပ္ယာခြန္ေကာက္ခံပါကႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား၀င္ေရာက္မႈတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အလာတူအခြန္မ်ားေကာက္ခံ ခဲ႔ဖူးေသာတိုင္းျပည္မ်ား၏ ခရီးသြားက႑တြင္လည္း အခြန္မ်ား တိုးျမွင္႔ေကာက္ခံၿပီးေနာက္ ဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္မႈ နည္းပါး သြားခဲ႔ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား ကေျပာသည္။

“ဘာမွမေကာက္ရေသးဘူး ညိွတုန္းပဲရွိပါေသးတယ္။ အိပ္ယာခြန္ရယ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။သူကအခန္းတစ္ခန္းကို ၁ေဒၚလာအေနနဲ႔ အခန္း၁ခန္းမွာ ၆ေယာက္ေနလည္း ၁ေဒၚလာပဲအခန္းတစ္ခန္း ကိုေကာက္တာပါ။ လူလည္းမေကာက္ဘူး။ အဲ့ဒီကကုတင္အေရအတြက္နဲ႔ လည္း မေကာက္ဖူး။ ဒါကိုေကာက္ဖို႔ဆိုတာက သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီခရီးသြားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရန္ပုံေငြက အမ်ားၾကီးေပးႏိုင္တာေပါ့ေနာ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနေပၚလည္း မူတည္တာေပါ့ ။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်ေတာ့ေလာေလာဆယ္ ဒါကျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ကာလျဖစ္ေနေတာ့ ဒါကိုဘတ္ဂ်က္ျပန္လည္ေပးရတဲ့အခါတစ္ျခားဌာနေတြsectorေတြကို အမ်ားႀကီးခြဲေပးေနရတဲ့ အခါၾကေတာ့ tourism ပိုင္း ကို သိပ္မေပးႏိုင္ ေသးဘူးေပါ့ ။ေပးတာေတာ့ေပးတယ္။ သို႔ေသာ္ သူမ်ားနဲ႔ ယွဥ္လို႔ရွိရင္ အမ်ားႀကီးနည္းေနေသးတယ္။”ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ခရီးသြားျမွင္႔တင္ေရး ဌာနခြဲ မွညႊန္ၾကားေရးမွဴ းဦးလွျမင္႔က ေျပာသည္။

ခရီးသြား က႑ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အတြက္ႏိုင္ငံတကာ သို႔ သြားေရာက္ ၍ ျပပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ ရာတြင္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္မွာ အကန္႔အသတ္ ျဖင့္သာ ရရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အျခားနည္း လမ္း မ်ားကို စဥ္းစားၿပီး ယခုကဲ႔သို႔ ရန္ပုံေငြ ေကာက္ခံရန္ နည္းလမ္း ကို ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွုႏႈိင္း ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ခရီးသြားရန္ပုံေငြခြန္ေကာက္ ခံရာတြင္ toure package မ်ား စတင္ေရာင္းခ်ိန္မွ စၿပီး ၁ေဒၚလာထည့္ ေပါင္းေကာက္ခံျခင္း ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ညိွုႏႈိင္း မႈရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၁၀။၂၀၁၈

ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင္႔တင္ေရးတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပုံေငြကို အိပ္ယာခြန္ဆိုသည့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ခရီးသြားျမွင္႔တင္ေရးရန္ပုံေငြ အျဖစ္ေကာက္ခံသြားရန္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ညိွုႏႈိင္းလွ်က္သာ ရွိေနေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ခရီးသြားျမွင့္တင္ေရး ဌာနခြဲမွသိရသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင္႔တင္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားမ်ား အေပၚ အိပ္ယာခြန္ေကာက္ခံပါကႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား၀င္ေရာက္မႈတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အလာတူအခြန္မ်ားေကာက္ခံ ခဲ႔ဖူးေသာတိုင္းျပည္မ်ား၏ ခရီးသြားက႑တြင္လည္း အခြန္မ်ား တိုးျမွင္႔ေကာက္ခံၿပီးေနာက္ ဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္မႈ နည္းပါး သြားခဲ႔ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား ကေျပာသည္။

“ဘာမွမေကာက္ရေသးဘူး ညိွတုန္းပဲရွိပါေသးတယ္။ အိပ္ယာခြန္ရယ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။သူကအခန္းတစ္ခန္းကို ၁ေဒၚလာအေနနဲ႔ အခန္း၁ခန္းမွာ ၆ေယာက္ေနလည္း ၁ေဒၚလာပဲအခန္းတစ္ခန္း ကိုေကာက္တာပါ။ လူလည္းမေကာက္ဘူး။ အဲ့ဒီကကုတင္အေရအတြက္နဲ႔ လည္း မေကာက္ဖူး။ ဒါကိုေကာက္ဖို႔ဆိုတာက သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီခရီးသြားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရန္ပုံေငြက အမ်ားၾကီးေပးႏိုင္တာေပါ့ေနာ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနေပၚလည္း မူတည္တာေပါ့ ။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်ေတာ့ေလာေလာဆယ္ ဒါကျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ကာလျဖစ္ေနေတာ့ ဒါကိုဘတ္ဂ်က္ျပန္လည္ေပးရတဲ့အခါတစ္ျခားဌာနေတြsectorေတြကို အမ်ားႀကီးခြဲေပးေနရတဲ့ အခါၾကေတာ့ tourism ပိုင္း ကို သိပ္မေပးႏိုင္ ေသးဘူးေပါ့ ။ေပးတာေတာ့ေပးတယ္။ သို႔ေသာ္ သူမ်ားနဲ႔ ယွဥ္လို႔ရွိရင္ အမ်ားႀကီးနည္းေနေသးတယ္။”ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ခရီးသြားျမွင္႔တင္ေရး ဌာနခြဲ မွညႊန္ၾကားေရးမွဴ းဦးလွျမင္႔က ေျပာသည္။

ခရီးသြား က႑ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အတြက္ႏိုင္ငံတကာ သို႔ သြားေရာက္ ၍ ျပပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ ရာတြင္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္မွာ အကန္႔အသတ္ ျဖင့္သာ ရရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အျခားနည္း လမ္း မ်ားကို စဥ္းစားၿပီး ယခုကဲ႔သို႔ ရန္ပုံေငြ ေကာက္ခံရန္ နည္းလမ္း ကို ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွုႏႈိင္း ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ခရီးသြားရန္ပုံေငြခြန္ေကာက္ ခံရာတြင္ toure package မ်ား စတင္ေရာင္းခ်ိန္မွ စၿပီး ၁ေဒၚလာထည့္ ေပါင္းေကာက္ခံျခင္း ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ညိွုႏႈိင္း မႈရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply