ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္း (၁၀၃) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ က်င္းပမည္

0
162

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ပိေလာက္လမ္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔၌ က်ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္း၏ (၁၀၃)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ရတနာပံုတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ရတကသ) က ဦးေဆာင္က်င္းပသြားမည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္း၏ (၁၀၃) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စာအုပ္ေရာင္းပြဲေတာ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ပိေလာက္လမ္းတြင္ နံနက္ (၉) နာရီ မွ ေန႔လည္ (၁၂) အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရိွဖို႔အတြက္ အဓိကေနရာကေန မားမားမတ္မတ္ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သူျဖစ္တယ္။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားဘဝမွာလည္း တကသ ဗကသ ေတြမွာ ဦးေဆာင္ခ့ဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ေကာင္းမြန္လာဖို႕ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ႔သူျဖစ္တယ္။ ဒီလိုေတြလုပ္ေဆာင္တဲ႔ေနရမွာ အနစ္နာခံမႈ ေပးဆပ္မႈ ရိုးသားမႈေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔အတုယူစံထားရမွာျဖစ္တဲ႔ဆိုတဲ႔အေၾကာင္း ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို သိေစခ်င္တာရယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီဘက္ေခတ္လူငယ္ေတြကလည္း ကိုေအာင္ဆန္း လိုလူမ်ိဳးကိုမေမ့ဘူး ဆိုတာျပခ်င္လို႔လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကိုေအာင္ဆန္း လိုခ်င္ခဲ႔တဲ႔တိုင္းျပည္ ပညာေရးစနစ္ေတြဟာ တကယ္ပဲသူလိုခ်င္တဲ႔အတိုင္း ၿပီးျပည့္စံုေနၿပီလား လ္ိုအပ္ေနေသးရင္ က်ြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကဆက္လက္တာဝန္ယူျပီး လုပ္ရမယ္ဆုိတာ ကို သတိျပဳထားမိေစဖို႔ ဒီလိုပြဲေတြကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရတနာပံုတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ရတကသ) ဥကၠ႒ ကိုသန္႔မင္းညိဳ က ေျပာသည္။

ရတနာပံုတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ရတကသ) အေနျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္း လွဳပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သည့္ အားကစား ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ အသိပညာတိုးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
ုလုပ္ကိုင္လွ်က္ ႐ွိသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ပိေလာက္လမ္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔၌ က်ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္း၏ (၁၀၃)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ရတနာပံုတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ရတကသ) က ဦးေဆာင္က်င္းပသြားမည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္း၏ (၁၀၃) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စာအုပ္ေရာင္းပြဲေတာ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ပိေလာက္လမ္းတြင္ နံနက္ (၉) နာရီ မွ ေန႔လည္ (၁၂) အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရိွဖို႔အတြက္ အဓိကေနရာကေန မားမားမတ္မတ္ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သူျဖစ္တယ္။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားဘဝမွာလည္း တကသ ဗကသ ေတြမွာ ဦးေဆာင္ခ့ဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ေကာင္းမြန္လာဖို႕ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ႔သူျဖစ္တယ္။ ဒီလိုေတြလုပ္ေဆာင္တဲ႔ေနရမွာ အနစ္နာခံမႈ ေပးဆပ္မႈ ရိုးသားမႈေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔အတုယူစံထားရမွာျဖစ္တဲ႔ဆိုတဲ႔အေၾကာင္း ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို သိေစခ်င္တာရယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီဘက္ေခတ္လူငယ္ေတြကလည္း ကိုေအာင္ဆန္း လိုလူမ်ိဳးကိုမေမ့ဘူး ဆိုတာျပခ်င္လို႔လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကိုေအာင္ဆန္း လိုခ်င္ခဲ႔တဲ႔တိုင္းျပည္ ပညာေရးစနစ္ေတြဟာ တကယ္ပဲသူလိုခ်င္တဲ႔အတိုင္း ၿပီးျပည့္စံုေနၿပီလား လ္ိုအပ္ေနေသးရင္ က်ြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကဆက္လက္တာဝန္ယူျပီး လုပ္ရမယ္ဆုိတာ ကို သတိျပဳထားမိေစဖို႔ ဒီလိုပြဲေတြကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရတနာပံုတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ရတကသ) ဥကၠ႒ ကိုသန္႔မင္းညိဳ က ေျပာသည္။

ရတနာပံုတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ရတကသ) အေနျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္း လွဳပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သည့္ အားကစား ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ အသိပညာတိုးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
ုလုပ္ကိုင္လွ်က္ ႐ွိသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply