ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ကေနဒါအေျခစိုက္ကုမၸဏီမွ ေရနံစမ္းသပ္ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္

0
182

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂ဝ၁၈။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ကေနဒါအေျခစိုက္ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေရနံစမ္းသပ္ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းထံမွ သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါစမ္းစပ္ရွာေဖြမႈမ်ားကို ကေနဒါအေျခစိုက္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Pacifi Hunt ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယခုေဖေဖာ္ဝါရီလ လယ္မွစ၍ မတ္လကုန္အထိ စမ္းသပ္ရွာေဖြခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနက ဆိုသည္။

“ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္တစ္ခုအေနနဲ႔ ကေနဒါႏိုင္ငံကုမၸဏီက လုပ္ခြင့္ရသြား တယ္။ တူးေဖာ္ရွာေဖြမႈေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈတို႔၊ ေနာက္ေဒသခံေတြအေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈတို႔ ဒါေတြကို စိစစ္ၿပီးေတာ့မွ တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔အညီ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးစိုးလြင္က ေျပာသည္။

လတ္တေလာ ေရနံရွာေဖြခြင့္ျပဳထားရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ပဲခူး၊ သနပ္ပင္၊ ေဝါႏွင့္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕ နယ္တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂ဝ ေက်ာ္အသုံးျပဳ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္သ ေဘာတူညီမႈအရ အစိုးရမွ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက အက်ဳိးအျမတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းေတြျဖတ္သန္းသြားတာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြအေပၚ ဘယ္ေလာက္အထိ ထိခိုက္ပ်က္စီး မႈရွိမလဲ၊ လယ္ယာေျမပ်က္စီးမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ စတဲ့စစ္ေဆးမႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအေပၚမွာ ေျမျပင္ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို မွတ္တမ္းလုပ္ၿပီးေတာ့မွ အစိုးရကိုတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု အဆိုပါ ရွာေဖြမႈေၾကာင့္ ေတြ႔ႀကဳံရႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားအား ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ေပးခံထား ရသည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးညြန္႔ေရႊက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေရနံရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ စီမံကိန္းျဖတ္သန္းသြားမည့္ ေက်းရြာ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ရကုမၸဏီႏွင့္ ညွိႏႈိင္းရာတြင္ ေက်းရြာ တစ္ရြာလွ်င္က်ပ္ ၁ဝ သိန္းႏႈန္း ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးအသုံးစရိတ္ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူညီထားသည့္အျပင္ ပ်က္စီးေျမယာမ်ားအတြက္လည္း ကာလေပါက္ေစ်းအတိုင္းေပးေလွ်ာ္ရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပ သည္။

အထက္ပါ ေရနံစမ္းသပ္ရွာေဖြေရးစီမံကိန္းတြင္ ကနဦးစမ္းသပ္ရွာေဖြမႈမ်ား အတြက္ စက္ယႏၱရားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအႏွီးမ်ားကို ကုမၸဏီဘက္မွ က်ခံသုံးစြဲထားမည္ျဖစ္ကာ ရွာေဖြမႈေအာင္ျမင္ပါက အစိုးရႏွင့္အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းၿပီး ႏွစ္ ရွည္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္ေဒ သႀကီး ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း ထံမွ သိရသည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂ဝ၁၈။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ကေနဒါအေျခစိုက္ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေရနံစမ္းသပ္ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းထံမွ သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါစမ္းစပ္ရွာေဖြမႈမ်ားကို ကေနဒါအေျခစိုက္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Pacifi Hunt ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယခုေဖေဖာ္ဝါရီလ လယ္မွစ၍ မတ္လကုန္အထိ စမ္းသပ္ရွာေဖြခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနက ဆိုသည္။

“ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္တစ္ခုအေနနဲ႔ ကေနဒါႏိုင္ငံကုမၸဏီက လုပ္ခြင့္ရသြား တယ္။ တူးေဖာ္ရွာေဖြမႈေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈတို႔၊ ေနာက္ေဒသခံေတြအေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈတို႔ ဒါေတြကို စိစစ္ၿပီးေတာ့မွ တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔အညီ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးစိုးလြင္က ေျပာသည္။

လတ္တေလာ ေရနံရွာေဖြခြင့္ျပဳထားရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ပဲခူး၊ သနပ္ပင္၊ ေဝါႏွင့္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕ နယ္တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂ဝ ေက်ာ္အသုံးျပဳ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္သ ေဘာတူညီမႈအရ အစိုးရမွ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက အက်ဳိးအျမတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းေတြျဖတ္သန္းသြားတာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြအေပၚ ဘယ္ေလာက္အထိ ထိခိုက္ပ်က္စီး မႈရွိမလဲ၊ လယ္ယာေျမပ်က္စီးမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ စတဲ့စစ္ေဆးမႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအေပၚမွာ ေျမျပင္ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို မွတ္တမ္းလုပ္ၿပီးေတာ့မွ အစိုးရကိုတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု အဆိုပါ ရွာေဖြမႈေၾကာင့္ ေတြ႔ႀကဳံရႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားအား ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ေပးခံထား ရသည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးညြန္႔ေရႊက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေရနံရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ စီမံကိန္းျဖတ္သန္းသြားမည့္ ေက်းရြာ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ရကုမၸဏီႏွင့္ ညွိႏႈိင္းရာတြင္ ေက်းရြာ တစ္ရြာလွ်င္က်ပ္ ၁ဝ သိန္းႏႈန္း ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးအသုံးစရိတ္ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူညီထားသည့္အျပင္ ပ်က္စီးေျမယာမ်ားအတြက္လည္း ကာလေပါက္ေစ်းအတိုင္းေပးေလွ်ာ္ရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပ သည္။

အထက္ပါ ေရနံစမ္းသပ္ရွာေဖြေရးစီမံကိန္းတြင္ ကနဦးစမ္းသပ္ရွာေဖြမႈမ်ား အတြက္ စက္ယႏၱရားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအႏွီးမ်ားကို ကုမၸဏီဘက္မွ က်ခံသုံးစြဲထားမည္ျဖစ္ကာ ရွာေဖြမႈေအာင္ျမင္ပါက အစိုးရႏွင့္အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းၿပီး ႏွစ္ ရွည္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္ေဒ သႀကီး ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း ထံမွ သိရသည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply