လမ္းေပၚက်ဴးေက်ာ္ဆိုင္ဖြင့္ၿပီး ေဘးဆိုင္ခန္းခ်င္းစကားမ်ားသည့္အတြက္ နွစ္ဆိုင္လံုးကို ဆိုင္ပိတ္အေရးယူ

0
227

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ၇၃ လမ္း ၃၆ လမ္း နွင့္ ၃၇ လမ္းၾကားတြင္ လမ္းေပၚက်ဴးေက်ာ္ဆိုင္ဖြင့္ၿပီး ေဘးဆိုင္ခန္းခ်င္း စကားမ်ားသည့္အတြက္ ႏွစ္ဆိုင္လံုးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ မွ စတင္၍ ဆိုင္ပိတ္ထားရန္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိရသည္။

အေရးယူသည့္ ဆိုင္နွစ္ဆိုင္မွာ 7 Colour Fancy စတိုးနွင့္ ဘဲေလး မ်က္မွန္ဆိုင္ တို႔ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔အေရးယူရျခင္းသည္ လိုင္စင္ပါစည္းကမ္းခ်က္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္အပိုဒ္ (၁) “လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူသည္ လုပ္ငန္း တည္ေနရာပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အမ်ားျပည္သူအား လုပ္ငန္းနွင့္ပတ္သတ္၍ အေနွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရ ၊ လုပ္ငန္းကို ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပစာအတြင္း၌သာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ။´´ ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ကို မလိုက္နာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဆိုင္ပိုင္႐ွင္ ဦးေသာင္းၫြန္႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၅)ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီခန္႔အခ်ိန္က၄င္းဆိုင္၏ ကပ္လွ်က္ ဘဲေလးမ်က္မွန္ဆိုင္မွ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးသည္ ဆိုင္ေရွ႕ဆိုင္းဘုတ္ထြက္သိမ္းစဥ္ ဦးေသာင္းၫႊန္႔မွာ ၄င္းဆိုင္ဝန္းထမ္းႏွင့္အတူ ဆိုင္ေ႐ွ႕ပလက္ေဖာင္းေပၚသို႔စတီးဓားတစ္
ေခ်ာင္း၊ သံတုတ္တစ္ေခ်ာင္းတို႔ကိုင္ေဆာင္ၿပီးေဘးဆိုင္မ်က္မွန္ဆိုင္အား

“နင္တို႔ဆိုင္ကေနမျပန္ဘဲမေနပါဘူး ျပန္ရင္အေသသတ္ပစ္မယ္။ နင္တို႔အကုန္လုံးကို(၁၇)ရက္ေန႔က် ရင္အကုန္သတ္ပစ္မယ္ ဟုၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အမ် ားသူငွာမၾကားဝံ့မနာေအာင္ညစ္ညမ္းဆဲဆိုေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍ 7 Colour Fancy စတိုးဆိုင္ ပိုင္႐ွင္ ဦးေသာင္းၫြန္႔ကို ဘဲေလးမ်က္မွန္ဆိုင္မွ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ)၆၃/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ၂၉၄/၅၀၆/၄၂၇ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ၇၃ လမ္း ၃၆ လမ္း နွင့္ ၃၇ လမ္းၾကားတြင္ လမ္းေပၚက်ဴးေက်ာ္ဆိုင္ဖြင့္ၿပီး ေဘးဆိုင္ခန္းခ်င္း စကားမ်ားသည့္အတြက္ ႏွစ္ဆိုင္လံုးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ မွ စတင္၍ ဆိုင္ပိတ္ထားရန္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိရသည္။

အေရးယူသည့္ ဆိုင္နွစ္ဆိုင္မွာ 7 Colour Fancy စတိုးနွင့္ ဘဲေလး မ်က္မွန္ဆိုင္ တို႔ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔အေရးယူရျခင္းသည္ လိုင္စင္ပါစည္းကမ္းခ်က္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္အပိုဒ္ (၁) “လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူသည္ လုပ္ငန္း တည္ေနရာပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အမ်ားျပည္သူအား လုပ္ငန္းနွင့္ပတ္သတ္၍ အေနွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရ ၊ လုပ္ငန္းကို ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပစာအတြင္း၌သာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ။´´ ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ကို မလိုက္နာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဆိုင္ပိုင္႐ွင္ ဦးေသာင္းၫြန္႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၅)ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီခန္႔အခ်ိန္က၄င္းဆိုင္၏ ကပ္လွ်က္ ဘဲေလးမ်က္မွန္ဆိုင္မွ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးသည္ ဆိုင္ေရွ႕ဆိုင္းဘုတ္ထြက္သိမ္းစဥ္ ဦးေသာင္းၫႊန္႔မွာ ၄င္းဆိုင္ဝန္းထမ္းႏွင့္အတူ ဆိုင္ေ႐ွ႕ပလက္ေဖာင္းေပၚသို႔စတီးဓားတစ္
ေခ်ာင္း၊ သံတုတ္တစ္ေခ်ာင္းတို႔ကိုင္ေဆာင္ၿပီးေဘးဆိုင္မ်က္မွန္ဆိုင္အား

“နင္တို႔ဆိုင္ကေနမျပန္ဘဲမေနပါဘူး ျပန္ရင္အေသသတ္ပစ္မယ္။ နင္တို႔အကုန္လုံးကို(၁၇)ရက္ေန႔က် ရင္အကုန္သတ္ပစ္မယ္ ဟုၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အမ် ားသူငွာမၾကားဝံ့မနာေအာင္ညစ္ညမ္းဆဲဆိုေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍ 7 Colour Fancy စတိုးဆိုင္ ပိုင္႐ွင္ ဦးေသာင္းၫြန္႔ကို ဘဲေလးမ်က္မွန္ဆိုင္မွ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ)၆၃/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ၂၉၄/၅၀၆/၄၂၇ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply