ေနအိမ္ေဆာက္ရန္လိုင္းက်င္းတူးရာမွ စစ္က်န္ဗုံးသီးေတြ႔ရွိ

0
180

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ငွကၠေတာင္ေက်းရြာရွိ ဦးခိုင္မိုးဝင္း၏အိမ္ဝိုင္းအတြင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းအခ်ိန္က ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုင္းက်င္းတူးရာမွ စစ္က်န္ဗုံးသီးေတြ႔တစ္လုံးေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ယင္းစစ္က်န္ဗံုးကို ေျမက်င္းတူးသူ ဦးေဇာ္လႈိင္က ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာသို႔အေၾကာင္းၾကားခ့ဲရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားေရာက္ရွိစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ညေန ၅ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ဖယ္ရွားကာ ယူေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

photo Ko Thiha

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ငွကၠေတာင္ေက်းရြာရွိ ဦးခိုင္မိုးဝင္း၏အိမ္ဝိုင္းအတြင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းအခ်ိန္က ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုင္းက်င္းတူးရာမွ စစ္က်န္ဗုံးသီးေတြ႔တစ္လုံးေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ယင္းစစ္က်န္ဗံုးကို ေျမက်င္းတူးသူ ဦးေဇာ္လႈိင္က ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာသို႔အေၾကာင္းၾကားခ့ဲရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားေရာက္ရွိစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ညေန ၅ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ဖယ္ရွားကာ ယူေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

photo Ko Thiha

Leave a Reply