ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ မွ ဥကၠ႒ အပါအဝင္ (၂) ဦးကို ဗကသ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွ ထုတ္ပယ္

0
171

မႏၱေလး ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ၊ ၂၀၁၈

ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ မွ ဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ ႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီတာဝန္ခံ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြတို႔ကို ဗကသ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ က ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး သပိတ္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခံရမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွာ မတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံေနရသည္။ အဆိုပါအခ်ိန္မွ စ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ရဲမ်ိဳးေဆြသည္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢကို အေျချပဳ၍ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အခန္း(၁၃) အပိုဒ္ (၅၇၊ ၅၉) ကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္လာခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အခန္း (၁၃) အပိုဒ္ (၅၉) ကို တိုက္ရိုက္ ခ်ိဳးေဖာက္၍ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီအမ်ားစု မတရားဖမ္းဆီ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရခ်ိန္တြင္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အထက္ဗမာျပည္) ဟု အမည္တပ္၍ ဂိုဏ္းခြဲေထာင္ျခင္း ၊ ဂိုဏ္းခြဲေထာင္ၿပီးေနာက္ တဆက္တည္း ဗဟိုဆန႔္က်င္ေရးျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္စည္း႐ုံး လွုံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အခန္း (၁၃) အပိုဒ္ (၅၈) ကို တိုက္ရိုက္ ခ်ိဳးေဖာက္၍ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ေက်ာင္းသားထုညီလာခံ အႀကိဳအစည္းအေဝးကို အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လုံမႈမရွိဘဲ ပြဲပ်က္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ထြက္ခြာသြားျခင္း ၊ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဝင္ပဲ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္သေယာင္ အမ်ားျပည္သူ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္၍ တရားမဝင္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရတနာပုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကို အေျချပဳ၍ ရဲမ်ိဳးေဆြ ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကို အေျချပဳ၍ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူ ရဲမ်ိဳးေဆြသည္ လက္ပံတန္းဒီမိုကေရစီ ပညာေရးသပိတ္ ၿဖိဳခြဲခံရသည့္ေန႔တြင္ မၿဖိဳခြဲမီ မနက္ ၉နာရီ ဝန္းက်င္ခန႔္တြင္ အစည္းအေဝး အဆုံးအျဖတ္မပါရွိပဲ သပိတ္စစ္ေၾကာင္း မွ ထြက္ေျပးသြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကာလ တေလ်ာက္လုံး သစၥာေဖာက္ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၿပိဳကြဲေရးလုပ္ရပ္မ်ားကို ရွိန္ဟုန္မျပတ္ ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။

ထို့အျပင္ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာေပၚ၌ ဒီေရျမင့္သစ္အေကာင့္ႏွင့္ thantzin nyeinchan poet အေကာင့္ကို ကိုေက်ာ္ကိုကို (ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္-ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌေဟာင္း) ေရးသားေနပါသည္ဟု မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲ၍ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းေပး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (၂၅/၁၂/၂၀၁၆) ေန႔တြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာ၌ “ေလးစားအတုယူရမည့္ ကေလးခရိုင္ေက်ာင္းသားသမဂၢ” အမည္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားအားလုံးရဲ့အမည္နဲ႔တာဝန္မ်ားကိုဖြင့္ခ်ျခင္း (၁၄/၁၂/၂၀၁၆) ေန႔တြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာ၌ ပန္းပ်ိဳးလတ္ေဆြးေႏြးပြဲ ၊ဘားအံေဆြးေႏြးပြဲမွ အတြင္းေရး ကိစၥမ်ားကို ဖြင့္ခ်ျခင္း အျခားေသာေဖာ္ျပ၍မရေသာ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေပး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲနိုင္သည့္ ဂိုဏ္းဂဏ လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေပၚ၌ သစၥာေဖာက္လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ ။

ထိုသို႔လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ မွ ဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ႏွင့္စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီတာဝန္ခံ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြတို႔ကို ဗကသအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ က ထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ တကယ္ရီခ်င္ပါတယ္ ။ သူတို႔စြပ္စြဲခ်က္ေတြ အေပၚမွာ ဘာမွမေျဖရွင္းခ်င္ပါဘူး ။ အခ်ိန္တခုမွာ ျပည္သူေတြက ဆံုးျဖတ္သြားမွာပါ ။ ဘယ္သူမွားလဲ မွန္လဲဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ လက္တြဲလုပ္ခဲ့ဖူးသူေတြသိတယ္ ။´´ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အခန္း(၄) အပိုဒ္(၁၀) အရ အယူခံဝင္ႏိုင္ၿပီး အယူခံဝင္ရာ တြင္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေနျဖင့္ ရဲမ်ိဳးေဆြကို သမဂၢမွ ထုတ္ပယ္၍ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လက္ခံခ်က္ ၃ ရပ္ကို လက္ခံလၽွင္ အနီးဆုံး ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ညီလာခံတြင္ အယူခံဝင္ႏိုင္သည္ ဟု ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ၊ ၂၀၁၈

ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ မွ ဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ ႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီတာဝန္ခံ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြတို႔ကို ဗကသ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ က ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး သပိတ္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခံရမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွာ မတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံေနရသည္။ အဆိုပါအခ်ိန္မွ စ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ရဲမ်ိဳးေဆြသည္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢကို အေျချပဳ၍ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အခန္း(၁၃) အပိုဒ္ (၅၇၊ ၅၉) ကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္လာခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အခန္း (၁၃) အပိုဒ္ (၅၉) ကို တိုက္ရိုက္ ခ်ိဳးေဖာက္၍ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီအမ်ားစု မတရားဖမ္းဆီ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရခ်ိန္တြင္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အထက္ဗမာျပည္) ဟု အမည္တပ္၍ ဂိုဏ္းခြဲေထာင္ျခင္း ၊ ဂိုဏ္းခြဲေထာင္ၿပီးေနာက္ တဆက္တည္း ဗဟိုဆန႔္က်င္ေရးျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္စည္း႐ုံး လွုံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အခန္း (၁၃) အပိုဒ္ (၅၈) ကို တိုက္ရိုက္ ခ်ိဳးေဖာက္၍ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ေက်ာင္းသားထုညီလာခံ အႀကိဳအစည္းအေဝးကို အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လုံမႈမရွိဘဲ ပြဲပ်က္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ထြက္ခြာသြားျခင္း ၊ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဝင္ပဲ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္သေယာင္ အမ်ားျပည္သူ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္၍ တရားမဝင္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရတနာပုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကို အေျချပဳ၍ ရဲမ်ိဳးေဆြ ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကို အေျချပဳ၍ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူ ရဲမ်ိဳးေဆြသည္ လက္ပံတန္းဒီမိုကေရစီ ပညာေရးသပိတ္ ၿဖိဳခြဲခံရသည့္ေန႔တြင္ မၿဖိဳခြဲမီ မနက္ ၉နာရီ ဝန္းက်င္ခန႔္တြင္ အစည္းအေဝး အဆုံးအျဖတ္မပါရွိပဲ သပိတ္စစ္ေၾကာင္း မွ ထြက္ေျပးသြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကာလ တေလ်ာက္လုံး သစၥာေဖာက္ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၿပိဳကြဲေရးလုပ္ရပ္မ်ားကို ရွိန္ဟုန္မျပတ္ ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။

ထို့အျပင္ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာေပၚ၌ ဒီေရျမင့္သစ္အေကာင့္ႏွင့္ thantzin nyeinchan poet အေကာင့္ကို ကိုေက်ာ္ကိုကို (ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္-ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌေဟာင္း) ေရးသားေနပါသည္ဟု မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲ၍ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းေပး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (၂၅/၁၂/၂၀၁၆) ေန႔တြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာ၌ “ေလးစားအတုယူရမည့္ ကေလးခရိုင္ေက်ာင္းသားသမဂၢ” အမည္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားအားလုံးရဲ့အမည္နဲ႔တာဝန္မ်ားကိုဖြင့္ခ်ျခင္း (၁၄/၁၂/၂၀၁၆) ေန႔တြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာ၌ ပန္းပ်ိဳးလတ္ေဆြးေႏြးပြဲ ၊ဘားအံေဆြးေႏြးပြဲမွ အတြင္းေရး ကိစၥမ်ားကို ဖြင့္ခ်ျခင္း အျခားေသာေဖာ္ျပ၍မရေသာ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေပး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲနိုင္သည့္ ဂိုဏ္းဂဏ လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေပၚ၌ သစၥာေဖာက္လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ ။

ထိုသို႔လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ မွ ဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ႏွင့္စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီတာဝန္ခံ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြတို႔ကို ဗကသအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ က ထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ တကယ္ရီခ်င္ပါတယ္ ။ သူတို႔စြပ္စြဲခ်က္ေတြ အေပၚမွာ ဘာမွမေျဖရွင္းခ်င္ပါဘူး ။ အခ်ိန္တခုမွာ ျပည္သူေတြက ဆံုးျဖတ္သြားမွာပါ ။ ဘယ္သူမွားလဲ မွန္လဲဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ လက္တြဲလုပ္ခဲ့ဖူးသူေတြသိတယ္ ။´´ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အခန္း(၄) အပိုဒ္(၁၀) အရ အယူခံဝင္ႏိုင္ၿပီး အယူခံဝင္ရာ တြင္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေနျဖင့္ ရဲမ်ိဳးေဆြကို သမဂၢမွ ထုတ္ပယ္၍ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လက္ခံခ်က္ ၃ ရပ္ကို လက္ခံလၽွင္ အနီးဆုံး ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ညီလာခံတြင္ အယူခံဝင္ႏိုင္သည္ ဟု ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply