0
172

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္ ပါေဂ်ာင္ေဒသတြင္ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ABSDF ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အထိမ္းအမွတ္ေန႔ အခမ္းအနားကို ျမဝတီမင္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္ရွိ အထိမ္းအမွတ္ရင္ျပင္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းအခမ္းအနားတြင္ က်ဆံုးေက်ာင္းသားရဲေဘာ္မ်ားအားရည္စူး၍ ဆြမ္းကပ္ျခင္း အမွ်အတမ္းေပးေဝျခင္း ႏွင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အမွတ္တရစကားေျပာျခင္း စသည္တို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“ဒီအထိမ္းအမွတ္ပြဲက က်န္ရစ္သူေတြ စုေပါင္းၿပီး လုပ္တယ္ ။ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ၿပီး က်န္ရစ္တဲ့သူေတြက လြမ္းစြတ္တဲ့အေနနဲ႔ ဒီေန႔ေရာက္ရင္ ဒီမွာ စံုတယ္ ။ စစ္အစိုးရမဟုတ္ပဲ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲဝင္သူအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္မႈဟာ လူ႔အခြင့္အေရးအရ ဘယ္လိုမွ ေျဖာက္ဖ်က္မရတဲ့ ဝမ္းနည္းစရာေန႔ပါ ။´´ ဟု ABSDF ရဲေဘာ္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုညီညီေက်ာ္ က ေျပာသည္။

၁၉၉၂ ခုနွစ္က ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀၀ ေက်ာ္အား ေထာက္လွမ္းေရးဟု စြပ္ဆြဲကာ ဖမ္းစီးစစ္ေဆးခဲ့သည္ ။ ထိုသို႔စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား ၃၀ ေက်ာ္အသက္ေပးခဲ့ရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – ဦးကိုကိုႀကီး ေဖ့စဘြတ္ခ္

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္ ပါေဂ်ာင္ေဒသတြင္ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ABSDF ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အထိမ္းအမွတ္ေန႔ အခမ္းအနားကို ျမဝတီမင္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္ရွိ အထိမ္းအမွတ္ရင္ျပင္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းအခမ္းအနားတြင္ က်ဆံုးေက်ာင္းသားရဲေဘာ္မ်ားအားရည္စူး၍ ဆြမ္းကပ္ျခင္း အမွ်အတမ္းေပးေဝျခင္း ႏွင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အမွတ္တရစကားေျပာျခင္း စသည္တို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“ဒီအထိမ္းအမွတ္ပြဲက က်န္ရစ္သူေတြ စုေပါင္းၿပီး လုပ္တယ္ ။ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ၿပီး က်န္ရစ္တဲ့သူေတြက လြမ္းစြတ္တဲ့အေနနဲ႔ ဒီေန႔ေရာက္ရင္ ဒီမွာ စံုတယ္ ။ စစ္အစိုးရမဟုတ္ပဲ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲဝင္သူအခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္မႈဟာ လူ႔အခြင့္အေရးအရ ဘယ္လိုမွ ေျဖာက္ဖ်က္မရတဲ့ ဝမ္းနည္းစရာေန႔ပါ ။´´ ဟု ABSDF ရဲေဘာ္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုညီညီေက်ာ္ က ေျပာသည္။

၁၉၉၂ ခုနွစ္က ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀၀ ေက်ာ္အား ေထာက္လွမ္းေရးဟု စြပ္ဆြဲကာ ဖမ္းစီးစစ္ေဆးခဲ့သည္ ။ ထိုသို႔စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား ၃၀ ေက်ာ္အသက္ေပးခဲ့ရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – ဦးကိုကိုႀကီး ေဖ့စဘြတ္ခ္

Leave a Reply