ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ သံေခတ္ ေရွးေဟာင္းသခ်ဳႋင္း ၁ ခု ေတြ႕ရွိ

0
224

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပေဒါင္း ေက်းရြာအနီး ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း မိုင္တိုင္(၃၂၉/၇) ဝဲဘက္လမ္းေဘး႐ွိ ေပ ၁၅၀၀ ခန္႔ အကြာ၌ သံေခတ္ကဟုယူဆရသည့္ သခ်ဳႋင္းတစ္ခုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမအပတ္ထဲက ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနက သိရသည္။

ယင္းေနရာတြင္ ေျမမ်ားတူးေဖာ္ထားသည္ကို မသကၤာဖြယ္ေတြ႕ရွိသည့္အတြက္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕မွ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ သံေခတ္မွ သခ်ဳႋင္းေဟာင္း တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေျမအိုးကြဲ၊ သံလက္နက္၊ လူအရိုး၊ လူသြား၊ ဦးေခါင္းအခြံ၊ ေျမထည္၊ ေျမပန္းကန္ အပိုင္းအစမ်ားေတြ႕ရွိရေၾကာင္းသိရသည္။

“အဲ့ဒီလို သံေခတ္သခ်ႋဳင္းေတြ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ေတြ႔ရတတ္တယ္။ ခုလက္ရွိတူးေဖာ္မႈေတြ လုပ္ေနတာကေတာ့ ဟန္လင္း နဲ႔ တေကာင္းမွာေတာ့ ရွိတယ္ ။ ခုေတြ႔တယ္ ဆိုတာကေတာ့ ဘာမွေတာ့ တင္ျပစာ မေရာက္ေသးဘူး ။´´ ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေတြ႔ရွိမႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ပေဒါင္း ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕မွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါေနရာအား ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမွုေနရာေဒသ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာသို႔အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ပံု – ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပေဒါင္း ေက်းရြာအနီး ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း မိုင္တိုင္(၃၂၉/၇) ဝဲဘက္လမ္းေဘး႐ွိ ေပ ၁၅၀၀ ခန္႔ အကြာ၌ သံေခတ္ကဟုယူဆရသည့္ သခ်ဳႋင္းတစ္ခုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမအပတ္ထဲက ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနက သိရသည္။

ယင္းေနရာတြင္ ေျမမ်ားတူးေဖာ္ထားသည္ကို မသကၤာဖြယ္ေတြ႕ရွိသည့္အတြက္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕မွ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ သံေခတ္မွ သခ်ဳႋင္းေဟာင္း တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေျမအိုးကြဲ၊ သံလက္နက္၊ လူအရိုး၊ လူသြား၊ ဦးေခါင္းအခြံ၊ ေျမထည္၊ ေျမပန္းကန္ အပိုင္းအစမ်ားေတြ႕ရွိရေၾကာင္းသိရသည္။

“အဲ့ဒီလို သံေခတ္သခ်ႋဳင္းေတြ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ေတြ႔ရတတ္တယ္။ ခုလက္ရွိတူးေဖာ္မႈေတြ လုပ္ေနတာကေတာ့ ဟန္လင္း နဲ႔ တေကာင္းမွာေတာ့ ရွိတယ္ ။ ခုေတြ႔တယ္ ဆိုတာကေတာ့ ဘာမွေတာ့ တင္ျပစာ မေရာက္ေသးဘူး ။´´ ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေတြ႔ရွိမႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ပေဒါင္း ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕မွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါေနရာအား ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမွုေနရာေဒသ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာသို႔အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ပံု – ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

Leave a Reply