ကံတက္ကုန္း မစိုးရိမ္ ဘက ေက်ာင္းအတြင္းထားရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တုဖြင့္ပြဲက်င္းပ

0
170

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္ ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းအတြင္းထားရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တုဖြင့္ပြဲကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔ျဖစ္သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္ ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တုသည္ လက္မ ၄၀ အျမင့္ရွိၿပီး ၉ ေပျမင့္သည့္ အုတ္ခံုေပၚတြင္ထိုင္ေနသည့္ ပံုသ႑ာန္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းအတြင္း ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အတုယူေစလိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထားရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တုကို အလကားထားတာမဟုတ္ဘူး ။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လို စိတ္ဓာတ္ေမြးၿပီး တိုင္းျပည္အက်ိဳးေဆာင္ဖို႔ျဖစ္တယ္ ။ တို႔နိုင္ငံမွာ ဖခင္ေခၚလို႔ ရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ပဲရွိတယ္ ။ သူ႔ေက်းဇူးကို သိတတ္ရမယ္ ။ ေက်းဇူးသိတတ္တာကလည္း ဘုရားေဟာျဖစ္တယ္ ။´´ ဟု ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေတေဇာဘာသ က မိန္႔ၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ကေလးမ်ားေန႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းအတြင္း ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေရခဲမုန္႔ႏွင့္ ကိတ္မုန္႔မ်ား ေကြၽးေမြးခဲ့သည္။

ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ေက်ာင္းသည္ ယခင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိခင္ ေခတ္ကာလကတည္းက အမ်ိဳးသားေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခမ္းအနားမ်ား ၊ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပရာ ေနရာျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္ ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းအတြင္းထားရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တုဖြင့္ပြဲကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔ျဖစ္သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္ ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တုသည္ လက္မ ၄၀ အျမင့္ရွိၿပီး ၉ ေပျမင့္သည့္ အုတ္ခံုေပၚတြင္ထိုင္ေနသည့္ ပံုသ႑ာန္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းအတြင္း ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အတုယူေစလိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထားရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တုကို အလကားထားတာမဟုတ္ဘူး ။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လို စိတ္ဓာတ္ေမြးၿပီး တိုင္းျပည္အက်ိဳးေဆာင္ဖို႔ျဖစ္တယ္ ။ တို႔နိုင္ငံမွာ ဖခင္ေခၚလို႔ ရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ပဲရွိတယ္ ။ သူ႔ေက်းဇူးကို သိတတ္ရမယ္ ။ ေက်းဇူးသိတတ္တာကလည္း ဘုရားေဟာျဖစ္တယ္ ။´´ ဟု ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေတေဇာဘာသ က မိန္႔ၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ကေလးမ်ားေန႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းအတြင္း ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေရခဲမုန္႔ႏွင့္ ကိတ္မုန္႔မ်ား ေကြၽးေမြးခဲ့သည္။

ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ေက်ာင္းသည္ ယခင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိခင္ ေခတ္ကာလကတည္းက အမ်ိဳးသားေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခမ္းအနားမ်ား ၊ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပရာ ေနရာျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply