ေျမာက္ကိုရီးယားကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ကုိ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရက အေကာင္းဆံုး ႀကိဳဆုိလက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိ

0
147

ၿပံဳယမ္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ပဲြေတာ္ကာလအတြင္း ေတာင္ကိုရီးယား သို႔ေရာက္ရွိ ခဲ့သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ကို ေတာင္ကိုရီးယားက လက္ခံႀကိဳဆုိခဲ့ျခင္းသည္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္လြန္းေသာေၾကာင့္ စိတ္ေက်နပ္မိၿပီး ေက်းဇူးလည္း တင္ရွိေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿပံဳခ်မ္းေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ေရာက္ရွိလာသည့္ ကိိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဦးစားေပးဆက္ဆံခဲ့ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ကင္က ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာ ေကစီအင္န္ေအက ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ ကင္၏ညီမ ကင္ယုိဂ်ံဳ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပံုကုိတင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ကင္က အထက္ပါ အတိုင္းေျပာဆုိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အားကစားပဲြမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္အထိက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕၏အစီရင္ခံမႈကုိ ၾကားသိရၿပီးေနာက္ ကင္ဂ်ံဳအန္က ေက်နပ္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ေတာင္ပိုင္းက ႀကိဳဆုိပံုေတြက အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းလွပါတယ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဦးစားေပးဧည့္ခံခဲ့တာပဲ၊ ဒါအတြက္ သူတို႔ကိုေက်းဇူးတင္တယ္” ဟု ကင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကင္ယုိဂ်ံဳႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားလႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲ ကင္ယုံနမ္ တို႔ဦးေဆာင္ၿပီးေတာင္ကိုရီးယားသို႔သြားေရာက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ကာ ယင္းခရီးစဥ္သည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိုရီးယား စစ္ပဲြအတြင္း ေတာင္ဘက္သို႔ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အရာရွိမ်ား လာေရာက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

ၿပံဳယမ္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ပဲြေတာ္ကာလအတြင္း ေတာင္ကိုရီးယား သို႔ေရာက္ရွိ ခဲ့သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ကို ေတာင္ကိုရီးယားက လက္ခံႀကိဳဆုိခဲ့ျခင္းသည္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္လြန္းေသာေၾကာင့္ စိတ္ေက်နပ္မိၿပီး ေက်းဇူးလည္း တင္ရွိေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿပံဳခ်မ္းေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ေရာက္ရွိလာသည့္ ကိိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဦးစားေပးဆက္ဆံခဲ့ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ကင္က ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာ ေကစီအင္န္ေအက ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ ကင္၏ညီမ ကင္ယုိဂ်ံဳ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပံုကုိတင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ကင္က အထက္ပါ အတိုင္းေျပာဆုိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အားကစားပဲြမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္အထိက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕၏အစီရင္ခံမႈကုိ ၾကားသိရၿပီးေနာက္ ကင္ဂ်ံဳအန္က ေက်နပ္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ေတာင္ပိုင္းက ႀကိဳဆုိပံုေတြက အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းလွပါတယ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဦးစားေပးဧည့္ခံခဲ့တာပဲ၊ ဒါအတြက္ သူတို႔ကိုေက်းဇူးတင္တယ္” ဟု ကင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကင္ယုိဂ်ံဳႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားလႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲ ကင္ယုံနမ္ တို႔ဦးေဆာင္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔သြားေရာက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ကာ ယင္းခရီးစဥ္သည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိုရီးယား စစ္ပဲြအတြင္း ေတာင္ဘက္သို႔ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အရာရွိမ်ား လာေရာက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply