ျပန္ေဆာက္မည့္ တကသ အေဆာက္အဦေနရာတြင္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္းရုပ္တုထားရွိရန္ သီတဂူဆရာေတာ္ အႀကံျပဳ

0
201

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၈

အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တကသ အေဆာက္အဦ ေနရာတြင္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္းရုပ္တု တည္ေဆာက္ထားရွိရန္အတြက္ သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဥာဏိသရ က အႀကံျပဳမိန္႔ၾကားသည္။

ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဆရာေတာ္က အထက္ပါအတိုင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ တကသအေဆာက္အဦႀကီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ေနရာမွာ အမ်ားႀကီး ျငင္းၾကခံုၾကလို႔ ဒီကေန႔အထိ ဘာမွျပန္လည္ သရုပ္မေဖာ္ႏိုင္ ဘူး။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အအသိဆံုးပဲ။ ဘယ္ေလာက္ေခါင္းခဲေနလဲလို႔။ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္းရုပ္တု အဲဒီေနရာထုထား လိုက္ရင္ ျငင္းရဲရင္ လာျငင္းၾကေလ။ ဘယ္သူမွျငင္းစရာမရွိဘူးလို႔ ယံုၾကည္တယ္။” ဟု ဆရာေတာ္က အႀကံျပဳမိန္႔ၾကားသည္။

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဘဝျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ကိုေအာင္ဆန္း ရုပ္တုအား ဘိုေက၊ တိုက္ပံုအင္က်ီႏွင့္ စာအုပ္ပိုက္ထားသည့္ ပံုကိုထုလုပ္ၾကရန္အတြက္ အေလးအနက္စိတ္ကူးၾကရန္ ထပ္မံမိန္႔ၾကားသည္။

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္း၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဘဝအသီးသီးမ်ားကို ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ရုပ္တု မ်ားထုလုပ္ ရာတြင္ စစ္ယူနီေဖာင္းဝတ္ထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တုမ်ားသာ ထုလုပ္ေနၿပီး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္း ရုပ္တုမ်ားထုလုပ္ရန္အတြက္လည္း ဆရာေတာ္က အႀကံျပဳတိုက္တြန္းသည္။

အာဏာသိမ္း ဦးေနဝင္းအစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္ တကၠသုိ္လ္ေက်ာင္းသားသမဂ အေဆာက္အအဦ ( တကသ ) ကို ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔က ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ရန္ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၈

အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တကသ အေဆာက္အဦ ေနရာတြင္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္းရုပ္တု တည္ေဆာက္ထားရွိရန္အတြက္ သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဥာဏိသရ က အႀကံျပဳမိန္႔ၾကားသည္။

ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဆရာေတာ္က အထက္ပါအတိုင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ တကသအေဆာက္အဦႀကီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ေနရာမွာ အမ်ားႀကီး ျငင္းၾကခံုၾကလို႔ ဒီကေန႔အထိ ဘာမွျပန္လည္ သရုပ္မေဖာ္ႏိုင္ ဘူး။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အအသိဆံုးပဲ။ ဘယ္ေလာက္ေခါင္းခဲေနလဲလို႔။ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္းရုပ္တု အဲဒီေနရာထုထား လိုက္ရင္ ျငင္းရဲရင္ လာျငင္းၾကေလ။ ဘယ္သူမွျငင္းစရာမရွိဘူးလို႔ ယံုၾကည္တယ္။” ဟု ဆရာေတာ္က အႀကံျပဳမိန္႔ၾကားသည္။

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဘဝျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ကိုေအာင္ဆန္း ရုပ္တုအား ဘိုေက၊ တိုက္ပံုအင္က်ီႏွင့္ စာအုပ္ပိုက္ထားသည့္ ပံုကိုထုလုပ္ၾကရန္အတြက္ အေလးအနက္စိတ္ကူးၾကရန္ ထပ္မံမိန္႔ၾကားသည္။

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္း၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဘဝအသီးသီးမ်ားကို ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ရုပ္တု မ်ားထုလုပ္ ရာတြင္ စစ္ယူနီေဖာင္းဝတ္ထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တုမ်ားသာ ထုလုပ္ေနၿပီး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္း ရုပ္တုမ်ားထုလုပ္ရန္အတြက္လည္း ဆရာေတာ္က အႀကံျပဳတိုက္တြန္းသည္။

အာဏာသိမ္း ဦးေနဝင္းအစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္ တကၠသုိ္လ္ေက်ာင္းသားသမဂ အေဆာက္အအဦ ( တကသ ) ကို ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔က ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ရန္ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply