စမစ္ဆိုနီယံအမ်ိဳးသားပံုတူပန္းခ်ီျပန္ခန္း၌ အိုးဘားမား ေမာင္ႏွံ၏ ပံုတူပန္းခ်ီကားမ်ားကို ခ်ိတ္ဆဲြ

0
154

ဝါရွင္တန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

စမစ္ဆိုနီယံအမ်ိဳးသားပံုတူပန္းခ်ီျပခန္း၌ ဘားရက္အုိဘားမားႏွင့္ မီရွဲအိုဘားမားတုိ႔၏ပံုတူ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆဲြထားလိုက္ၿပီျဖစ္ သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္မွစၿပီး ခ်ိတ္ဆဲြထားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတေဟာင္းဘားရက္အုိဘားမားက ႐ုပ္ပံုမ်ားရွိ ၎၏နားရြက္မ်ားႏွင့္ ဆံပင္ျဖဴျဖဴတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဟာသေႏွာေျပာဆုိခဲဲ့ၿပီး ဇနီးျဖစ္သူ၏ ႐ုုပ္ပံုသည္ ေဟာ့ျဖစ္ေၾကာင္း( လိင္ဆဲြေဆာင္မႈရွိေၾကာင္း) ကိုမူ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပံုတူပန္းခ်ီအတြက္ အုိဘားမားေမာင္နွံသည္ အႏုပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ကဲဟင္ဒဲ ဝုိင္ေလႏွင့္ ေအမီရွားရတ္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အုိဘားမားေမာင္ႏွံ၏ပံုတူပန္းခ်ီကားမ်ားကုိ ျပခန္းရွိ သမၼတဆုိင္ရာ ပံုတူပန္းခ်ီမ်ားႏွင့္အတူ ခ်ိတ္ဆဲြထားလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဝုိင္ေလႏွင့္ ရွားရတ္တို႔သည္ သမၼတႏွင့္ သမၼတကေတာ္ဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပံုမ်ားကုိ စမစ္ဆိုနီယံအတြက္ ပန္းခ်ီေရးဆဲြေပးရသည့္ ပထမဆံုး လူမည္းအႏုပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဝိုင္ေလသည္ အုိဘားမား၏ ပံုတူပန္းခ်ီကားကို ေရးဆဲြေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အုိဘားမားသည္ မီးခိုးေရာင္ ထုိင္ခံုေပၚတြင္ထိုင္ေနပံုျဖစ္သည္။ ရွီးရတ္သည္ မီရွဲအိုဘားမား၏ ပံုတူပန္းခ်ီကားကို ေရးဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မီရွဲသည္ လက္ျဖင့္ ေမးကိုေထာက္ၿပီး ထိုင္ေနပံုျဖစ္သည္။

ပထမဆံုး အာဖရိကႏြယ္ဖြား အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား သမၼတျဖစ္သည့္ အုိဘားမားက မီရွဲ၏ပံုတူပန္းခ်ီကားအတြက္ ရွီးရတ္ကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ က်က္သေရရွိမႈ၊ လွပမႈ၊ ဉာဏ္ရည္ျမင့္မားမႈ၊ ခ်စ္စရာေကာင္းမႈနဲ႔ လိင္ဆဲြေဆာင္မႈရွိမႈတို႔ကုိ ထူးထူးျခားျခားပံုေဖာ္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ” ဟု အိုဘားမားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၎သည္ ပန္းခ်ီဆဲြခ်င္စရာေကာင္းသူမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဝုိင္ေလအတြက္ စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း အုိဘားမားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ “ဆံပင္ျဖဴနည္းနည္းေလာက္ပဲထည့္ဆဲြဖို႔ ကီဟင္ဒဲကို စည္း႐ုံးခဲ့ေပမယ့္ သူက အရွိကို အရွိအတုိင္းဆဲြခဲ့ပါတယ္။ နားရြက္နည္းနည္း ေသးေပးဖို႔ေျပာေပမယ့္ နားရြက္ေတြက ကားေနတယ္” ဟု အုိဘားမားက ဟာသေႏွာေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုပံုတူပန္းခ်ီသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အသားအေရာင္ရွိသည့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား( လူမည္းနွင့္ အသားဝါ၊ အသားညိဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ား) အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း မီရွဲအိုဘားမားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သမၼတေဂ်ာ့ဂ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္လက္ထက္မွစၿပီး သမၼတေဟာင္းမ်ား၏ ပံုတူပန္းခ်ီကားမ်ားကုိ တာဝန္ေပးေရးဆဲြေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားပံုတူမ်ားကိုမူ လက္ေဆာင္ရရွိျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္းတို႔ျဖင့္ စုေဆာင္းခဲ့သည္။

Reuters

႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

စမစ္ဆိုနီယံအမ်ိဳးသားပံုတူပန္းခ်ီျပခန္း၌ ဘားရက္အုိဘားမားႏွင့္ မီရွဲအိုဘားမားတုိ႔၏ပံုတူ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆဲြထားလိုက္ၿပီျဖစ္ သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္မွစၿပီး ခ်ိတ္ဆဲြထားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတေဟာင္းဘားရက္အုိဘားမားက ႐ုပ္ပံုမ်ားရွိ ၎၏နားရြက္မ်ားႏွင့္ ဆံပင္ျဖဴျဖဴတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဟာသေႏွာေျပာဆုိခဲဲ့ၿပီး ဇနီးျဖစ္သူ၏ ႐ုုပ္ပံုသည္ ေဟာ့ျဖစ္ေၾကာင္း( လိင္ဆဲြေဆာင္မႈရွိေၾကာင္း) ကိုမူ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပံုတူပန္းခ်ီအတြက္ အုိဘားမားေမာင္နွံသည္ အႏုပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ကဲဟင္ဒဲ ဝုိင္ေလႏွင့္ ေအမီရွားရတ္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အုိဘားမားေမာင္ႏွံ၏ပံုတူပန္းခ်ီကားမ်ားကုိ ျပခန္းရွိ သမၼတဆုိင္ရာ ပံုတူပန္းခ်ီမ်ားႏွင့္အတူ ခ်ိတ္ဆဲြထားလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဝုိင္ေလႏွင့္ ရွားရတ္တို႔သည္ သမၼတႏွင့္ သမၼတကေတာ္ဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပံုမ်ားကုိ စမစ္ဆိုနီယံအတြက္ ပန္းခ်ီေရးဆဲြေပးရသည့္ ပထမဆံုး လူမည္းအႏုပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဝိုင္ေလသည္ အုိဘားမား၏ ပံုတူပန္းခ်ီကားကို ေရးဆဲြေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အုိဘားမားသည္ မီးခိုးေရာင္ ထုိင္ခံုေပၚတြင္ထိုင္ေနပံုျဖစ္သည္။ ရွီးရတ္သည္ မီရွဲအိုဘားမား၏ ပံုတူပန္းခ်ီကားကို ေရးဆဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မီရွဲသည္ လက္ျဖင့္ ေမးကိုေထာက္ၿပီး ထိုင္ေနပံုျဖစ္သည္။

ပထမဆံုး အာဖရိကႏြယ္ဖြား အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား သမၼတျဖစ္သည့္ အုိဘားမားက မီရွဲ၏ပံုတူပန္းခ်ီကားအတြက္ ရွီးရတ္ကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ က်က္သေရရွိမႈ၊ လွပမႈ၊ ဉာဏ္ရည္ျမင့္မားမႈ၊ ခ်စ္စရာေကာင္းမႈနဲ႔ လိင္ဆဲြေဆာင္မႈရွိမႈတို႔ကုိ ထူးထူးျခားျခားပံုေဖာ္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ” ဟု အိုဘားမားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၎သည္ ပန္းခ်ီဆဲြခ်င္စရာေကာင္းသူမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဝုိင္ေလအတြက္ စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း အုိဘားမားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ “ဆံပင္ျဖဴနည္းနည္းေလာက္ပဲထည့္ဆဲြဖို႔ ကီဟင္ဒဲကို စည္း႐ုံးခဲ့ေပမယ့္ သူက အရွိကို အရွိအတုိင္းဆဲြခဲ့ပါတယ္။ နားရြက္နည္းနည္း ေသးေပးဖို႔ေျပာေပမယ့္ နားရြက္ေတြက ကားေနတယ္” ဟု အုိဘားမားက ဟာသေႏွာေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယခုပံုတူပန္းခ်ီသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အသားအေရာင္ရွိသည့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား( လူမည္းနွင့္ အသားဝါ၊ အသားညိဳသည့္ မိန္းကေလးမ်ား) အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း မီရွဲအိုဘားမားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သမၼတေဂ်ာ့ဂ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္လက္ထက္မွစၿပီး သမၼတေဟာင္းမ်ား၏ ပံုတူပန္းခ်ီကားမ်ားကုိ တာဝန္ေပးေရးဆဲြေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားပံုတူမ်ားကိုမူ လက္ေဆာင္ရရွိျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္းတို႔ျဖင့္ စုေဆာင္းခဲ့သည္။

Reuters

႐ုိးေျမ

Leave a Reply