NCA တြင္ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ ညႈိႏႈိင္းေျဖရွင္း နိုင္ရန္စတင္ျခင္းအသစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

0
191

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ၊ ၂၀၁၈

တစ္နိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြေလ်ာ့နည္း
ေအာင္ စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ ညႈိႏႈိင္းေျဖရွင္းနိုင္ရန္ စတင္လိုက္သည့္ စတင္ျခင္း အသစ္ျဖစ္ေၾကာင္းနိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္မတို႔ျပည္သူေတြသိေစခ်င္တာကသေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္္
သက္လို႔တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာေတြျဖစ္လာရင္ ဘယ္လို ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းမလဲဆိုတာေတြ၊ ညွိႏႈိင္းယႏၱရားေတြမပါပါဘူး။ NCA ဆိုတာက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ အျငင္း ပြားမႈေတြေပၚေပါက္လာခဲ့ရင္တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ၿပီးေျဖ ရွင္း ခဲ့တဲ့အေျခအေနကေန စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းနိုင္ေအာင္ စတင္လိုက္တဲ့စတင္ျခင္းအသစ္လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ- ၂ တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ လားဟူဒီမို ကရက္တစ္အစည္းအရံုး(LDU) တို႔မွ တစ္နိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေအာင္အားႀကိဳးမာန္တက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ (NCA ) ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔မွ NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ (NMSP)၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး(LDU) တို႔မွလည္းပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါလက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ အစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အႀကီး အကဲ (၁၁)ဦး မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး(LDU) တို႔မွ ေခါင္းေဆာင္ (၆)ဦး ၊ျပည္တြင္း အသိ သက္ေသ မ်ား (၂၀)ဦး ၊ နွင့္ျပည္ပအသိသက္ေသမ်ား(၆) ဦးတို႔မွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

က်န္ရွိေနေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း NCAတြင္ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးလာနိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ၊ ၂၀၁၈

တစ္နိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြေလ်ာ့နည္း
ေအာင္ စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ ညႈိႏႈိင္းေျဖရွင္းနိုင္ရန္ စတင္လိုက္သည့္ စတင္ျခင္း အသစ္ျဖစ္ေၾကာင္းနိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္မတို႔ျပည္သူေတြသိေစခ်င္တာကသေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္္
သက္လို႔တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာေတြျဖစ္လာရင္ ဘယ္လို ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းမလဲဆိုတာေတြ၊ ညွိႏႈိင္းယႏၱရားေတြမပါပါဘူး။ NCA ဆိုတာက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ အျငင္း ပြားမႈေတြေပၚေပါက္လာခဲ့ရင္တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ၿပီးေျဖ ရွင္း ခဲ့တဲ့အေျခအေနကေန စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းနိုင္ေအာင္ စတင္လိုက္တဲ့စတင္ျခင္းအသစ္လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ- ၂ တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ လားဟူဒီမို ကရက္တစ္အစည္းအရံုး(LDU) တို႔မွ တစ္နိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေအာင္အားႀကိဳးမာန္တက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ (NCA ) ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔မွ NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ (NMSP)၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး(LDU) တို႔မွလည္းပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါလက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ အစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အႀကီး အကဲ (၁၁)ဦး မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး(LDU) တို႔မွ ေခါင္းေဆာင္ (၆)ဦး ၊ျပည္တြင္း အသိ သက္ေသ မ်ား (၂၀)ဦး ၊ နွင့္ျပည္ပအသိသက္ေသမ်ား(၆) ဦးတို႔မွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

က်န္ရွိေနေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း NCAတြင္ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးလာနိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply