တိုင္းရင္းငါးျမင္းငါးမ်ားကို ဂ်ပန္ႏွင့္ထိုင္းတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး သားေဖာက္မည္

0
188

ရန္ကုန္ ၊ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာ့တိုင္းရင္းငါး မ်ိဳးမ်ားထဲမွ ရွားပါးလာသည့္ ငါးျမင္းငါးမ်ိဳးမ်ား ကိုဂ်ပန္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍သားေဖာက္ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

အဆိုပါငါးျမင္းငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားအား ေဆးထိုးသားေဖာက္ သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ျမန္မာျပည္မွ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရွိzoology department၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ တိုက်ိဳတကၠသိုလ္ႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံရွိ သင္ၾကားေရးဌာန တစ္ခုတို႔မွပါဝင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“အဓိကေတာ့ ငါးျမင္းကျမစ္ငါးျမင္းဆိုတာျမစ္ထဲေခ်ာင္းထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ရွားသြားၿပီ ဒါကိုျပန္ၿပီးေတာ့ ဒီသံယံဇာတထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ငါးျမင္းကိုသားေဖာက္ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။”ဟုငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွဦးစီးမွဴးဦးထြန္းဝင္းျမင့္ကေျပာသည္။

JICA မွေဆးထိုးသားေဖာက္ သုေတသနအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကိုတာဝန္ယူထားၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာျပည္ရွိဝန္ထမ္း မ်ားကိုနည္းပညာသင္ၾကားေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လက္ရွိတြင္ငါးျမင္းငါးမ်ားကိုေဆးထိုးသားေဖာက္ရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အရြယ္ရွိလာေစရန္ ေမြးျမဴ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ထားရာတြင္ အရြယ္၁၀လက္မမ်ွသာရွိေသးေၾကာင္းထပ္မံ၍ အရြယ္ေရာက္လာေစရန္အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ငါးျမင္းေဆးထိုးသားေဖာက္ျခင္းသုေတသနသည္ တိုင္းရင္းငါးမ်ိဳးစိတ္သံယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ဂ်ပန္အစိုးရတို႔မွညိွုႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ ငါးေမြးျမဴေရးစခန္းမ်ားတည္ရွိေသာ တြံေတးၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္မအူပင္ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား ေမြးျမဴထားရွိၿပီး ေဆးထိုးသားေဖာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္သည့္အခ်ိန္အထိလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာ့တိုင္းရင္းငါး မ်ိဳးမ်ားထဲမွ ရွားပါးလာသည့္ ငါးျမင္းငါးမ်ိဳးမ်ား ကိုဂ်ပန္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍သားေဖာက္ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

အဆိုပါငါးျမင္းငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားအား ေဆးထိုးသားေဖာက္ သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ျမန္မာျပည္မွ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရွိzoology department၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ တိုက်ိဳတကၠသိုလ္ႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံရွိ သင္ၾကားေရးဌာန တစ္ခုတို႔မွပါဝင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“အဓိကေတာ့ ငါးျမင္းကျမစ္ငါးျမင္းဆိုတာျမစ္ထဲေခ်ာင္းထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ရွားသြားၿပီ ဒါကိုျပန္ၿပီးေတာ့ ဒီသံယံဇာတထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ငါးျမင္းကိုသားေဖာက္ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။”ဟုငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွဦးစီးမွဴးဦးထြန္းဝင္းျမင့္ကေျပာသည္။

JICA မွေဆးထိုးသားေဖာက္ သုေတသနအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကိုတာဝန္ယူထားၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာျပည္ရွိဝန္ထမ္း မ်ားကိုနည္းပညာသင္ၾကားေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လက္ရွိတြင္ငါးျမင္းငါးမ်ားကိုေဆးထိုးသားေဖာက္ရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အရြယ္ရွိလာေစရန္ ေမြးျမဴ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ထားရာတြင္ အရြယ္၁၀လက္မမ်ွသာရွိေသးေၾကာင္းထပ္မံ၍ အရြယ္ေရာက္လာေစရန္အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ငါးျမင္းေဆးထိုးသားေဖာက္ျခင္းသုေတသနသည္ တိုင္းရင္းငါးမ်ိဳးစိတ္သံယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ဂ်ပန္အစိုးရတို႔မွညိွုႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ ငါးေမြးျမဴေရးစခန္းမ်ားတည္ရွိေသာ တြံေတးၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္မအူပင္ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား ေမြးျမဴထားရွိၿပီး ေဆးထိုးသားေဖာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္သည့္အခ်ိန္အထိလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

Leave a Reply