ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာေတးကို ေပါ့ေပါ့ေလးမမွတ္ယူရန္ တိုက္တြန္း

0
145

မနီလာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ႐ိုဒရီဂို ဒူတာေတး ေျပာသမွ်ဆိုသမွ်ကို အထအန ေကာက္ အဓိပါၸယ္မေကာက္ယူရန္ တိုက္တြန္းလုိေသာ္လည္း သမၼတကိုမူ ေပါ့ေပါ့ေလးမွတ္ထားလို႔ေတာ့မျဖစ္ေၾကာင္း ဒူတာေတး ၏ေျပာခြင့္ရွိသူက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒူတာေတးက ေမာ္ဝါဒီအမ်ိဳးသမီးသူပုန္မ်ား၏လိင္အဂၤါကို ပစ္ခတ္ရန္ စစ္သားမ်ားကုိ ယခင္က ညႊန္ၾကားခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိလာသည့္အတြက္ အထက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းေျပာဆုိ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

“သမၼတေျပာသမွ်ကို အထအနမေကာက္ဖို႔နဲ႔ သူ႔ကုိ ေပါ့ေပါ့ေလးမမွတ္ဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္သတိေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ” ဟု ေျပာခြင့္ရွိသူ ဟာရီ႐ိုက သတင္းေထာက္မ်ားအားေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္မ်ားသည္ ၎၏ယံုၾကည္မႈကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ ေဒါသထြက္မိေၾကာင္း ဒူတာေတးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ႐ုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးကုိ သမၼတက ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း ႐ိုက ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒါေဗာင္ၿမိဳ႕၏ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ေပးခဲ့သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္္ခုကုိ ဒူတာေတးက ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဆီက အမိန္႔သစ္ေရာက္လာၿပီလုိ႔ စစ္သားေတြကုိေျပာ လုိက္၊ အမ်ိဳးသမီးသူပုန္ေတြကုိ မသတ္ဘူး၊ သူတို႔လိင္အဂၤါကိုပဲ ပစ္လို႔ စစ္သားေတြကုိေျပာလိုက္” ဟု ဒူတာေတးကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဒူတာေတးသည္ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရအဖဲြ႕တြင္း အစဲြအႀကီးဆံုးဖိုဝါဒီျဖစ္ၿပီး ၎၏မွတ္ခ်က္စကားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္း သလိုရွိေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအဖဲြ႕ ေဂဘရီလာကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ဒူတာေတးသည္ အမ်ိဳးသမီး မုန္းတီးေရးဝါဒီႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဝါဒီ ႏွစ္ဦးေပါင္းစပ္ထားသူသာျဖစ္ေၾကာင္း အဖဲြ႕၏ကုိယ္စားလွယ္ အမ္မီဒီဂ်ီးဆပ္စ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒူတာေတးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအဖဲြ႕မွ သုေတသနပညာရွင္ ကာလို႔စ္ကြန္ဒဲကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဒူတာေတးသည္ ဟန္လုပ္ေျပာဆုိေလ့မရွိဘဲ ၎၏မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ဆဲဆုိမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ညစ္ပတ္ေသာ ဟာသမ်ားသာပါဝင္ေလ့ရွိသည္။

ဒူတာေတးသည္ ယခင္ကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ိုင္းစိုင္းစြာေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ဒူတာေတးသည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခင္က ဟာသေႏွာေျပာဆုိခဲ့သည့္ အတြက္ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဘီလ္ကလင္တန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဟီလာရီကလင္တန္တုိ႔၏သမီး ခ်ယ္စီးကလင္တန္က ဒူတာေတးသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို လံုးဝ နားမလည္သည့္ လူသတ္ေကာင္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ုိးေျမ

မနီလာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ႐ိုဒရီဂို ဒူတာေတး ေျပာသမွ်ဆိုသမွ်ကို အထအန ေကာက္ အဓိပါၸယ္မေကာက္ယူရန္ တိုက္တြန္းလုိေသာ္လည္း သမၼတကိုမူ ေပါ့ေပါ့ေလးမွတ္ထားလို႔ေတာ့မျဖစ္ေၾကာင္း ဒူတာေတး ၏ေျပာခြင့္ရွိသူက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒူတာေတးက ေမာ္ဝါဒီအမ်ိဳးသမီးသူပုန္မ်ား၏လိင္အဂၤါကို ပစ္ခတ္ရန္ စစ္သားမ်ားကုိ ယခင္က ညႊန္ၾကားခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိလာသည့္အတြက္ အထက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းေျပာဆုိ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

“သမၼတေျပာသမွ်ကို အထအနမေကာက္ဖို႔နဲ႔ သူ႔ကုိ ေပါ့ေပါ့ေလးမမွတ္ဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္သတိေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ” ဟု ေျပာခြင့္ရွိသူ ဟာရီ႐ိုက သတင္းေထာက္မ်ားအားေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္မ်ားသည္ ၎၏ယံုၾကည္မႈကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ ေဒါသထြက္မိေၾကာင္း ဒူတာေတးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ႐ုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးကုိ သမၼတက ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း ႐ိုက ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒါေဗာင္ၿမိဳ႕၏ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ေပးခဲ့သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္္ခုကုိ ဒူတာေတးက ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဆီက အမိန္႔သစ္ေရာက္လာၿပီလုိ႔ စစ္သားေတြကုိေျပာ လုိက္၊ အမ်ိဳးသမီးသူပုန္ေတြကုိ မသတ္ဘူး၊ သူတို႔လိင္အဂၤါကိုပဲ ပစ္လို႔ စစ္သားေတြကုိေျပာလိုက္” ဟု ဒူတာေတးကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဒူတာေတးသည္ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရအဖဲြ႕တြင္း အစဲြအႀကီးဆံုးဖိုဝါဒီျဖစ္ၿပီး ၎၏မွတ္ခ်က္စကားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္း သလိုရွိေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအဖဲြ႕ ေဂဘရီလာကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ဒူတာေတးသည္ အမ်ိဳးသမီး မုန္းတီးေရးဝါဒီႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဝါဒီ ႏွစ္ဦးေပါင္းစပ္ထားသူသာျဖစ္ေၾကာင္း အဖဲြ႕၏ကုိယ္စားလွယ္ အမ္မီဒီဂ်ီးဆပ္စ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒူတာေတးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအဖဲြ႕မွ သုေတသနပညာရွင္ ကာလို႔စ္ကြန္ဒဲကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဒူတာေတးသည္ ဟန္လုပ္ေျပာဆုိေလ့မရွိဘဲ ၎၏မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ဆဲဆုိမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ညစ္ပတ္ေသာ ဟာသမ်ားသာပါဝင္ေလ့ရွိသည္။

ဒူတာေတးသည္ ယခင္ကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ိုင္းစိုင္းစြာေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ဒူတာေတးသည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခင္က ဟာသေႏွာေျပာဆုိခဲ့သည့္ အတြက္ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဘီလ္ကလင္တန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဟီလာရီကလင္တန္တုိ႔၏သမီး ခ်ယ္စီးကလင္တန္က ဒူတာေတးသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို လံုးဝ နားမလည္သည့္ လူသတ္ေကာင္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ုိးေျမ

Leave a Reply