ဆီးရီးယားအစိုးရ ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေၾကာင္း သက္ေသ ေတြ႕ရွိပါက ဆီးရီးယားကုိ တိုက္ခိုက္မည္ဟု ျပင္သစ္သမၼတ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိ

0
176

ပါရီ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄

ဆီးရီးယားအစိုးရသည္ အရပ္သားမ်ားအား ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တုိက္ခိုက္ေနေၾကာင္း သက္ေသမ်ားေတြ႕ရွိပါက ဆီးရီးယားကုိ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္သမၼတ ဧမာေႏြလ မာခရြန္က ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဓာတုလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာႏွင့္ ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရန္ အစျပဳသည့္ ေနရာမ်ားကုိ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မာခရြန္က သတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာဆိုခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဓာတုလက္နက္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ ျပင္သစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ေတြ႕ရွိျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း မာခရြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ အေစာ ပိုင္းမွစၿပီး ဆီးရီးယားတြင္ ကလိုရင္းျဖင့္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ဆိုသည့္ ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ဓာတုပစၥည္းမ်ားပါဝင္သည့္ ဗုံးတစ္လံုးႀကဲခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူကိုးဦးတုိ႔ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာကုသမႈမ်ားကုိခံယူခဲ့ရသည္။ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ အေနက္ေျမာက္ပိုင္း အီဒ္လစ္ခ႐ိုင္ရွိ ဆာရာကက္ၿမိဳ႕သို႔ ဆီးရီးယားအစိုးရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းက ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆီးရီးယားအတိုက္အခံမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဓာတုလက္နက္အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းမရွိသလုိ အရပ္သားမ်ားကိုလည္း ပစ္မွတ္ထားျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဆီးရီးယားအစုိးရကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဓာတုလက္နက္အသံုးျပဳမႈသည္ ျပင္သစ္အစိုးရခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကိုေက်ာ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၾကာင္း မာခရြန္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဆီးရီးယား၌ ဓာတုလက္နက္အသံုးျပဳျခင္းသည္ စည္းေက်ာ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္က အခ်ိန္မဆုိင္းတုံ႔ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မာခရြန္က ႐ုရွားသမၼတဗလာဒီမာပူတင္ႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ဖုန္းေျပာဆုိစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဒမာ့စကတ္ၿမိဳ႕နား၌ ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူမ်ားစြာေသဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုႏွင့္ ျပင္သစ္တုိ႔သည္ ဆီးရီးယားရွိ ဓာတုလက္နက္မ်ားကို တစ္ႏွစ္အတြင္း ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ အစီအစဥ္ကို သေဘာတူညီခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဓာတုလက္နက္အသံုးျပဳမႈတားဆီးပိတ္ပင္ေရးအဖဲြ႕( အိုပီစီ ဒဗလ်ဴ)သည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္း ဓာတုလက္နက္ အသံုးျပဳမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ သူပုန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ခန္းရွိတ္ဟြန္ၿမိိဳ႕၌ ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ အဆိပ္ သင့္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ပါရီ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄

ဆီးရီးယားအစိုးရသည္ အရပ္သားမ်ားအား ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တုိက္ခိုက္ေနေၾကာင္း သက္ေသမ်ားေတြ႕ရွိပါက ဆီးရီးယားကုိ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္သမၼတ ဧမာေႏြလ မာခရြန္က ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဓာတုလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာႏွင့္ ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရန္ အစျပဳသည့္ ေနရာမ်ားကုိ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မာခရြန္က သတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာဆိုခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဓာတုလက္နက္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ ျပင္သစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ေတြ႕ရွိျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း မာခရြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ အေစာ ပိုင္းမွစၿပီး ဆီးရီးယားတြင္ ကလိုရင္းျဖင့္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ဆိုသည့္ ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ဓာတုပစၥည္းမ်ားပါဝင္သည့္ ဗုံးတစ္လံုးႀကဲခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူကိုးဦးတုိ႔ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာကုသမႈမ်ားကုိခံယူခဲ့ရသည္။ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ အေနက္ေျမာက္ပိုင္း အီဒ္လစ္ခ႐ိုင္ရွိ ဆာရာကက္ၿမိဳ႕သို႔ ဆီးရီးယားအစိုးရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းက ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆီးရီးယားအတိုက္အခံမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဓာတုလက္နက္အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းမရွိသလုိ အရပ္သားမ်ားကိုလည္း ပစ္မွတ္ထားျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဆီးရီးယားအစုိးရကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဓာတုလက္နက္အသံုးျပဳမႈသည္ ျပင္သစ္အစိုးရခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကိုေက်ာ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၾကာင္း မာခရြန္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဆီးရီးယား၌ ဓာတုလက္နက္အသံုးျပဳျခင္းသည္ စည္းေက်ာ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္က အခ်ိန္မဆုိင္းတုံ႔ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မာခရြန္က ႐ုရွားသမၼတဗလာဒီမာပူတင္ႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ဖုန္းေျပာဆုိစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဒမာ့စကတ္ၿမိဳ႕နား၌ ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူမ်ားစြာေသဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုႏွင့္ ျပင္သစ္တုိ႔သည္ ဆီးရီးယားရွိ ဓာတုလက္နက္မ်ားကို တစ္ႏွစ္အတြင္း ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ အစီအစဥ္ကို သေဘာတူညီခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဓာတုလက္နက္အသံုးျပဳမႈတားဆီးပိတ္ပင္ေရးအဖဲြ႕( အိုပီစီ ဒဗလ်ဴ)သည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္း ဓာတုလက္နက္ အသံုးျပဳမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ သူပုန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ခန္းရွိတ္ဟြန္ၿမိိဳ႕၌ ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ အဆိပ္ သင့္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply