ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆႏၵမျပေသာအလုပ္သမားမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္

0
157

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ အပိုင္း ၁ တြင္ တည္ရွိ ေသာ One of Front အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားသည္ ယမန္ေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ) တြင္ စက္ရံုေရွ႕၌ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ မ်ားရရွိခဲ့သည္။

အလုပ္သမားအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းေရး၊ အလုပ္သမားအခြင့္ အေရးမ်ားရရွိေရး တို႔အတြက္ အဆိုပါစက္ရံုမွအလုပ္သမားမ်ား သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္မွစတင္ကာ စက္ရံုေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး ယမန္ေန႔တြင္ ဆႏၵမျပေသာ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ အခုလိုလုပ္တာ ပိုင္ရွင္က ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ေသြးထိုးေပးလိုက္တာပဲ “ ဟု အဆိုပါစက္ရံု၏ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ကိုသန္႔ဇင္ေထြးက ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျပာျပသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဆႏၵျပသည့္အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးမွာေခါင္းတြင္ ေပါက္ၿပဲသြားေၾကာင္းလည္း ၄င္းေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။ျဖစ္ပြားခဲ့ သူမ်ား တြင္ စက္ရံုတစ္ခုတည္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဆႏၵမျပသည့္ စူပါမ်ားႏွင့္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ အလုပ္ျပန္ဆင္းေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ကိုသန္႔ဇင္ေထြး မပါဝင္ခဲ့ေပ။

တရုတ္ႏိုင္ငံသားပိုင္ဆိုင္ေသာ အဆိုပါအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုဆင္းထားေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ပိုေၾကးရရွိရန္၊ ေဆးခြင့္၊ မီးဖြားခြင့္မ်ားရရွိရန္စသည့္ အခ်က္၁၃ ခ်က္ကို ရရွိရန္အတြက္ အလုပ္သမား ၁၇၀ ခန္႔ အလုပ္ခြင္မဝင္ဘဲ ဆႏၵျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ခြင္မဝင္ေသာေၾကာင့္ စက္ရံုတြင္ ေန႔စား ဝန္ထမ္း မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေနၿပီး ဆႏၵျပမႈတြင္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား ကိုလည္း ဆႏၵျပသည့္အထဲတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဆႏၵျပမႈသည္ ၁၁ ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ ဘက္မွ မန္ေနဂ်ာတို႔က သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ အလုပ္ခြင္သို႔ ျပန္ဝင္ရန္သေဘာတူခဲ့သည္။

ေတာင္းဆိုဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားတြင္ ေခါင္းစည္းအနီမ်ားကိုလည္း ဝတ္ဆင္ထားၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ ယမန္ေန႔မနက္ပိုင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔အျဖစ္ အျဖဴေရာင္ကို ေျပာင္းလဲစည္းပတ္ ခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။

အလုပ္ခြင္ျပန္ဝင္ရာတြင္ ေခါင္းစည္းမ်ားကို ျဖဳတ္ေပးေရးအတြက္ မန္ေနဂ်ာမွေတာင္းဆိုေသာ္လည္း အလုပ္သမာမ်ားဘက္က ျဖဳတ္ မေပးဘဲ လက္ေမာင္းတြင္သာ ဝတ္ဆင္ၿပီး အလုပ္ခြင္ ဝင္မည္ဟုဆိုကာ သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ အပိုင္း ၁ တြင္ တည္ရွိ ေသာ One of Front အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားသည္ ယမန္ေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ) တြင္ စက္ရံုေရွ႕၌ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ မ်ားရရွိခဲ့သည္။

အလုပ္သမားအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းေရး၊ အလုပ္သမားအခြင့္ အေရးမ်ားရရွိေရး တို႔အတြက္ အဆိုပါစက္ရံုမွအလုပ္သမားမ်ား သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္မွစတင္ကာ စက္ရံုေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး ယမန္ေန႔တြင္ ဆႏၵမျပေသာ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ အခုလိုလုပ္တာ ပိုင္ရွင္က ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ေသြးထိုးေပးလိုက္တာပဲ “ ဟု အဆိုပါစက္ရံု၏ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ကိုသန္႔ဇင္ေထြးက ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျပာျပသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဆႏၵျပသည့္အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးမွာေခါင္းတြင္ ေပါက္ၿပဲသြားေၾကာင္းလည္း ၄င္းေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။ျဖစ္ပြားခဲ့ သူမ်ား တြင္ စက္ရံုတစ္ခုတည္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဆႏၵမျပသည့္ စူပါမ်ားႏွင့္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ အလုပ္ျပန္ဆင္းေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ကိုသန္႔ဇင္ေထြး မပါဝင္ခဲ့ေပ။

တရုတ္ႏိုင္ငံသားပိုင္ဆိုင္ေသာ အဆိုပါအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုဆင္းထားေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ပိုေၾကးရရွိရန္၊ ေဆးခြင့္၊ မီးဖြားခြင့္မ်ားရရွိရန္စသည့္ အခ်က္၁၃ ခ်က္ကို ရရွိရန္အတြက္ အလုပ္သမား ၁၇၀ ခန္႔ အလုပ္ခြင္မဝင္ဘဲ ဆႏၵျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ခြင္မဝင္ေသာေၾကာင့္ စက္ရံုတြင္ ေန႔စား ဝန္ထမ္း မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေနၿပီး ဆႏၵျပမႈတြင္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ား ကိုလည္း ဆႏၵျပသည့္အထဲတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဆႏၵျပမႈသည္ ၁၁ ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ ဘက္မွ မန္ေနဂ်ာတို႔က သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ အလုပ္ခြင္သို႔ ျပန္ဝင္ရန္သေဘာတူခဲ့သည္။

ေတာင္းဆိုဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားတြင္ ေခါင္းစည္းအနီမ်ားကိုလည္း ဝတ္ဆင္ထားၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ ယမန္ေန႔မနက္ပိုင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔အျဖစ္ အျဖဴေရာင္ကို ေျပာင္းလဲစည္းပတ္ ခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။

အလုပ္ခြင္ျပန္ဝင္ရာတြင္ ေခါင္းစည္းမ်ားကို ျဖဳတ္ေပးေရးအတြက္ မန္ေနဂ်ာမွေတာင္းဆိုေသာ္လည္း အလုပ္သမာမ်ားဘက္က ျဖဳတ္ မေပးဘဲ လက္ေမာင္းတြင္သာ ဝတ္ဆင္ၿပီး အလုပ္ခြင္ ဝင္မည္ဟုဆိုကာ သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply