လြိဳင္ေကာ္တြင္ လူဦးေရ၂၀၀၀ေက်ာ္ NLDပါတီသို႕၀င္ေရာက္မည္

0
139

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ၊ ၂၀၁၈

ကယားျပည္နယ္လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဒသခံ ၈၈မ်ိဳးဆက္သစ္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ ၂၀၀၀ေက်ာ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLDပါတီသို႔၀င္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသက္ေနာင္ကေျပာ သည္။

“အခုထိေတာ့စာရင္းကအကုန္မဟုတ္ေသးဘူး။ လက္ရွိစာရင္းအရေတာ့ ၂၀၀၀နီးပါးရွိၿပီ။ စာရင္းကအကုန္စစ္လို႔မျပတ္ ေသးလို႔ပါ ၂၀၀၀ေက်ာ္ ေတာ့ ရွိမယ္”ဟု ဦးသက္ေနာင္ကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ လူဦးေရအေျမာက္အျမားပါတီသို႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀င္ေရာက္ ျခင္း မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ကာ ပထမအႀကိမ္၀င္ ေရာက္ျခင္းမွာ လူဦးေရ ၆၀၀ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ကလိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ခန္းမ တြင္ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယခုတစ္ႀကိမ္ ပါတီ၀င္ အဆိုျပဳလႊာ ေပးအပ္ ပဲြကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ လြိဳင္လင္ေလးၿမိဳ႕ ေဘာလံုး ကစား ကြင္းတြင္ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပထမအႀကိမ္တြင္ ပါတီ၀င္စဥ္က ပါ၀င္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသက္ေနာင္ကေျပာသည္။

“၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပဲြမွာဆက္လက္ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္အေျခခံၿပီး ၈၈ခုႏွစ္ထဲကပါ၀င္ခဲ့တဲ့အင္အားစုေတြရယ္ ၊ မ်ိဳး ဆက္သစ္ေတြရယ္က တစ္ႏိုင္ငံလံုးလႊမ္းၿခံဳၿပီးအစိုးရဖဲြ႕ႏိုင္ၿပီး အန္တီေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈေအာင္က ေနပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ NLDပါတီကို ၀င္ေရာက္က်တာပါ။ရြာေျခာက္ရြာေလာက္ဆို ရြာလံုးကၽြတ္ နီးပါး ၀င္ၾကတယ္။ တျခားတိုင္းရင္းသားပါတီေတြကိုလည္းအေလးထားပါ တယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္ ၇ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ သံုးသိန္းနီးပါးရွိၿပီး ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵနယ္၏ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ၊ ၂၀၁၈

ကယားျပည္နယ္လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဒသခံ ၈၈မ်ိဳးဆက္သစ္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ ၂၀၀၀ေက်ာ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLDပါတီသို႔၀င္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသက္ေနာင္ကေျပာ သည္။

“အခုထိေတာ့စာရင္းကအကုန္မဟုတ္ေသးဘူး။ လက္ရွိစာရင္းအရေတာ့ ၂၀၀၀နီးပါးရွိၿပီ။ စာရင္းကအကုန္စစ္လို႔မျပတ္ ေသးလို႔ပါ ၂၀၀၀ေက်ာ္ ေတာ့ ရွိမယ္”ဟု ဦးသက္ေနာင္ကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ လူဦးေရအေျမာက္အျမားပါတီသို႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀င္ေရာက္ ျခင္း မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ကာ ပထမအႀကိမ္၀င္ ေရာက္ျခင္းမွာ လူဦးေရ ၆၀၀ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ကလိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ခန္းမ တြင္ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယခုတစ္ႀကိမ္ ပါတီ၀င္ အဆိုျပဳလႊာ ေပးအပ္ ပဲြကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ လြိဳင္လင္ေလးၿမိဳ႕ ေဘာလံုး ကစား ကြင္းတြင္ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပထမအႀကိမ္တြင္ ပါတီ၀င္စဥ္က ပါ၀င္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသက္ေနာင္ကေျပာသည္။

“၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပဲြမွာဆက္လက္ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္အေျခခံၿပီး ၈၈ခုႏွစ္ထဲကပါ၀င္ခဲ့တဲ့အင္အားစုေတြရယ္ ၊ မ်ိဳး ဆက္သစ္ေတြရယ္က တစ္ႏိုင္ငံလံုးလႊမ္းၿခံဳၿပီးအစိုးရဖဲြ႕ႏိုင္ၿပီး အန္တီေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈေအာင္က ေနပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ NLDပါတီကို ၀င္ေရာက္က်တာပါ။ရြာေျခာက္ရြာေလာက္ဆို ရြာလံုးကၽြတ္ နီးပါး ၀င္ၾကတယ္။ တျခားတိုင္းရင္းသားပါတီေတြကိုလည္းအေလးထားပါ တယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္ ၇ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ သံုးသိန္းနီးပါးရွိၿပီး ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵနယ္၏ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply