(၃၃) ႀကိမ္ေျမာက္ မဟာဘြဲ႔နွင္းသဘင္အခမ္းအနား က်င္းပ

0
192

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ (၃၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ဓမၼာစရိယ၊ပါဠိပထမျပန္၊နိသာသ္၊အဘိဓမၼာႏွင့္ဝိသုဒိၶမဂ္ မဟာဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္အခမ္းအနားကိုေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က အတုမရွိေက်ာင္း တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၁၃၇၈ခု၊၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲတြင္ေအာင္ျမင္ ေတာ္မူခဲ့ၾက သည့္ ဓမၼာစရိယအထူးေအာင္(၄)ပါး၊ဓမၼာစရိယစာေအာင္ (၇၇၇)ပါး၊ ျမန္မာ ဂုဏ္ထူးေအာင္ ၃ ပါး၊ပါဠိပထမျပန္စာေမးပြဲတြင္အထူးေအာင္ (၁၂) ပါး နိကာယ္စာေမးပြဲတြင္အထူးေအာင္ (၁၉)ပါး၊ နိကာယ္မဟာ ဝိဒူ(၁)ပါး၊အဘိဓမၼာႏွင့္ဝိသုဒိၵမဂ္စာေမးပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပထမ၊ ဒုတိယ၊တတိယရ႐ွိသူ(၉)ပါးတို႔အားဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ႏွင့္ေအာင္လက္မွတ္မ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ(၃၃)ႀကိမ္ေျမာက္မဟာဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားကို သာသာနာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးသူရဦးေအာင္ကို၊မႏၱေလးတိုင္းေဒ သႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ား၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား တတ္ေရာက္ခဲ့သည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ (၃၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ဓမၼာစရိယ၊ပါဠိပထမျပန္၊နိသာသ္၊အဘိဓမၼာႏွင့္ဝိသုဒိၶမဂ္ မဟာဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္အခမ္းအနားကိုေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က အတုမရွိေက်ာင္း တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၁၃၇၈ခု၊၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ဓမၼာစရိယစာေမးပြဲတြင္ေအာင္ျမင္ ေတာ္မူခဲ့ၾက သည့္ ဓမၼာစရိယအထူးေအာင္(၄)ပါး၊ဓမၼာစရိယစာေအာင္ (၇၇၇)ပါး၊ ျမန္မာ ဂုဏ္ထူးေအာင္ ၃ ပါး၊ပါဠိပထမျပန္စာေမးပြဲတြင္အထူးေအာင္ (၁၂) ပါး နိကာယ္စာေမးပြဲတြင္အထူးေအာင္ (၁၉)ပါး၊ နိကာယ္မဟာ ဝိဒူ(၁)ပါး၊အဘိဓမၼာႏွင့္ဝိသုဒိၵမဂ္စာေမးပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပထမ၊ ဒုတိယ၊တတိယရ႐ွိသူ(၉)ပါးတို႔အားဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ႏွင့္ေအာင္လက္မွတ္မ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ(၃၃)ႀကိမ္ေျမာက္မဟာဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားကို သာသာနာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးသူရဦးေအာင္ကို၊မႏၱေလးတိုင္းေဒ သႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ား၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား တတ္ေရာက္ခဲ့သည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply