မတရာအသင္းႏွင့္ဆက္သြယ္မႈပုဒ္မျဖင္ ့စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံထားရသူ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္

0
165

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈

မတရားအသင္းျဖင့္ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇ (၁)၊ (၂) တို႔ျဖင့္ စြပ္စြဲဖမ္းဆီး ခံထားရေသာ သဂၤဟကမ္းလက္ရကၡိတ လူမႈကူညီေရးအသင္းမွ ကိုအမ္းသားႀကီး(ခ) ကိုသန္းေရႊသည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ယေန႔တြင္ တရားေသလြတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာကခြင့္မျပဳခဲ့ေသာ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို က်င္းပခဲ့ေသာ ျမတန္ေဆာင္းဆရာေတာ္ အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ စာေပေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုကို ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဟာေျပာမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ ၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး စြဲခ်က္တင္ျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့ဘဲ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးက ယေန႔တြင္တရားေသ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပန္လည္လႊတ္ေျမာက္လာသည့္ ကိုအမ္းသားႀကီးက လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၾကသည့္ ေရွ႕ေနႏွင့္ အမွန္တရားအတိုင္း စီရင္ေပးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ေန႔မွ ယေန႔အထိဆိုလွ်င္ ေလးလခန္႔ ေထာင္အခ်ဳပ္ျဖင့္ အမႈကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ေနမ်ားအျဖစ္ ဦးဦးထြန္းလွ၊ ဦးလွေအာင္သိန္း၊ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးႏိုင္တို႔က လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – Tun Kywal FB

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈

မတရားအသင္းျဖင့္ဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇ (၁)၊ (၂) တို႔ျဖင့္ စြပ္စြဲဖမ္းဆီး ခံထားရေသာ သဂၤဟကမ္းလက္ရကၡိတ လူမႈကူညီေရးအသင္းမွ ကိုအမ္းသားႀကီး(ခ) ကိုသန္းေရႊသည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ယေန႔တြင္ တရားေသလြတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာကခြင့္မျပဳခဲ့ေသာ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို က်င္းပခဲ့ေသာ ျမတန္ေဆာင္းဆရာေတာ္ အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ စာေပေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုကို ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဟာေျပာမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ ၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး စြဲခ်က္တင္ျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့ဘဲ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးက ယေန႔တြင္တရားေသ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပန္လည္လႊတ္ေျမာက္လာသည့္ ကိုအမ္းသားႀကီးက လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၾကသည့္ ေရွ႕ေနႏွင့္ အမွန္တရားအတိုင္း စီရင္ေပးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ေန႔မွ ယေန႔အထိဆိုလွ်င္ ေလးလခန္႔ ေထာင္အခ်ဳပ္ျဖင့္ အမႈကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ေနမ်ားအျဖစ္ ဦးဦးထြန္းလွ၊ ဦးလွေအာင္သိန္း၊ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးႏိုင္တို႔က လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – Tun Kywal FB

Leave a Reply