ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းအငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းကို က်ပ္ေငြ ၁၅ဘီလီယံအသံုးျပဳ၍ ၿမိဳ႕ႀကီးသံုးၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္မည္

0
196

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ၊ ၂၀၁၈

ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းအငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းကို က်ပ္ေငြ ၁၅ဘီလီယံ အသံုးျပ ၍၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္ ၊ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး တြင္တည္ ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ကေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းအေနနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုစီမွာ အငွားအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၃၀၀စီစေဆာက္မယ့္အတြက္ ၅ဘီလီယံစီ ကုန္က်မယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်တ္ျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံထားတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္က အေျပာင္း အလဲ ရွိေတာ့ ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္ေန႕မွာစမယ့္ ဘတ္ဂ်က္မွာ က်မလားေတာ့ မသိေသး ဘူး”ဟု အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူကေျပာသည္။

အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္အေရာင္းအိမ္ရာေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ၁၈၃ဧက ယာထားၿပီး အဆိုပါေျမဧကအတြင္းမွ ၇ ဧကကို အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းကို စတင္ ေဆာက္လုပ္ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

“အငွားေရာအေရာင္းေရာကိုေဆာက္မွာ။ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းမွာေရာ ၊ေရႊျပည္သာ ၊ လိႈင္သာယာ ၊ ၿမိဳ႕ထဲဘက္မွာေရာ ေဆာက္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြရွိတယ္။ဒဂံုဆိပ္ကမ္းကလဲြၿပီး က်န္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ေျမေနရာမသတ္မွတ္ရေသးလို႔ မေျပာ ႏိုင္ေသးဘူး။ ဌာနအားလံုး ေပါင္းစပ္ၿပီးေဆာက္မွာ။ တို႕ဌာနတစ္ခုထဲကေဆာက္တယ္လို႔ ထင္ၾကမွာစိုးလို႔ ။ဘတ္ဂ်က္ကလည္းဌာနအတြက္မဟုတ္ဘူး။ အိမ္ရာ စီမံကိန္း အတြက္ တို႕ဌာနကေတာင္းတာေပါ့”ဟု တာ၀န္ရွိသူ ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ႏိုင္ငံတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္၀န္ထမ္း ၈သိန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ ၂၀၀၀၀ခန္႔ အၿငိမ္းစားယူလ်က္ရွိ သည္။

“အေရာင္းအိမ္ရာအတြက္လည္း ၀န္ထမ္းေတြအၿငိမ္းစားယူရင္ သူတို႕ေနထိုင္မယ့္ၿမိဳ႕အလိုက္အဆိုျပဳလႊာေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေဆာက္လုပ္ဖို႔အစီအစဥ္ေတြရွိတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းအေနနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးကဦးေဆာင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ သြားမွာျဖစ္တယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမရွိသည့္ အစုိးရ ဌာနမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕သို႔လဲြေျပာင္းေပးအပ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္မွ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်မည့္ တန္ဖိုးနည္းတန္ဖိုးသင့္ တိုက္ခန္း ၁၀၀၀ေက်ာ္အနက္မွ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ယခုလ ၁၅ရက္ေန႔မွ စတင္ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ ထားသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ၊ ၂၀၁၈

ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းအငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းကို က်ပ္ေငြ ၁၅ဘီလီယံ အသံုးျပ ၍၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္ ၊ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး တြင္တည္ ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ကေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းအေနနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုစီမွာ အငွားအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၃၀၀စီစေဆာက္မယ့္အတြက္ ၅ဘီလီယံစီ ကုန္က်မယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်တ္ျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံထားတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္က အေျပာင္း အလဲ ရွိေတာ့ ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္ေန႕မွာစမယ့္ ဘတ္ဂ်က္မွာ က်မလားေတာ့ မသိေသး ဘူး”ဟု အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူကေျပာသည္။

အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္အေရာင္းအိမ္ရာေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ၁၈၃ဧက ယာထားၿပီး အဆိုပါေျမဧကအတြင္းမွ ၇ ဧကကို အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းကို စတင္ ေဆာက္လုပ္ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

“အငွားေရာအေရာင္းေရာကိုေဆာက္မွာ။ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းမွာေရာ ၊ေရႊျပည္သာ ၊ လိႈင္သာယာ ၊ ၿမိဳ႕ထဲဘက္မွာေရာ ေဆာက္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြရွိတယ္။ဒဂံုဆိပ္ကမ္းကလဲြၿပီး က်န္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ေျမေနရာမသတ္မွတ္ရေသးလို႔ မေျပာ ႏိုင္ေသးဘူး။ ဌာနအားလံုး ေပါင္းစပ္ၿပီးေဆာက္မွာ။ တို႕ဌာနတစ္ခုထဲကေဆာက္တယ္လို႔ ထင္ၾကမွာစိုးလို႔ ။ဘတ္ဂ်က္ကလည္းဌာနအတြက္မဟုတ္ဘူး။ အိမ္ရာ စီမံကိန္း အတြက္ တို႕ဌာနကေတာင္းတာေပါ့”ဟု တာ၀န္ရွိသူ ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ႏိုင္ငံတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္၀န္ထမ္း ၈သိန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ ၂၀၀၀၀ခန္႔ အၿငိမ္းစားယူလ်က္ရွိ သည္။

“အေရာင္းအိမ္ရာအတြက္လည္း ၀န္ထမ္းေတြအၿငိမ္းစားယူရင္ သူတို႕ေနထိုင္မယ့္ၿမိဳ႕အလိုက္အဆိုျပဳလႊာေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေဆာက္လုပ္ဖို႔အစီအစဥ္ေတြရွိတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းအေနနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးကဦးေဆာင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ သြားမွာျဖစ္တယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမရွိသည့္ အစုိးရ ဌာနမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕သို႔လဲြေျပာင္းေပးအပ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္မွ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်မည့္ တန္ဖိုးနည္းတန္ဖိုးသင့္ တိုက္ခန္း ၁၀၀၀ေက်ာ္အနက္မွ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ယခုလ ၁၅ရက္ေန႔မွ စတင္ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ ထားသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply