ဦးၿဖဳိးကုိကိုတင္႔ဆန္းအား (၈)ႀကိမေ္ျမာက္ရံုးထုတ္ ၊ မူးယစ္ လက္နက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လ၀ အမႈမ်ား စစ္ေဆး

0
219

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈

ဦးၿဖဳိးကိုကုိတင္႔ဆန္းအမႈမွ မူး/စိတ္၊ လက္နက္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ဳိ၀ွက္ တုိ႔ျဖင္႔ စြဲဆုိထားမႈသည့္ အမႈမ်ားအတြက္ တရားလုိႏွင့္ တရားလုိျပ သက္ေသမ်ားအား စစ္ေဆးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏခရုိင္တရားရုံး၌ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ႔ၿပီး ဒုရဲမွဴးရဲရင္႔ေထြးႏွင့္ ရဲမွဴးေက်ာ္လြင္ဦး တုိ႔အား စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဒုရဲမွဴးရဲရင္႔ေထြးကုိ ၁၁၅/၂၀၁၇ ၊ ၁၁၆/၂၀၁၇၊ ၂/၂၀၁၈၊ ၆/၂၀၁၈ မွာ စဲြဆုိထားတဲ့ အမႈေတြအတြက္ စစ္ေဆးခဲ႔တယ္။ ဒီရုံးခ်ိန္းမွာ ေခၚထားတဲ့ ဗုိလ္ႀကီးစုိးဇင္ကေတာ့ မအားလုိ႔ လာမစစ္ျဖစ္ပါဘူး။ ေနာက္ရုံးခ်ိန္းမွာ ေတာ့ ေခၚထားပါတယ္။ လုိျပသက္ေသအေနနဲ႔ ဆက္စစ္ဖုိ႔ အတြက္ ေပါ႔”ဟု ဒကၡိဏခရုိင္တရားရုံးမွ ဒုတိယ ခရုိင္တရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြး ကေျပာသည္။

ထုိအျပင္ ရဲမွဴးေက်ာ္လြင္ဦးအား ၆/၂၀၁၈ က တရားစြဲဆုိထားသည့္ အမႈမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လာမည္႔ ရုံးခ်ိန္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္တြင္ ရဲအုပ္စုိင္းေအာင္စုိးဦးႏွင့္ ရဲအုပ္ေက်ာ္စုိး၀င္း တုိ႔အား ၁၁၅/၂၀၁၇ ၊ ၁၁၆/၂၀၁၇၊ ၂/၂၀၁၈၊ ၆/၂၀၁၈ တုိ႔အတြက္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေမာင္ေမာင္စုိးသြင္အား ၁၁၆/၂၀၁၇၊ ၂/၂၀၁၈၊ ၆/၂၀၁၈ တုိ႔အတြက္ စစ္ေဆးရန္ ဆင့္ေခၚထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၈

ဦးၿဖဳိးကိုကုိတင္႔ဆန္းအမႈမွ မူး/စိတ္၊ လက္နက္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ဳိ၀ွက္ တုိ႔ျဖင္႔ စြဲဆုိထားမႈသည့္ အမႈမ်ားအတြက္ တရားလုိႏွင့္ တရားလုိျပ သက္ေသမ်ားအား စစ္ေဆးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏခရုိင္တရားရုံး၌ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ႔ၿပီး ဒုရဲမွဴးရဲရင္႔ေထြးႏွင့္ ရဲမွဴးေက်ာ္လြင္ဦး တုိ႔အား စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဒုရဲမွဴးရဲရင္႔ေထြးကုိ ၁၁၅/၂၀၁၇ ၊ ၁၁၆/၂၀၁၇၊ ၂/၂၀၁၈၊ ၆/၂၀၁၈ မွာ စဲြဆုိထားတဲ့ အမႈေတြအတြက္ စစ္ေဆးခဲ႔တယ္။ ဒီရုံးခ်ိန္းမွာ ေခၚထားတဲ့ ဗုိလ္ႀကီးစုိးဇင္ကေတာ့ မအားလုိ႔ လာမစစ္ျဖစ္ပါဘူး။ ေနာက္ရုံးခ်ိန္းမွာ ေတာ့ ေခၚထားပါတယ္။ လုိျပသက္ေသအေနနဲ႔ ဆက္စစ္ဖုိ႔ အတြက္ ေပါ႔”ဟု ဒကၡိဏခရုိင္တရားရုံးမွ ဒုတိယ ခရုိင္တရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြး ကေျပာသည္။

ထုိအျပင္ ရဲမွဴးေက်ာ္လြင္ဦးအား ၆/၂၀၁၈ က တရားစြဲဆုိထားသည့္ အမႈမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လာမည္႔ ရုံးခ်ိန္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္တြင္ ရဲအုပ္စုိင္းေအာင္စုိးဦးႏွင့္ ရဲအုပ္ေက်ာ္စုိး၀င္း တုိ႔အား ၁၁၅/၂၀၁၇ ၊ ၁၁၆/၂၀၁၇၊ ၂/၂၀၁၈၊ ၆/၂၀၁၈ တုိ႔အတြက္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေမာင္ေမာင္စုိးသြင္အား ၁၁၆/၂၀၁၇၊ ၂/၂၀၁၈၊ ၆/၂၀၁၈ တုိ႔အတြက္ စစ္ေဆးရန္ ဆင့္ေခၚထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply