အိတ္ခ်္ပ္အိုင္ဗီြေရာဂါပညာေပးInternational Condom dayက်င္းပ

0
209

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၄၊ ၂၀၁၈

လိင္ဆက္ဆံရာမွ တစ္ဆင့္ အမ်ားဆုံးကူးစက္တတ္သည့္ အိတ္ခ်္ပ္ အိုင္ဗီြေရာဂါပညာေပး အေနျဖင့္ International Condom day 2018ကို ယေန႕ေဖေဖာ္ဝါရီလ၁၄ရက္တြင္မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံ၌
ညေန၄နာရီမွ၆နာရီအထိက်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ခုခံအားက် ကာလသား ေရာဂါႏွင့္ HIV ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္း နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ AHF Myanmarအပါအဝင္အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႕အစည္း ေပါင္း၈ဖြဲ႕မွ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

“နိုင္ငံတကာမွာေတာ့HIVနဲ႕ပက္သက္ၿပီး ကြန္ဒုံးပရိုမိုးရွင္း ဆင္းတဲ့ အေနနဲ႔ ဒီလိုေန႔မ်ိဳး မွာကမာၻတစ္ဝွမ္း AHFအဖြဲ႕အစည္းေတြက အတူတူ လုပ္ၾကတယ္။အဓိကေတာ့ျပည္သူလူထုၾကား ထဲမွာ HIVေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္ကြန္ဒုံးသုံးစြဲဖို႕ပရိုမိုးရွင္းလုပ္တဲ႕သေဘာပါ”
ဟုAHF Myanmarမွ country program Manager
ေဒါက္တာဦးဝင္းဦးကေျပာသည္။

လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ကြန္ဒုံသုံးစြဲျခင္းသည္ HIVေရာဂါ ကာလသား ေရာဂါႏွင့္မလိုလားအပ္သည့္ကိုယ္ဝန္ရရွိသြားနိုင္ျခင္းတို႕မွကာကြယ္နိုင္
ၿပီးသားလည္းျဖစ္သျဖင့္ World International Condom day 2018 တြင္ကြန္ဒုံအခုေပါင္း၃ေသာင္းေက်ာ္ကိုပြဲက်င္းပရာေနရာအတြင္းေဝငွေပးသြားမည္ဟုသိရသည္။

အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါ ကိုျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ကပ္ေရာဂါႀကီးအသြင္မွကင္းစင္ပေပ်ာက္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေနေႀကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၄၊ ၂၀၁၈

လိင္ဆက္ဆံရာမွ တစ္ဆင့္ အမ်ားဆုံးကူးစက္တတ္သည့္ အိတ္ခ်္ပ္ အိုင္ဗီြေရာဂါပညာေပး အေနျဖင့္ International Condom day 2018ကို ယေန႕ေဖေဖာ္ဝါရီလ၁၄ရက္တြင္မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံ၌
ညေန၄နာရီမွ၆နာရီအထိက်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ခုခံအားက် ကာလသား ေရာဂါႏွင့္ HIV ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္း နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ AHF Myanmarအပါအဝင္အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႕အစည္း ေပါင္း၈ဖြဲ႕မွ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

“နိုင္ငံတကာမွာေတာ့HIVနဲ႕ပက္သက္ၿပီး ကြန္ဒုံးပရိုမိုးရွင္း ဆင္းတဲ့ အေနနဲ႔ ဒီလိုေန႔မ်ိဳး မွာကမာၻတစ္ဝွမ္း AHFအဖြဲ႕အစည္းေတြက အတူတူ လုပ္ၾကတယ္။အဓိကေတာ့ျပည္သူလူထုၾကား ထဲမွာ HIVေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္ကြန္ဒုံးသုံးစြဲဖို႕ပရိုမိုးရွင္းလုပ္တဲ႕သေဘာပါ”
ဟုAHF Myanmarမွ country program Manager
ေဒါက္တာဦးဝင္းဦးကေျပာသည္။

လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ကြန္ဒုံသုံးစြဲျခင္းသည္ HIVေရာဂါ ကာလသား ေရာဂါႏွင့္မလိုလားအပ္သည့္ကိုယ္ဝန္ရရွိသြားနိုင္ျခင္းတို႕မွကာကြယ္နိုင္
ၿပီးသားလည္းျဖစ္သျဖင့္ World International Condom day 2018 တြင္ကြန္ဒုံအခုေပါင္း၃ေသာင္းေက်ာ္ကိုပြဲက်င္းပရာေနရာအတြင္းေဝငွေပးသြားမည္ဟုသိရသည္။

အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါ ကိုျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ကပ္ေရာဂါႀကီးအသြင္မွကင္းစင္ပေပ်ာက္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေနေႀကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply